Tekniktävling

AKTUELLT I TEKNIKTÄVLINGVERKSAMHET
Föreningarna arrangerar egna tekniktävlingar och meddelar resultaten till distriktet. Föreningen meddelar på förhand datum och kontaktperson till distriktet. Det rekommenderas att föreningarna samarbetar angående arrangemangen. Om spelare i en förening som inte arrangerar egna tävlingar vill delta kan han/hon delta i någon annan förenings tävling (då behövs även beredskap att ställa upp som funktionärer). Resultatet måste meddelas senast 14.10. Baserat på resultaten väljs deltagarna till distriktets tekniktävling 10.11.2018.
Det är möjligt att få tekniktävlingsprogram (Excel eller Taso) samt resultatkort i elektronisk form från distriktet.
Regler för Tekniktävling 2018 >>

DM Tekniktävling 2018
Vasa distrikts tekniktävlingen arrangeras 10.11.2018 i Wallsport Arena, Seinäjoki.
Deltagarpris (5 €)  faktureras efterhand fr. föreningarna!

Deltagare
Pojkar >>
Flickor >>
Meddela distriktet endast om tävlande INTE DELTAR! sami.nikkola(at)palloliitto.fi

Tidtabel:

DM bollar 3 och 4 Select Omega Pro samt 5 Select Brillant Super

De nationella tekniktävlingen arrangeras i Imatra 1.12.2018.
De nationella tekniktävlingen 2018 >>

Deltagarrätt i nationella tekniktävlingar
1.12.2018 arrangerar FBF Syd-Östra Finland distrikt de nationella tekniktävlingarna i Imatra. Här kan alla de som i sina distrikts motsvarande arrangemang fått bästa resultaten i sina åldersklasser, samt alla som i distriktsarrangemangen uppnått guldmärkesresultat delta. Detta gäller dock inte F-pojkar och flickor (P/T8 och P/T9). Den åldersklassen deltar endast på distriktsnivå.

OBS! Om en tävlande är sjuk el.dyl i samband med det egna distriktets tävlingar, kan han/hon delta i ett annat distrikts tävlingar och där sträva efter guldresultat (ett tillfälle max). I sådana fall skall den tävlande vara i kontakt med såväl det egna distriktets som arrangörsdistriktets ungdomschef.

Föreningarnas tekniktävlingarna 2018:
vår 2018 - SJK-j
22.9. - IK
29.9.- Jurva-70
13.10. - Kanu

DM Tekniktävling 2017 (Resultat) >>

DM Tekniktävlingen 2016 (resultat) >>