Takaisin
7.5.2019 klo 11.32

HJK:lle ja HIFK:lle sakkoja turvallisuusmääräysten rikkomisesta

Jaa:

Palloliiton kurinpitovaliokunnan puheenjohtaja on käsitellyt 23.4.2019 pelatussa Veikkausliigan ottelussa HJK - HIFK ilmenneet turvallisuusmääräysten rikkomiset.

Käsittelyssä olivat molempien joukkueitten kannattajien ottelun aikana useampaankin kertaan katsomossa syyttämät pyrotekniset välineet sekä lisäksi molempien joukkueitten kannattajien poistuminen kenttäalueelle ottelun kuluessa.

Kurinpitovaliokunnan puheenjohtaja toteaa päätöksessään, että pyrotekniikan käyttö jalkapallokatsomoissa muodostaa aina vakavan uhan ottelutapahtuman ja siihen osallistuvien henkilöiden turvallisuudelle. Pyroteknisiä tuotteita ei ole tarkoitettu käytettäväksi jalkapallo-otteluiden katsomoissa. Niiden lämpötila nousee jopa yli 1.000 asteeseen ja ne altistavat ihmiset tuotteesta riippuen savulle, kirkkaalle valolle, kuumuudelle ja kovalle äänelle. Pyrotekniset tuotteet voivat aiheuttaa mm. kuulovaurioita, vakavia palovammoja, silmien kirvelyä ja hengitystieoireita. Ne voivat aiheuttaa myös esinevahinkoja. Pyroteknisten tuotteiden käyttöön on suhtauduttava vakavasti, ja niiden käytön estämiseksi on seurojen toimittava ennaltaehkäisevästi mm. turvatarkastuksin.

Turvallisuusmääräysten sanamuodon mukaan kotijoukkueen rangaistuksen määrän vähentäminen edellyttää ”kaiken tarpeellisen” tekemistä. Seurojen vastuu kannattajiensa käytöksestä on ankaraa vastuuta. Turvallisuusmääräyksissä ei ole tältä osin säädetty rangaistuksen alentamisesta seurojen mahdollisten häiriöitä ennaltaehkäisevien toimenpiteiden ja häiriöihin puuttumisen perusteella. Ne on kuitenkin otettava huomioon rangaistuksen mittaamisessa osana suhteellisuusperiaatetta.

Molemmat seurat ovat useilla eri tavoilla ennaltaehkäisseet järjestyshäiriöitä ja puuttuneet niihin käsiteltävänä olevassa ottelussa. Molemmat seurat ovat varautuneet turvallisuusjärjestelyihin muun ohella turvatarkastuksin sekä järjestyksenvalvojien lukumäärällä ja sijoittelulla suhteessa seurojen kannattajiin. Molemmat seurat ovat pyrkineet myös ennaltaehkäisemään järjestyshäiriöitä muun ohella kommunikoinnilla kannattajien kanssa ennen ottelua. HJK on varautunut järjestyshäiriöihin myös yhteistyöllä poliisin ja viranomaisten kanssa. Lisäksi HIFK:n vastineessa esitetyin tavoin yksi soihduttaja jäi kiinni ja hänet ilmiannettiin poliisille. Edelleen HIFK:n järjestyksenvalvojat ovat käännyttäneet joitain kannattajia portilla.

Toisaalta on selvää, että mittavista turvallisuusjärjestelyistä huolimatta molempien seurojen kannattajat ovat saaneet kuljetettua katsomoon useita pyroteknisiä välineitä ja pystyneet käyttämään niitä katsomossa. HJK:n kannattajien puolelta yksi soihduista on heitetty maalivahtia kohti kenttätasolle, mikä on ollut omiaan aiheuttamaan vaaraa muun ohella pelaajille, katsojille ja muille henkilöille. Lisäksi yksi HJK:n kannattaja ja noin 50 HIFK:n kannattajaa on poistunut katsomosta kenttätasolle. Ottaen huomioon ottelussa käytettyjen pyroteknisten välineiden sekä erilaisten rikkomusten lukumäärä on selvää, etteivät ottelussa toteutetut turvallisuusjärjestelyt onnistuneet täydellisesti ja myös keskustelua sekä muita toimenpiteitä molempien seurojen kannattajia kohtaan voidaan vielä parantaa. Kurinpitovaliokunnan puheenjohtajan käytössä olleesta aineistosta ei ole tullut myöskään ilmi, että järjestyshäiriöihin syyllistyneitä kannattajia olisi ottelun yhteydessä otettu kiinni ja asetettu teoistaan vastuuseen, lukuun ottamatta yhtä soihduttajaa HIFK:n päädyssä.

Koska HJK on ollut ottelun järjestävä seura ja se on ryhtynyt useisiin toimenpiteisiin ennen ottelua ja sen aikana häiriöiden estämiseksi ja niihin puuttumiseksi, on arvioitava, mikä vaikutus näillä seikoilla on rangaistuksen määrää harkittaessa. HJK:n vastineessa esitetyin tavoin se – kuten myös HIFK – on ryhtynyt laajoihin toimenpiteisiin ottelun turvallisuuden takaamiseksi. Näin ollen järjestäjän vastuulla ei tässä tapauksessa ole merkittävää vaikutusta rangaistusta määrättäessä.

Koska seurojen ja niiden kannattajien säännösten vastaisen käyttäytymisen laajuudessa tai moitittavuudessa ei ole merkittävää eroa – HJK:n kannattajien menettely pyrojen osalta on ollut vakavampaa ja toisaalta HIFK:n kannattajien menettely kentällepoistumisen osalta on ollut vakavampaa – ja kummankin seuran osalta kyseessä on toinen turvallisuusmääräysten rikkomista koskeva kurinpitotapaus kuluvalla Veikkausliigakaudella, kurinpitovaliokunnan puheenjohtaja pitää 1.500 euron sakkorangaistusta molemmille seuroille oikeasuhtaisena ja aiemman ratkaisukäytännön mukaisena seuraamuksena.

Päätöslauselmassa kurinpitovaliokunnan puheenjohtaja määrää näin ollen HJK:lle sakkoa 1.500 euroa ja HIFK:lle sakkoa 1.500 euroa.