Farmavtalsblankett för fotboll 2020

Avtalet skall tecknas på nedanstående blankett före endera parten börjar säsongens första tävling.
Avtal som gäller lag i nationella serier skall skickas in senast 28.2.2020 och i regionala tävlingar senast två (2) veckor före tidigare serien börja.
Tävlingsarrangören kan om starkt vägande skäl föreligger godkänna avtalet senare, dock senast före tidigare serien startar.

Administrationsavgifter bestäms enligt det lag som spelar på den högre nivån och belopp står nedan efter varje serie. Registreringsavgiften faktureras skilt av föreningen.

Föreningarna i detta formulär har ingått Bollförbundets farmavtal för fotbollssäsongen 2020 i enlighet med farmavtalsreglerna