Takaisin
20.11.2020 klo 15.30

Jalkapallo kotouttaa: Tervareilla onnistuneita kulttuuritulkkitapaamisia

Jaa:

Kotoutumisen edistäminen seuratoiminnassa -hankkeen (KES) tavoitteena oli edesauttaa maahanmuuttajien kotoutumista ja osallistaa heitä seuratoimintaan entistä vahvemmin. Tässä juttusarjassa kerrotaan seurojen hankkeista, niiden tavoitteista, onnistumisista ja haasteista. Tänään vuorossa on oululainen Tervarit.

Maahanmuutosta ja monikulttuurisuudesta on puhuttu paljon Oulussa viime vuosina. Tervarit lähti mukaan kotouttamisen edistämishankkeeseen, koska seura haluaa olla esillä positiivisessa mielessä ja ottaa ihmiset vastaan sellaisina kuin he ovat. Noin kymmenen prosenttia seuran pelaajista tulee maahanmuuttajataustaisista perheistä ja seurassa uskotaan monikulttuurisuuden korostuvan tulevaisuudessa lisää myös Oulun alueella.

Tervarit päätti toteuttaa hanketta kulttuuritulkkitoiminnan kautta. Seura halusi kommunikoida maahanmuuttajaperheille heidän omalla kielellään, jotta uusien pelaajien harrastus lähtisi  paremmin käyntiin, ongelmatilanteisiin osattaisiin vastata ja kokemuksia saataisiin myös maahanmuuttajaperheistä. Seura on tehnyt aiemmin jäsenilleen paljon kyselyitä, mutta vastaukset ovat tulleet suurimmassa osin kantaväestöltä.

Harrastukseen liittyvät maksut olivat yksi asia, jota haluttiin selventää maahanmuuttajaperheille kulttuuritulkkitoiminnan avulla. Tervareissa osa harrastukseen liittyvistä maksuista maksetaan seuralle ja osa joukkueelle. Monille perheille on ollut vaikea ymmärtää, miksi maksuja on useita. Kulttuuritulkin avulla asiaa pystyttiin avaamaan lisää ja kertomaan esimerkiksi, että joukkueelle menevällä maksulla maksetaan turnausmatkat ja seuralle menevällä maksulla maksetaan harjoitusvuorot.

Tervarit tapasi maahanmuuttajaperheitä kulttuuritulkin kanssa yksitellen. Seura tiesi, että keskustelussa saattaa nousta esiin esimerkiksi maksurästit, joten paikalla ei ollut muita perheitä tai ulkopuolisia. Tapaamisissa käytiin läpi seuran käytäntöjä ja myös laajemmin yhteiskuntamme toimintatapoja ja erilaisia tukimuotoja, mitä harrastuksiin on haettavissa. Samalla kartoitettiin lyhyesti perheen kokonaistilanne. 

Kulttuuritulkkitapaamisia järjestettiin arabiaksi, ranskaksi ja englanniksi. Tapaamisten avulla saatiin jatkettua noin 15 lapsen harrastusta, joka olisi ollut muutoin vaarassa keskeytyä tai loppua kokonaan.

Kulttuuritulkkitoimintaa tullaan jatkamaan Tervareissa myös kotouttamisen edistämishankkeen päättymisen jälkeen. Tulevaisuudessa seuran suunnitelmissa on tehdä enemmän yhteistyötä kaupungin ja muiden alueen seurojen kanssa kotouttamisessa. Tervareissa huomattiin, että pienenkin toimijan teoilla voi olla iso vaikutus. Laajemmalla kaupungin ja seurayhteisön välisellä yhteistyöllä Oulussa pystyttäisiin kehittämään kotouttavaa harrastustoimintaa vielä lisää.

Kotoutumisen edistäminen seuratoiminnassa -loppuraportti >>