Takaisin
29.5.2019 klo 11.09

BLOGI: Ennakkoluuloton asenne toimii

Jaa:

Ⓒ SPL/Jussi Eskola

Tavoitteellisessakin toiminnassa on tärkeää huomioida ilmapiiri. Ilmapiirin luominen lähtee ihmisen kohtaamisesta, kirjoittaa blogissaan U18-tyttöjen maajoukkueen päävalmentaja Arttu Pitkäkangas.

Luottamussuhteen rakentaminen pelaajan sekä ryhmän kanssa on tärkeää, koska se helpottaa palautteen antamista – ja vastaanottamista. Kun ihmisen kohtaa sellaisena kuin hän on – omana ainutlaatuisena yksilönä – on keskustelun avaaminen ja luottamuksen rakentamiseen luotu vankka perusta. Ennakkoluuloton asenne toimii. 

Ymmärrys siitä, että jokainen ihminen on erilainen, luo pohjaa ryhmädynamiikalle. Jokaisen tulisi saada olla joukkueessa oma itsensä. Kaikkien kanssa ei tarvitse olla paras kaveri, mutta jokainen ryhmän jäsen tulee ottaa huomioon ja erilaisten ihmisten kanssa on hyvä oppia toimimaan. Ryhmän yhteiset tavat, arvot ja tavoitteet ohjaavat toimintaa, niin kentän sisä- kuin ulkopuolellakin. Näin ryhmän jäsenet alkavat vaalia ryhmädynamiikkaa, joka toimii pohjana joukkueen rakentamiselle.

Palautteenanto valmentajan työkaluna

Luottamussuhteen rakentuessa tavoitteena on, että pelaajat saisivat toimia turvallisessa ympäristössä, jonka pohjalle voidaan rakentaa vaatimustasoa. Ennen vaatimustason rakennusta, joukkue on asettanut tavoitteet ja toimet tavoitteiden saavuttamiseksi.

Palautteenanto on tärkeä työkalu. Esimerkiksi harjoitustapahtumissa on tärkeää nimetä onnistuneet suoritukset positiivisella tavalla ja mielellään myös mahdollisimman tarkasti ja yksilöivästi. Tämä jättää pelaajalle paremman muistijäljen ja konkreettisen kuvan onnistumisesta.

Luottamussuhteen ollessa positiivinen, pelaaja oppii ottamaan vastaan myös rakentavaa palautetta. Äänensävyllä, eleillä sekä kehonkielellä on tärkeä merkitys siihen, miten viesti koetaan ja otetaan vastaan. Kun kaikilla on yhteisesti sovitut ja tiedossa olevat tavoitteet, joukkueen jäsenet voivat myös vaatia toisiltaan. Turvallisessa toimintaympäristössä myös tämä on sallittua.

Tavoitteena paras versio itsestään

Nuorten itsetuntoa voidaan kasvattaa eri tavoin. Koen itse tärkeäksi, että sisäisen motivaation vahvistamiseksi käytetään koetun pätevyyden, autonomian ja kuuluvuuden tunteen vahvistamista.Esimerkiksi luomalla sopivan haastavia harjoitteita pelaajille, koetun pätevyyden tunnetta saadaan parannettua. 

Kun pelaajille annetaan mahdollisuuksia vaikuttaa itse päivittäiseen toimintaan, autonomian tunne vahvistuu. Osallistetaan pelaajia kaikessa toiminnassa: kaikki asiat eivät tällöin tulekaan suoraan valmentajalta.

Jokaisella pelaajalla tulee olla oma koti, johon kuuluu. Näin pelaaja kokee, että omassa ryhmässä tulee huomioiduksi, saa olla oma itsensä, kokee että on tärkeä osa ryhmää ja siinä on hyvä ja turvallinen olla. 

Yritän itse välttää ulkoisen motivaation tekijöitä ja palkitsemiskulttuuria. Mielestäni pelaajan palo ja rakkaus lajia kohtaan ei tulisi rakentua ulkoisista palkitsemista, vaan siitä, että saa nautintoa, kun onnistuu tai saa olla osa ryhmää.

Laadukkaan arjen luomisesta on puhuttu paljon. Harmillisen paljon pelaajia ohjaa ”status-ajattelu”, eli se, missä sarjassa pelaan tai tulinko valituksi johonkin joukkueeseen, määrittää liikaa ajattelua. Todellisuudessa merkityksellisiä asioita pelaajan laadukkaan arjen kannalta ovat koti, koulu, harjoittelu, lepo, uni ja ravinto sekä näiden asioiden tasapaino. Näihin seikkoihin panostamalla voi muodostaa parhaan version itsestään. 

Lopuksi

Hyväksy ihmisten erilaisuus, ainutlaatuisuus. Myös tavoitteellisessa toiminnassa on tärkeää luoda mahdollisimman hyvä ilmapiiri – koko joukkueelle. Keskitä ajatuksesi asioihin, joihin pystyt vaikuttamaan. Näin voit päästä tavoitteisiin – ja toteuttaa unelmiasi. 

Blogi on osa Kannusta mua -kampanjaa (6.5.-16.6.2019). Kampanjan tavoitteena on vahvistaa hyvää ja kannustavaa ilmapiiriä lasten harrastuksissa. Tutustu kampanjasivuihin >>

Kirjoittaja on U18-tyttöjen maajoukkueen päävalmentaja Arttu Pitkäkangas, joka palavasti etsii keinoja pelaajan laadukkaan arjen parantamiseksi. Kollegat kuvailevat häntä innostavaksi, positiiviseksi ja rakentavaksi valmentajaksi.

[email protected]
Twitter: @arttupit