Sarjojen täydennysmenettely

Sarjojen täydennysmenettely kaudelle 2018

Jos ryhdytään täydennysmenettelyyn, niin liittohallitus tai sen valtuuttama päättää täydennyksestä seuraavassa järjestyksessä.

LIIGA----YKKÖNEN

1) Liigakarsinnan hävinnyt

2) Liigan 12. 

3) Ykkösen 3. 

4) Ykkösen 4. jne. 

YKKÖNEN----KAKKONEN                                        

1) Ykkösen karsintaotteluiden hävinneistä parempi joukkue (vertailuna sarjan pelit: sarjasijoitus, suhteelliset pisteet, maaliero, tehdyt maalit)

2) Ykkösen karsintaotteluiden hävinneistä huonompi joukkue 

3) Ykkösen 9.

4) Kakkosen 2. paras 2. sijoittunut                                                     

5) Kakkosen 3. paras 2. sijoittunut.                                                     .                                .

6) Ykkösen 10.

KAKKONEN---KOLMONEN

A.    Ennen lohkojakojen vahvistamista:

1.       Kunkin Kolmosen lohkon 1. sijoittuneen tulee ilmoittaa viikon kuluessa oman sarjansa päättymisestä ko. lohkon vastuupiirille ottaako se vastaan hankkimansa nousupaikan Kakkoseen.

2.       Mikäli joku lohkojen 1. sijoittuneista ei ota nousupaikkaa vastaan, tarjoaa vastuupiiri paikkaa ko. lohkon 2. sijoittuneelle joukkueelle, jonka on vahvistettava tämän nousupaikan käyttäminen tai käyttämättä jättäminen vastuupiirille viikon kuluessa.

3.       Mikäli jostakin Kolmosen lohkosta ei edellä olevan mukaisesti 1. tai 2. sijoittunut joukkue täytä lohkon nousupaikkaa tai Kakkosesta luopuu joku siinä säilynyt joukkue ennen kuin liittohallitus on vahvistanut lohkojaot, täydennetään sarjaa seuraavassa järjestyksessä.

3.1       Kakkosen paras 10. sijoittunut (vertailuna sarjan pelit: suhteelliset pisteet, maaliero, tehdyt maalit);

3.2       Kakkosen 2. paras 10. sijoittunut;

3.3       Kakkosen 3. paras 10. sijoittunut;

3.4       Kakkosen paras 11. sijoittunut

3.5       Kakkosen 2. paras 11. sijoittunut

3.6       Kakkosen 3. paras 11. sijoittunut

3.7       Kakkosen paras 12. sijoittunut jne.

B.    Lohkojakojen vahvistamisen jälkeen:

Palloliiton liittohallituksen vahvistettua Kakkosen lohkojaot, täydennetään sarjaa mahdollisissa sen jälkeisissä luopumistapauksissa seuraavassa järjestyksessä (ellei ao. joukkue ole saanut täydennyspaikkaa jo aiempien päätösten perusteella):

1.    Kakkosen lohkon, josta luopuminen tapahtuu, alaisuuteen luettavien piirien/piiriyhteisöjen Kolmosten kaikista lohkoissaan 2. sijoittuneista joukkueista

2.1       paras,

2.2       toiseksi paras,

2.3       kolmanneksi paras, jne.

2. Sen lohkon edellisenä kautena 10. sijoittunut, jossa täydennyspaikka on auki.

3. Sen lohkon edellisenä kautena 11. sijoittunut, jossa täydennyspaikka on auki.

4. Sen lohkon edellisenä kautena 12. sijoittunut, jossa täydennyspaikka on auki.

Täydennykset saattavat aiheuttaa muutoksia vahvistettuihin lohkojakoihin. Mahdollisista muutoksista päättää liittohallitus.   
                                                                 

NAISTEN LIIGA----YKKÖNEN             

1) Liigakarsinnan hävinnyt

2) Liigan 10.

3) Ykkösen 3.

4) Ykkösen 4. jne.

 

NAISTEN YKKÖNEN---KAKKONEN

1) Nousukarsintaotteluiden hävinneistä parempi (vertailuna sarjan sijoitus, pisteet/peli)

2) Nousukarsintaotteluiden hävinneistä huonompi

3) Naisten Ykkösen 11. sijoittunut

4) Naisten Kakkosen 2. paras 2. sijoittunut

5) Naisten Kakkosen 3. paras 2. sijoittunut

6) Naisten Kakkosen 4. paras 2. sijoittunut

7) Naisten Ykkösen 12. sijoittunut

 

NAISTEN KAKKONEN---PIIRISARJAT

1) Piirin/piiriyhteisön, jonka alueelta paikka vapautuu, paras ei nousseista
2) Piirin/piiriyhteisön, jonka alueelta paikka vapautuu, 2. paras ei nousseista
3) Kakkosen lohkon 9., josta paikka vapautuu
4) Kakkosen lohkon 10., josta paikka vapautuu
5) Piirin/piiriyhteisön, jonka alueelta paikka vapautuu, 3. paras ei nousseista.

ASM-KARSINTASARJA

ASM -karsintasarjaa täydennetään tarvittaessa periaatteella, että kullakin ryhmäkiintiöllä on oma täydennysperusteensa;

1. Kiintiö (10 joukkuetta)

Edellisvuoden ASM – sarjasta valikoituvia kymmentä joukkuetta täydennetään tarvittaessa kiintiöstä numero 4, eli muiden kiintiötäydennysten 2. ja 3. jälkeen.

2. Kiintiö (8 joukkuetta)

1) Sen lohkon 3. sijoittunut, joka ei noussut
2) Lohkojen paras 4. sijoittunut
3) Lohkojen 2. paras 4. sijoittunut
4) Lohkojen 3. paras 4. sijoittunut
5) Lohkojen paras 5. sijoittunut jne.

3. Kiintiö (2 joukkuetta)

Mikäli BSM:n kahdella parhaalla seuralla on jo edustus ASM – karsintasarjassa kahden ensimmäisen kiintiön kautta, täydennetään tätä viimeistä kiintiötä seuraavasti; 

1) BSM 3. sijoittunut, mikäli seuralla ei jo ole joukkuetta edustettuna ASM – karsintasarjassa
2) BSM 4. sijoittunut, mikäli seuralla ei jo ole joukkuetta edustettuna ASM – karsintasarjassa
3) BSM 5. sijoittunut, mikäli seuralla ei jo ole joukkuetta edustettuna ASM – karsintasarjassa
4) BSM 6. sijoittunut, mikäli seuralla ei jo ole joukkuetta edustettuna ASM – karsintasarjassa
5) BSM 7. sijoittunut, mikäli seuralla ei jo ole joukkuetta edustettuna ASM – karsintasarjassa
6) BSM 8. sijoittunut, mikäli seuralla ei jo ole joukkuetta edustettuna ASM – karsintasarjassa           
7) kiintiö 4:n mukaisesti

4. Kiintiö (viimeiset täydennykset että joukkuemääräksi saadaan 20)

Kiintiön viimeinen tai viimeiset joukkueet valikoituvat vertailussa, jossa ovat kunkin Ykkösen lohkon parhaat ulkopuolelle jääneet joukkueet. Lohkot ovat vertailussa tasa-arvoisia ja paras joukkue arvioidaan vertailemalla saadut pisteet/pelatut ottelut.

A-POJAT SM---YKKÖNEN                                                              

1)    ASM –karsintavälierien hävinneistä parempi joukkue karsintapeleissä (vertailuna sarjan pelit)

2)    ASM –karsintavälierien hävinneistä heikompi joukkue karsintapeleissä

3)    ASM -karsintasarjan parempi 6. sijoittunut joukkue

4)    ASM -karsintasarjan heikompi 6. sijoittunut joukkue

5)    ASM -karsintasarjan parempi 7. sijoittunut joukkue

6)    ASM -karsintasarjan heikompi 7. sijoittunut joukkue

jne.

A-POJAT YKKÖNEN----KAKKONEN

1) Piirin/piiriyhteisön, jonka alueelta paikka vapautuu, paras ei nousseista
2) Piirin/piiriyhteisön, jonka alueelta paikka vapautuu, 2. paras ei nousseista
3) Sen lohkon 8., josta paikka vapautuu
4) Sen lohkon 9., josta paikka vapautuu
5) Sen lohkon 10., josta paikka vapautuu
6) Piirin/piiriyhteisön, jonka alueelta paikka vapautuu, 3. paras ei nousseista

BSM-KARSINTASARJA

BSM -karsintasarjaa täydennetään tarvittaessa periaatteella, että kullakin ryhmäkiintiöllä on oma täydennysperusteensa;

1. Kiintiö (10 joukkuetta)

Edellisvuoden BSM – sarjasta valikoituvia kymmentä joukkuetta täydennetään tarvittaessa kiintiöstä numero 4, eli muiden kiintiötäydennysten 2. ja 3. jälkeen.

2. Kiintiö (8 joukkuetta)

1) Sen lohkon 3. sijoittunut, joka ei noussut
2) Lohkojen paras 4. sijoittunut
3) Lohkojen 2. paras 4. sijoittunut
4) Lohkojen 3. paras 4. sijoittunut
5) Lohkojen paras 5. sijoittunut jne.

3. Kiintiö (2 joukkuetta)

Mikäli Kaj Pahlman - turnauksen kahdella parhaalla seuralla on jo edustus BSM – karsintasarjassa kahden ensimmäisen kiintiön kautta, täydennetään tätä viimeistä kiintiötä seuraavasti; 

1) Kaj Pahlman 3. sijoittunut, mikäli seuralla ei jo ole joukkuetta edustettuna BSM – karsintasarjassa
2) Kaj Pahlman 4. sijoittunut, mikäli seuralla ei jo ole joukkuetta edustettuna BSM – karsintasarjassa
3) Kaj Pahlman 5. sijoittunut, mikäli seuralla ei jo ole joukkuetta edustettuna BSM – karsintasarjassa
4) Kaj Pahlman 6. sijoittunut, mikäli seuralla ei jo ole joukkuetta edustettuna BSM – karsintasarjassa
5) Kaj Pahlman 7. sijoittunut, mikäli seuralla ei jo ole joukkuetta edustettuna BSM – karsintasarjassa
6) Kaj Pahlman 8. sijoittunut, mikäli seuralla ei jo ole joukkuetta edustettuna BSM – karsintasarjassa           
7) kiintiö 4:n mukaisesti

4. Kiintiö (viimeiset täydennykset että joukkuemääräksi saadaan 20)

Kiintiön viimeinen tai viimeiset joukkueet valikoituvat vertailussa, jossa ovat kunkin Ykkösen lohkon parhaat ulkopuolelle jääneet joukkueet. Lohkot ovat vertailussa tasa-arvoisia ja paras joukkue arvioidaan vertailemalla saadut pisteet/pelatut ottelut laskutoimituksella.

B-POJAT SM---YKKÖNEN                                                              

1)    BSM –karsintavälierien hävinneistä parempi joukkue karsintapeleissä (vertailuna sarjan pelit)

2)    BSM –karsintavälierien hävinneistä heikompi joukkue karsintapeleissä

3)    BSM -karsintasarjan parempi 6. sijoittunut joukkue

4)    BSM -karsintasarjan heikompi 6. sijoittunut joukkue

5)    BSM -karsintasarjan parempi 7. sijoittunut joukkue

6)    BSM -karsintasarjan heikompi 7. sijoittunut joukkue jne.
 

B-POJAT YKKÖNEN---KAKKONEN

1) Piirin/piiriyhteisön, jonka alueelta paikka vapautuu, paras ei nousseista
2) Piirin/piiriyhteisön, jonka alueelta paikka vapautuu, 2. paras ei nousseista
3) Pudonneista 9. sijoittuneista parempi
4) Pudonneista 9. sijoittuneista huonompi
5) Sen lohkon 10., josta paikka vapautuu
6) Sen lohkon 11., josta paikka vapautuu
7) Sen lohkon 12., josta paikka vapautuu
8) Piirin/piiriyhteisön, jonka alueelta paikka vapautuu, 3. paras ei nousseista

B-TYTÖT SM-KARSINTASARJA

1. Kiintiö (10 joukkuetta)

Edellisvuoden B-tyttöjen SM-sarjasta valikoituvia kymmentä joukkuetta täydennetään tarvittaessa kiintiöstä numero 4, eli muiden kiintiötäydennysten 2. ja 3. jälkeen.

2. Kiintiö (4 joukkuetta)

1) Lohkojen 2. paras 2. sijoittunut
2) Lohkojen 3. paras 2. sijoittunut
3) Lohkojen paras 3. sijoittunut
4) Lohkojen 2. paras 3. sijoittunut
5) Lohkojen 3. paras 3. sijoittunut jne.

3. Kiintiö (2 joukkuetta)

Mikäli Laura Kalmari -turnauksen kahdella parhaalla seuralla on jo edustus B-tyttöjen SM-karsintasarjassa kahden ensimmäisen kiintiön kautta, täydennetään tätä viimeistä kiintiötä seuraavasti;

1) Laura Kalmarin 3. sijoittunut, mikäli seuralla ei jo ole joukkuetta edustettuna B-tyttöjen SM – karsintasarjassa
2) Laura Kalmarin 4. sijoittunut, mikäli seuralla ei jo ole joukkuetta edustettuna B-tyttöjen SM – karsintasarjassa
3) Laura Kalmarin 5. sijoittunut, mikäli seuralla ei jo ole joukkuetta edustettuna B-tyttöjen SM – karsintasarjassa
4) Laura Kalmarin 6. sijoittunut, mikäli seuralla ei jo ole joukkuetta edustettuna B-tyttöjen SM – karsintasarjassa
5) Laura Kalmarin 7. sijoittunut, mikäli seuralla ei jo ole joukkuetta edustettuna B-tyttöjen SM – karsintasarjassa
6) Laura Kalmarin 8. sijoittunut, mikäli seuralla ei jo ole joukkuetta edustettuna B-tyttöjen SM – karsintasarjassa
7) kiintiö 4:n mukaisesti

4. Kiintiö (viimeiset täydennykset että joukkuemääräksi saadaan 16)

Kiintiön viimeinen tai viimeiset joukkueet valikoituvat vertailussa, jossa ovat kunkin Ykkösen lohkon parhaat ulkopuolelle jääneet joukkueet. Lohkot ovat vertailussa tasa-arvoisia ja paras joukkue arvioidaan vertailemalla saadut pisteet/pelatut ottelut laskutoimituksella.

B-TYTÖT SM---YKKÖNEN                                                          

1)    B-tyttöjen SM -karsintavälierien hävinneistä parempi joukkue karsintapeleissä (vertailuna sarjan pelit)
2)    B-tyttöjen SM -karsintavälierien hävinneistä heikompi joukkue karsintapeleissä
3)    B-tyttöjen SM -karsintasarjan parempi 7. sijoittunut joukkue
4)    B-tyttöjen SM -karsintasarjan heikompi 7. sijoittunut joukkue
5)    B-tyttöjen SM -karsintasarjan parempi 8. sijoittunut joukkue
6)    B-tyttöjen SM -karsintasarjan heikompi 8. sijoittunut joukkue
jne.

B-TYTÖT YKKÖNEN—KAKKONEN

1) Piirin/piiriyhteisön, jonka alueelta paikka vapautuu, paras ei nousseista

2) Piirin/piiriyhteisön, jonka alueelta paikka vapautuu, 2. paras ei nousseista

3) Pudonneista 10. sijoittuneista parempi

4) Pudonneista 10. sijoittuneista huonompi

5) Sen lohkon 11., josta paikka vapautuu

6) Sen lohkon 12., josta paikka vapautuu

7) Piirin/piiriyhteisön, jonka alueelta paikka vapautuu, 3. paras ei nousseista