Takaisin
13.9.2020 klo 17.30

Jalkapallo kotouttaa: EsPa Unitedista nuorten maahanmuuttajien joukkue

Jaa:

Kotoutumisen edistäminen seuratoiminnassa -hankkeen (KES) tavoitteena oli edesauttaa maahanmuuttajien kotoutumista ja osallistaa heitä seuratoimintaan entistä vahvemmin. Tässä juttusarjassa kerrotaan joka viikko yhden seuran hankkeesta, sen tavoitteista, onnistumisista ja haasteista. Lue alta Etelä-Espoon Pallon KES-projektista.

Etelä-Espoon Pallo toimii alueella, jossa maahanmuutto ja monikulttuurisuus on osa arkea. Seura oli havainnut, että maahanmuuttajaperheiden lapset tulevat toimintaan mukaan myöhemmin kuin kantasuomalaiset. EsPa oli myös huomannut, että monet maahanmuuttajataustaiset nuoret lopettavat harrastuksensa 18-vuotiaina, kun mahdollisten tukien saaminen ei ole enää mahdollista. Seura halusi päästä vaikuttamaan näihin epäkohtiin kotoutumisen edistämishankkeen avulla.

Seura lähti toteuttamaan hanketta kahdella eri tavalla. Maahanmuuttajaperheiden lapset pyrittiin saamaan mukaan seuran toimintaan aikaisemmassa vaiheessa perhefutis- ja iltapäiväkerhotoiminnan avulla. Nuorten maahanmuuttajataustaisten aikuisten harrastuksen jatkumista lähdettiin sen sijaan tukemaan perustamalla EsPa United -niminen joukkue.

Maahanmuuttajataustaisille suunnatulla perhefutis- ja iltapäiväkerhotoiminnalla oli omat käynnistymisvaikeutensa ja lopulta koronavirustilanne laittoi kyseisen toiminnan jäihin. EsPa United ehti kuitenkin aloittamaan toimintansa syksyllä 2019. Ajatuksena oli luoda matalan kynnyksen joukkue, jossa nuorten aikuisten olisi helppo jatkaa harrastustaan. Joukkuetta ei suljettu kantaväestöltä, mutta siinä pelasi lopulta vain yksi kantasuomalainen pelaaja. Kantaväestön ja maahanmuuttajien välisen vuorovaikutuksen lisääminen on yksi asioista, joihin Etelä-Espoon Pallo haluaa keskittyä tulevaisuudessa. 

Maahanmuuttajataustaiset nuoret pääsivät EsPa United -joukkueen kautta osaksi seuraa ja sen toimintaa. He osallistuivat joukkueharjoitusten ja -arjen lisäksi muun muassa seuran kauden päättäjäisiin ja erilaisiin tapahtumiin. Joukkue oli myös itse mukana rahoittamassa toimintaansa osallistumalla kuplahallin purku- ja nostoprosesseihin. Joukkueen pelaajat ovat myös osallistuneet valmennusakatemiatoimintaan ja kouluttautuneet valmentajiksi ja pelinohjaajiksi.

Pelaajien saaminen joukkueeseen osoittautui yllättävän haasteelliseksi, vaikka alueella tiedettiin olevan paljon harrastuksen tarpeessa olevia maahanmuuttajataustaisia nuoria aikuisia. Seura oli vahvasti esillä sosiaalisessa mediassa, mutta tämä ei silti tuottanut haluttua tulosta. Tulevaisuudessa EsPa tulee tekemään töitä oikeiden viestintäkanavien ja -keinojen löytämiseksi.

EsPa United jatkaa toimintaansa myös tulevaisuudessa. Seuran pitkän tähtäimen tavoitteena on, että EsPa Unitedin ympärille syntyy useampia joukkueita. Nämä matalan kynnyksen joukkueet olisivat omillaan pärjääviä aikuisjoukkueita, mutta silti vahvasti osa seuraa.

Seura sai myös arvokasta oppia perhefutis- ja iltapäiväkerhotoiminnan järjestämisen haasteista. Nyt EsPa:lla on paremmat valmiudet esimerkiksi kaupungin kanssa työskentelyyn. Perhefutis- ja iltapäiväkerhotoiminta tullaan käynnistämään ensimmäistä kertaa syksyllä 2020.

Kotoutumisen edistäminen seuratoiminnassa -loppuraportti >>