Tränarutbildning

Aktuella
Tränarutbildningen ändras:

UEFA B på svenska i Vasa/Jakobstad!
Del 1 17.-19.11.2017
Del 2 19.-21.1.2018
Del 3 9.-11.2.2018
Del 4 9.-11.3.2018
Ansökning senast 1.11.2017. Kursen har börjat!

D-nivå, Kristinestad (på svenska!)
Del 1, 12.-14.1.2018
Del 2, 9.-11.2.2018
Anmälning senast 3.1.2018. Anmälning >>

Futsal C i Tammerfors (på finska!), läs mera >>

Ansökningsblankett >>

UEFA Training Ground >>