Kasvattajarahamääräykset

SUOMEN PALLOLIITON KASVATTAJARAHAMÄÄRÄYKSET

1 § Tarkoitus

1. Kasvattajarahajärjestelmän (myöhemmin järjestelmä) tarkoituksena on tukea niitä liiton jäsenseuroja (myöhemmin seura) rahallisesti , jotka kehittävät ja kouluttavat omia pelaajiaan ylimmille kansallisille sarjatasoille ja eri maajoukkueiden käyttöön.

2. Järjestelmässä maksajina ovat ne seurat, jotka peluuttavat toisten kasvattamia pelaajia sekä Suomen Palloliitto (myöhemmin liitto), joka maksaa seuran oman kasvatin käytöstä ja maaotteluista.

2 § Määritelmät

Rekisteröityminen
Pelaajan edustusoikeus seurassa liiton kilpailumääräysten mukaisesti

Kasvattajaseura
Seura, johon pelaaja on ollut rekisteröityneenä 30.6. kutakin pelikautta (1.1.-31.12)

Kasvatusikä
Kasvatusikä alkaa sinä vuonna, jolloin pelaaja täyttää 12 vuotta ja päättyy sen vuoden lopussa kun pelaaja täyttää 21 vuotta.

Kasvattajarahasto (rahasto)
Tili, johon kerätään varoja liitolta ja niiltä seuroilta , jotka käyttävät järjestelmän piiriin kuuluvia pelaajia ja josta maksetaan kasvattajarahoja kasvattajaseuroille

Kasvattajaraha
Raha, joka maksetaan kasvattajarahastoon ja jaetaan kasvattajaseuroille

Oma kasvatti
Pelaaja, joka on ollut kasvatusikänsä aikana rekisteröityneenä vähintään kolmena pelikautena miesten Veikkausliigassa, miesten Ykkösessä tai naisten Liigassa pelaavaan kasvattajaseuraan.

Kasvatusvuosi
Kasvatusiän aikainen pelikausi, jonka aikana kotimainen seura on ollut kasvattajaseura.

3 § Kasvattajarahajärjestelmän piiriin kuuluva pelaaja

1. Pelaajasta on maksettava kasvattajarahaa sen vuoden loppuun kun hän täyttää 23 vuotta.

2. Kasvattajarahan maksuvelvollisuus syntyy kun pelaaja, joka on jossain vaiheessa kasvatusikäänsä ollut rekisteröityneenä liiton jäsenseuraan,
a) pelaa pelikaudessa samassa seurassa vähintään 5 ottelua miesten Veikkausliigassa, Ykkösessä tai naisten Liigassa tai
b) pelikaudessa saman seuran samassa joukkueessa yhteensä 5 kohdassa a) mainittujen sarjojen tai Suomen Cupin ottelua tai
c) pelaa liiton maaotteluita tai pelaa seuran omana kasvattina a) ja b) kohdassa mainittujen edellytysten täyttyessä

3. Jos pelaaja pelaa samalla pelikaudella eri seuroissa samalla sarjatasolla tai eri sarjatasoilla ja 2 momentin a) tai b) kohdan edellytykset täyttyvät kaikissa näissä seuroissa, maksuvelvollisuus syntyy seuraavasti:
- pelaajan siirtyessä ylemmältä sarjatasolta samalle tai alemmalle sarjatasolle, maksuvelvollinen on vain se seura, jossa 2 momentin a) tai b) kohdan edellytykset täyttyvät ensimmäisenä
- pelaajan siirtyessä alemmalta sarjatasolta ylemmälle sarjatasolle, maksuvelvollinen on vain se ylemmän sarjatason seura, jossa 2 momentin a) tai b) kohdan edellytykset täyttyvät ensimmäisenä

Edellä a) ja b) kohdassa mainituissa tapauksissa kyseisen pelikauden kasvattajaseura on se seura, joka on velvollinen maksamaan kasvattajarahaa.

4. Seuran pelaamat karsintaottelut rinnastetaan sen sarjatason, jossa seura aloitti pelikautensa, sarjaotteluihin.

4 § Kasvattajarahan maksuvelvolliset

Kasvattajarahaa ovat velvollisia maksamaan-pelaajaa peluuttava seura 3 §:n 2 momentin a) ja b) kohdassa mainituissa tapauksissa
- liitto 3 §:n 2 momentin c) kohdassa mainituissa tapauksissa

5 § Kasvattajarahan laskeminen ja maksaminen

1. Kun 3 §:n edellytykset täyttyvät seura tai liitto on velvollinen maksamaan rahastoon pelaajakohtaisesti kullekin sarjatasolle tai maajoukkueikäluokalle määritellyn kasvattajarahan. Seura maksaa rahastoon 5 §:n 2 a) kohdassa mainitusta summasta 1/10 kutakin kertynyttä kasvatusvuotta kohden.

2. Kasvattajaraha on kaudella 2018 seuraava:

a) kansalliset sarjat
Miehet
Veikkausliiga 3.000 euroa
Ykkönen 1.000 euroa

Naiset
Naisten Liiga 500 euroa

b) maaottelut

Maaottelut miehet
A-mo karsinta ja lopputurnausottelut 500 euroa
A-maajoukkue muut ottelut 200 euroa
B-maajoukkue 133 euroa
U-21 karsinta- ja lopputurnausottelut 200 euroa
U-21 Muut ottelut 100 euroa
U-20 90 euroa
U-19 80 euroa
U-18 70 euroa
U-17 60 euroa
U-16 50 euroa
U-15 40 euroa

MaaottelutNaiset

Karsinta ja lopputurnausottelut 200 euroa
Maajoukkue muut ottelut 100 euroa
B-maajoukkue 100 euroa
TU-21 100 euroa
TU-20 90 euroa
TU-19 80 euroa
TU-18 70 euroa
TU-17 60 euroa
TU-16 50 euroa

3. Pelaajasta rahastoon maksetusta tämän pykälän 2 momentin a) kohdassa mainitusta kasvattajarahasta maksetaan ennen seuraavan pelikauden alkua pelaajan kasvattajaseuroille 1/10 kutakin kertynyttä kasvatusvuotta kohden.

4. Niiltä kasvatusiän vuosista kun pelaaja on ollut rekisteröityneenä seurassa, seura voi vähentää rahastoon maksettavasta osuudestaan 5 §:n 2 momentin a)kohdassa mainitusta summasta 1/10 jokaista tällaista vuotta kohden

5. Niiltä vuosilta kun pelaaja on seuran oma kasvatti, maksetaan rahastosta seuralle puolet 5 §:n 2 momentin a) kohdassa mainitusta 1/10 jokaista tällaista vuotta kohden

6. Jos pelaajalla ei ole jonain kasvatusiän pelikautena ollut kotimaista kasvattajaseuraa tai seura on lopettanut toimintansa ilman selkeää toiminnan jatkajaa, kyseisen pelikauden kasvattajaraha jää rahastoon. Liittohallitus päättää siitä, mille seuralle toimintansa lopettaneen seuran kasvattajarahat mahdollisesti kuuluvat.

7. Maaotteluista maksettavat kasvattajarahat jaetaan pelaajan kasvattajaseurojen kesken siinä suhteessa kun niillä on kasvatusvuosia. Jos kasvatusikään kuuluu vuosia, jolloin kotimaista kasvattajaseuraa ei ole tai sitä ei voida määrittää, jää korvaus tältä osin rahastoon.

8. Liiton toimisto laskee kunkin järjestelmän piiriin kuuluvan pelaajan osalta kasvattajaseuroille ja pelaajia peluuttaville seuroille maksettavat maksut tai seuroille määräytyvät maksuvelvoitteet.

9. Maksuvelvollisen seuran on maksettava suorituksensa rahastoon 30.11. mennessä.

10. Seurat voivat sopia keskenään muunlaisesta kasvattajarahojen maksamisesta kuin mitä nämä määräykset edellyttävät. Tällaiset sopimukset on saatettava liiton tietoon riittävän hyvissä ajoin, jotta ne voidaan ottaa huomioon tehtäessä tilitystä pelikauden kasvattajarahojen maksamisesta.

6§ Rahasto

1. Rahasto on liiton kirjanpidon tili, joka pidetään erillään muusta kirjanpidosta.

2. Rahastoon kertyy varoja seurojen maksamista kasvattajarahoista ja liiton maksamasta vuosittaisesta osuudesta.

3. Rahastosta maksetaan kasvattajarahaa kasvattajaseuroille 3§, 4§ ja 5 §:issä mainittujen edellytysten vallitessa.

4. 5 §:n 7 momentissa mainitun kasvattajarahan lisäksi rahastoon jää myös sellaisesta pelaajasta jolta puuttuu kasvatusseura joltain kasvatusiän pelikausilta maksettava FIFA:n määräysten mukainen kasvattajaraha tai solidaarisuusraha.

5. Rahaston ylijäämä siirtyy seuraavalle tilikaudelle. Ylijäämä voidaan käyttää liittohallituksen päätöksellä muihin kasvattajaseuroja tukeviin tarkoituksiin, sillä edellytyksellä että rahasto pystyy suoriutumaan vuosittaisista velvoitteistaan. Rahastoon kertyvä korko kartuttaa rahastoa.

7§ Voimaantulo ja soveltaminen

1. Nämä määräykset tulevat voimaan liittohallituksen hyväksyttyä ne ja liittovaltuuston tehtyä järjestelmän rahoittamista koskevat budjettipäätökset.

2. Määräyksiä sovelletaan ensimmäisen kerran vuonna 2004 pelattaviin otteluihin.