Takaisin
21.10.2021 klo 14.06

Ilmoittautuminen jalkapallokaudelle 2022 Läntinen alue / Anmälan till fotbollssäsongen 2022 Västra regionen

Jaa:

ILMOITTAUTUMISOHJE LÄNTISEN ALUEEN JALKAPALLOKAUDELLE 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                        På  svenska >>

Alueen kilpailuvastaavat ilmoittavat ne joukkueet, joilla on periytyvä sarjapaikka sarjoihin, viimeistään viikolla 45. Tämän jälkeen seura tai joukkue vahvistaa ilmoittautumiset viimeistään ko. sarjan vahvistamispäivänä.

Muut ilmoittautumiset tekee SEURA (Länsi Jalkapallo 2022), ja joukkue tai seura vahvistaa ilmoittautumisen. Vain seuratunnuksilla (=seuran pääkäyttäjä tai seuran toimihenkilö, jolla Tasossa VASTUU-rasti) pystyy ilmoittamaan joukkueita sarjoihin.

Miesten Kolmonen-Vitonen, vahvistettava viimeistään 31.12.2021.
Naisten Kolmonen A+B lohko, vahvistettava viimeistään 31.12.2021.

Muut aikuisten sarjat, ilmoittauduttava ja vahvistettava viimeistään 31.1.2022.
Huom! Myös B lohkossa vapaa ilmoittautuminen sekä Kutoseen että Seiskaan.

P20-P12 ja T18-T12, ilmoittauduttava ja vahvistettava viimeistään 31.1.2022. 
Poikkeuksena Liigojen ja Ykkösten paikat, sekä karsinnat, jotka tulee vahvistaa viimeistään 15.11.

P11-P6 ja T11-T7 Taso 1, ilmoittauduttava ja vahvistettava viimeistään 31.1.2022.

P11-P6 ja T11-T7 Taso 2-3, ilmoittauduttava ja vahvistettava viimeistään 28.2.2022.

11 ja nuorempien sarjoissa sarjojen nimeäminen on muuttunut. Liigat, Ykköset jne on poistunut ja nyt käytetään Taso 1, Taso 2 ja Taso 3.

Taso 1: Ikäluokan korkein taso, joka on tarkoitettu kilpatason joukkueille, jotka ovat valmiita matkustamaan koko oman lohkonsa alueella (esim. koko A-lohko pelataan yhdessä lohkossa) ja joiden harjoittelumäärä on 3-4 kertaa viikossa. Näillä joukkueilla on tavoitteena pelata nuorten (12 ja vanhemmat) sarjoissa oman ikäluokkansa Liigassa tai Ykkösessä. 

Taso 2: Tämä taso on joukkueille, joilla on tarve jo vähän vaativampiin peleihin ja jotka harjoittelevat säännöllisesti 1-3 kertaa viikossa. Joukkuemäärän salliessa tehdään useampia lohkoja, jotta pelimatkat pysyvät kohtuullisina.  

Taso 3: Ikäluokan alin taso eli ns. matalan kynnyksen taso, joka on tarkoitettu vasta aloittaneille tai vähemmän pelanneille harrastajille. Joukkuemäärän salliessa tehdään useampia lohkoja, jotta pelimatkat pysyvät kohtuullisina. 

Lisäinfoa, mm sarjatarjotin ja periytyvät sarjapaikat >>

ANMÄLNINGSDIREKTIV FÖR FÖRENINGARNA OCH LAGEN I VÄSTRA REGIONEN, FOTBOLLSSÄSONGEN 2022

Regionens tävlingsansvariga anmäler senast under vecka 45 de lag som har erhållit serieplats enligt förra säsongen placering. Efter detta skall föreningen eller laget bekräfta anmälningen senast då berörda serieplats skall vara bekräftad.

Övriga anmälningar görs av FÖRENINGEN (Länsi Jalkapallo 2022), och laget eller föreningen bekräftar anmälningen. Endast med föreningsrättigheter (= föreningens huvudanvändare eller föreningsfunktionär som har ikryssa ANSVAR i Taso) kan lag anmälas till serierna

Herrarnas Trean-Femman, bekräftas senast 31.12.2021.
Damernas Trea A+B zonen, bekräftas senast 31.12.2021.

Övriga serier för vuxna, anmälas och bekräftas senast 31.1.2022. OBS! Även i B zonen är det fri anmälan till både Sexan och Sjuan.

P20-P12 och T18-T12, anmälas och bekräftas senast 31.1.2022.
Med undantag av Liga- och Ettans platser, samt kval som skulle vara bekräftade senast 15.11.

P11-P6 och T11-T7 Nivå 1, lagen skall anmälas och bekräftas senast 31.1.2022.

P11-P6 och T11-T7 Nivå 2-3, lagen skall anmälas och bekräftas senast 28.2.2022.

Namnen på 11 år och yngres serier har ändrats. Ligorna, Ettorna osv används inte längre utan nu används Nivå 1 (Taso 1), Nivå 2 (Taso 2) och Nivå 3 (Taso 3).

Nivå 1: Den högsta nivån i åldersklassen avsedd för tävlingsnivålag som är villiga att resa inom sin zons hela område (t.ex. C-zonen spelas inom hela C området) och vars träningsvolym är 3-4 gånger per vecka. Dessa lag har som mål att sedan i Ungas serier (12 och äldre) spela i sin egen åldersklass Liga eller Etta.

Nivå 2: Denna nivå är för lag som redan behöver lite mer krävande spel och tränar regelbundet 1-3 gånger i veckan. Om antalet lag tillåter kommer fler zoner att göras för att hålla spelavstånden rimliga.

Nivå 3: Den lägsta nivån i åldersklassen, för nybörjare eller lag som spelat färre matcher. Om antalet lag tillåter kommer fler zoner att göras för att hålla spelavstånden rimliga.

Tilläggsinfo om bl.a. serieutbudet och erhållna serieplatser>>