Tekniktävling

AKTUELLT I TEKNIKTÄVLINGVERKSAMHET
Föreningarna arrangerar egna tekniktävlingar och meddelar resultaten till distriktet. Föreningen meddelar på förhand datum och kontaktperson till distriktet. Det rekommenderas att föreningarna samarbetar angående arrangemangen. Om spelare i en förening som inte arrangerar egna tävlingar vill delta kan han/hon delta i någon annan förenings tävling (då behövs även beredskap att ställa upp som funktionärer). Resultatet måste meddelas senast 22.10. Baserat på resultaten väljs deltagarna till distriktets tekniktävling i november 2017.
Det är möjligt att få tekniktävlingsprogram (Excel eller Taso) samt resultatkort i elektronisk form från distriktet.
Regler för Tekniktävling 2017 >>

DM Tekniktävling 2017
Vasa distrikts tekniktävlingen arrangeras 11.11.2017 i Fennia Arena, Vasa.
Deltagarpris (10 €)  faktureras efterhand fr. föreningarna!
DM Tekniktävling 2017 (Resultat) >>

Deltagare
Pojkar >>
Flickor >>
Meddela distriktet endast om tävlande INTE DELTAR! sami.nikkola(at)palloliitto.fi

Tidtabel:
9.00 med början P8(-09), P9(-08), P10(-07) och T8(-09), T9(-08)
        (hallen öppnar kl 8.30, uppvärmning på banorna!)
12.00 med början P11(-06), P12(-05) och T10(-07), T11(-06), T12(-05)
        (uppvärmning enligt direktiv (av tävlingsledningen) med början kl 11.30. på de banor som är lediga)
15.00 med början P13(-04), P14(-03), P15(-02) och T13(-04), T14(-03), T15(-02)
        (uppvärmning enligt direktiv (av tävlingsledningen) med början kl 11.30. på de banor som är lediga)

Fennia Arenans omklädningsrum kan användas under tävlingarna!

DM bollar 3 och 4 Select Omega Pro samt 5 Select Brillant Super

De nationella tekniktävlingen arrangeras i Uleåborg 2.12.2017.
De nationella tekniktävlingen 2017 >>

Deltagarrätt i nationella tekniktävlingar
2.12.2017 arrangerar FBF Norra Finland distrikt de nationella tekniktävlingarna i Uleåborg. Här kan alla de som i sina distrikts motsvarande arrangemang fått bästa resultaten i sina åldersklasser, samt alla som i distriktsarrangemangen uppnått guldmärkesresultat delta. Detta gäller dock inte F-pojkar och flickor (P/T8 och P/T9). Den åldersklassen deltar endast på distriktsnivå.

OBS! Om en tävlande är sjuk el.dyl i samband med det egna distriktets tävlingar, kan han/hon delta i ett annat distrikts tävlingar och där sträva efter guldresultat (ett tillfälle max). I sådana fall skall den tävlande vara i kontakt med såväl det egna distriktets som arrangörsdistriktets ungdomschef.

Föreningarnas tekniktävlingarna 2017:
23.9. VPS-j
24.9. Solf IK
28.9. Sisu
28.-29.9. SJK-j
1.10. Jurva-70
2.10. FC Kiisto
7.10. IK
8.10. Jalas
14.10. Kanu, AKisa, KJV, NJS Kortesjärvi
14.10. SeMi
20.10. Virkiä
21.10. BK-48/VIFK
FC KoMu
FC Sport-j
Kraft FF

DM Tekniktävlingen 2016 (resultat) >>