Yli-ikäisyys

 • SPL Länsi-Suomen piirin sarjoissa pelaavien joukkueiden tulee tehdä kirjallinen anomus (lomake on sivun lopussa) yli-ikäisten pelaajien käytöstä ennen heidän ensimmäistä peliään, mutta viimeistään 31.5. mennessä koskien kevätkierrosta ja viimeistään 2.9. mennessä koskien syyskierrosta. Pelaajan yli-ikäisyyslupa ja siten pelioikeus nuorempien sarjoissa tulee voimaan vasta, kun anomus on hyväksytty. Leikkimaailmassa lupia voi anoa koko kauden ajan. Pelaaja on lisättävä TASOssa joukkueen pelaajalistalle ennen kuin hänelle voi anoa yli-ikäisyyslupaa.
 • Yli-ikäinen pelaaja voi olla korkeintaan yhden vuoden yli-ikäinen P/T12 ja vanhempien sarjoissa. Tästä voidaan poiketa yhdellä vuodella (max 2-vuotta yli-ikäinen) ainoastaan lääkärinlausunnon perusteella. Tällainen yli-ikäisyyslupa tuo joukkueelle kuitenkin nousuesteen alueelliseen sarjaan.
 • 12v ja vanhempien tyttöjen piirisarjoissa on mahdollista anoa yli-ikäisyyslupaa kaksi vuotta yli-ikäiselle pelaajalle. Tällainen lupa edellyttää tyttövalmennuksen kehittäjän arvioinnin pelaajasta ja tuo joukkueelle nousuesteen. Anomuslomakkeessa on täytettävä kohdat NOUSUESTE ja PELAAJA-ARVIOINTI.
 • Piiri voi myöntää leikkimaailmassa (11v ja nuoremmat) perustelluista syistä muitakin poikkeuslupia (useampi yli-ikäisyys, 2 v. vanhempi pelaaja, tms), jos luvalla mahdollistetaan joukkueen olemassaolo tai jos sillä löydetään pelaajalle tasoaan vastaava joukkue. Poikkeusluvilla ei kuitenkaan saa hakea kilpailullista etua ja lupa voidaan kauden aikana myös poistaa.
 • 11v11-sarjoissa sekä P12-13 -ikäluokkien 8v8-Liigassa/Ykkösessä ja T12-13 Liigassa yli-ikäisyysluvan saanut pelaaja menettää pelioikeuden oman ikäistensä ja vanhempien sarjoissa. Poikkeuksena ovat P/T14 ja vanhempien 8v8-sarjat, joissa pelaaja saa edelleen pelata.
 • Mikäli ennen kevätkierrosta pelataan karsintoja, niin karsinnoissa on käytössä kyseisen sarjan YI-sääntö ellei karsintasäännöissä toisin mainita. Karsintaan anottu yli-ikäisyyslupa on voimassa koko kevätkierroksen. Sitä ei voi perua karsinnan päätyttyä.
 • P12-13 Kakkosessa sekä T12-13 Ykkösessä on mahdollista anoa yli-ikäisyyslupaa siten, että pelaaja ei menetä pelioikeutta oman ikäistensä ja vanhempien piirisarjoissa. Tällöin joukkueelle tulee kuitenkin nousueste ylemmälle sarjatasolle. Tällaisessa anomuksessa on merkittävä rasti ruutuun kohdassa "NOUSUESTE". Pelaajalla ei voi olla yli-ikäisyyslupaa näillä piirin alimmilla sarjatasolla, jos hän pelaa Alueliigassa tai Etelä-Lännessä => YI-lupa raukeaa.
 • 12v ja vanhempien tyttöjen piirisarjoissa on mahdollista anoa yli-ikäisyyslupaa Liiga-tasolle siten, että pelaaja ei menetä pelioikeutta oman ikäistensä ja vanhempien sarjoissa (esim. AL). Tällainen lupa edellyttää tyttövalmennuksen kehittäjän arvioinnin pelaajasta ja tuo joukkueelle nousuesteen. Anomuslomakkeessa on täytettävä kohdat NOUSUESTE ja PELAAJA-ARVIOINTI.
 • Yli-ikäisyysluvalla pelaava pelaaja ei menetä pelioikeuttaan oman ikäistensä tai vanhempien sarjoissa  myöskään silloin, kun hänellä on yli-ikäisyyslupa missä tahansa P/T11 ja nuorempien sarjassa (4v4/5v5/8v8) tai P/T14 ja vanhempien 8v8-sarjoissa. Myös T13 ja T15 Miniturnaussarjat kuuluvat tähän luokitukseen.
 • P/T11 ja nuorempien sarjoissa yli-ikäisyys anotaan ikäryhmään. Tällöin esim. 11v poika saa pelata oman seuransa kaikissa P10 joukkueissa.
 • Joukkueelle, jolle piiri on myöntänyt yli-ikäisyysluvan, astuvat sen tuomat ehdot voimaan välittömästi, käyttää joukkue luvan tuomaa mahdollisuutta tai ei.
 • Pelaajalla ei voi olla useita poikkeuslupia (esim. yli-ikäisyys ja kaksoisedustus) 12v ja vanhempien sarjoissa. Poikkeuksena T/P12-13 ikäluokkien alin sarjataso, jonne on mahdollista saada kaksi poikkeuslupaa. Lupa raukeaa, jos joukkue nousee ylemmälle sarjatasolle. Samoin kaksi yli-ikäisyyslupaa on mahdollista saada silloin, kun pelaaja pelaa samassa ikäluokassa sekä 8v8 että 11v11-sarjoja.
 • Yli-ikäisyysluvan tarkoituksena on ensisijassa mahdollistaa pelaajalle pelaaminen omaa tasoaan vastaavassa sarjassa. Joukkueen riittävän pelaajamäärän varmistamiseksi nuorten sarjoissa tulee turvautua yhteisjoukkuesääntöön, kaksoisedustuslupiin sekä oman seuran nuoremman ikäluokan pelaajiin.
 • On tärkeää, ettei yli-ikäisyysluvalla haeta kilpailullista etua joukkueelle, vaan harrastusmahdollisuus nuorelle pelaajalle sopivalla tasolla.
 • Tytöt saavat pelata vuoden yli-ikäisenä 15-vuotiaiden ja nuorempien poikien sarjoissa ilman erillistä yli-ikäisyyslupaa. Heitä ei myöskään lasketa yli-ikäisiksi pelaajiksi, kun lasketaan kentällä/kokoonpanossa olevien yli-ikäisten pelaajien määrää.
 • Kaikissa edellä mainituissa kohdissa "oman ikäistensä ja vanhempien sarjoilla" tarkoitetaan nuorten sarjoja. Yli-ikäisyyslupa ei aiheuta pelioikeuden menetystä aikuisten sarjoissa.
 • Piiri ei myönnä lupia yksittäisiin turnauksiin.
 • Yli-ikäisyyslupaa ei voi perua kesken kevät- tai syyskierroksen. Yli-ikäisyyslupa katkeaa kesken kevät- tai syyskierroksen vain silloin, kun pelaaja vaihtaa seuraa.
 • Yli-ikäisyyslupa on maksuton.
 • Pelkästään kevätkierrokselle otettu lupa on voimassa 8.7. asti kaudella 2018. Kevätkierrokselle otettu lupa on voimassa myös SPL Nuorten turnauksessa, jos pelaajan joukkue selviytyy sinne.

LEIKKIMAAILMA ELI 11-VUOTIAAT JA NUOREMMAT

 • Yli-ikäisten pelaajien määrää ei ole rajoitettu kauden aikana, mutta joka ottelun kokoonpanossa saa 8v8-sarjoissa olla korkeintaan neljä yli-ikäistä pelaajaa ja heistä korkeintaan kaksi saa olla kerrallaan kentällä. 5v5/4v4 -sarjoissa ottelun kokoonpanossa saa olla kaksi yli-ikäistä pelaajaa ja vain yksi yli-ikäinen saa olla kerrallaan kentällä. 

KAVERIMAAILMA 12-15 -VUOTIAAT

 • Piirisarjoissa yli-ikäisten pelaajien määrää ei ole rajoitettu kauden aikana, mutta joka ottelun kokoonpanossa saa olla korkeintaan neljä yli-ikäistä pelaajaa ja heistä korkeintaan kaksi saa olla kerrallaan kentällä.
 • Etelä-Lännessä ja Alueliigoissa joukkueeseen voi anoa yli-ikäisyysluvan korkeintaan kahdelle pelaajalle, jotka molemmat saavat olla samaan aikaan kentällä.

TULEVAISUUSMAAILMA 16-19 -VUOTIAAT

 • Piirisarjoissa yli-ikäisten pelaajien määrää ei ole rajoitettu kauden aikana, mutta joka ottelun kokoonpanossa saa olla korkeintaan neljä yli-ikäistä pelaajaa ja heistä korkeintaan kaksi saa olla kerrallaan kentällä.
 • Aluesarjoissa joukkueeseen voi anoa yli-ikäisyysluvan korkeintaan kahdelle pelaajalle, jotka molemmat saavat olla samaan aikaan kentällä.

ANOMUSLOMAKE

Huom! Pelaaja on lisättävä ensin joukkueen pelaajalistalle TASOssa ennen kuin hänelle voi anoa yli-ikäisyyslupaa.
12v ja vanhempien sarjoihin ei voi anoa yli-ikäisyyslupia 2.9. jälkeen.

Pakollinen jos P/T 12-13 alimmille sarjatasoille anoo yli-ikäisyyslupaa siten, että pelaaja ei menetä pelioikeutta oman ikäisten tai vanhempien piirisarjoissa.
Vaaditaan 12v ja vanhempien tyttöjen sarjoissa, jos pelaaja 2-vuotta vanhempi tai poikkeuslupaa anotaan Liiga-tasolle ilman, että pelaaja menettäisi oikeutta pelata oman ikäisten ja/tai vanhempien sarjoissa. Aina kun tämä kohta valitaan, täytyy rastittaa ylempää myös "nousueste".