Takaisin
12.8.2019 klo 17.42

Ensimmäinen Valmennuksen Erikoisammattitutkinto -koulutusohjelma käyntiin

Jaa:

Ⓒ SPL

Suomen Palloliiton Valmennuksen Erikoisammattitutkinto (SPL VEAT) -koulutusohjelma toteutetaan ensimmäistä kertaa elokuun 2019 ja syksyn 2020 välisenä aikana.

Koulutusohjelma on suunnattu uudistuvan liiton urheilu- ja seurapalvelutoimintojen avainhenkilöille, valmennuskeskuksille sekä kolmelle mukaan kutsutulle vähintään Seurojen laatujärjestelmätason 4 saavuttaneelle seuralle, jotka ovat SJK-juniorit, FC Inter ja HJK. Koulutusohjelma järjestetään Palloliiton ja Eerikkilän urheiluopiston yhteistyöhankkeena.

SPL VEAT -koulutusprosessin tavoitteena on toteuttaa Seurojen Palloliitto -kehitysohjelman ylösajoprosessi yhteisen koulutusohjelman kautta ja rakentaa alueellisen palveluketjun toimintamalli mukana olevien pilottiseurojen, seurapalveluiden ja urheilutoiminnan yhteistyönä. Valmennuksen erikoisammattitutkinto on opetushallituksen vahvistama viralliseen tutkintojärjestelmään kuuluva tutkinto, jonka opetussuunnitelma perustuu 1.1.2018 voimaan astuneisiin tutkinnon perusteisiin.

Koulutuksen lopputuotteena synnytetään Suomeen laatujärjestelmän tasojen 4-5 seuroille Seuran kokonaisvaltaisen urheilujohtamisen koulutusohjelma, joka sisältää sekä hallinnon että urheilutoiminnan:
- SPL:n auktorisoima Seuran valmennuspäällikön tutkinto
- SPL:n auktorisoima Seuran toiminnanjohtajan tutkinto

Ensimmäisen koulutusohjelman osallistujat valittiin kutsuperusteisesti ja tavoitteena on, että ensimmäinen seuroille avoin prosessi toteutetaan vuosien 2021-2022 aikana.

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna sisältäen lähijaksoja Eerikkilän, etäopiskelua kotipaikkakunnalla sekä työssäoppimisena omaa työtä arjessa toteuttaen. Koulutusten lähijaksoilla tullaan käyttämään eri osa-alueiden asiantuntijoita ja ammattilaisia sekä kotimaasta että ulkomailta.

SPL VEAT -koulutusprosessin 2019-2020 kick-off -jakso järjestetään Eerikkilässä 12.-14.8.2019.