Yli-ikäisyysluvat

YLI-IKÄISYYSLUVAT 2019

LIITON KILPAILUT JA ALUEELLISET SARJAT
• Palloliiton kilpailumääräyksiin on tehty muutos, joka sallii kahden ilmoitetun yli-ikäisen pelaamisen kaikissa nuorten sarjojen joukkueissa – myös liiton sarjoissa sekä alueellisissa sarjoissa.

• Nuorten sarjan joukkue voi peluuttaa niin liiton sarjoissa kuin alueellisten sarjojen otteluissaan kahta sellaista pelaajaa, jotka ovat syntyneet ko. sarjan ikäluokkaa edeltävän vuoden aikana.  Näillä ilmoitetuilla pelaajilla ei ole pelioikeutta muissa nuorten sarjojen joukkueissa – aikuisten sarjoissa voivat kuitenkin pelata.  Yli-ikäisiä pelaajia voidaan nimetä kaikkiin nuorten sarjoihin ja ikäluokkiin.

• Joukkueiden tulee ilmoittaa yli-ikäisten pelaajien nimet kilpailun järjestäjälle ennen kuin pelaavat sarjan ensimmäisen ottelun.
Kevätkierroksella käytettävien yli-ikäisten pelaajien nimet - enintään kaksi, tulee ilmoittaa kilpailun järjestäjälle viimeistään 31.5. ja syyskierrokselle viimeistään 2.9.
Sm-karsintasarjoissa ilmoitus tulee tehdä ennen joukkueen neljättä ottelua karsintasarjassa.

• SM-karsintasarjat katsotaan yhdeksi kilpailuksi.  Näiden sarjojen jälkeen pitää ilmoittaa uudestaan yli-ikäisten pelaajien nimet ennen SM-sarjojen ja Ykkösten alkua.  Joukkueen pelattua puolet SM-sarjan otteluistaan, sillä on oikeus muuttaa yli-ikäisiä pelaajia ilmoittamalla siitä liittoon

• Alueellisissa sarjoissa yli-ikäisten pelaajien ilmoitukset tehdään joukkueen omaan piiriin.  Kevätkierroksille ilmoitetut yli-ikäiset pelaajat voidaan vaihtaa sarjojen kevätkierroksien jälkeen ennen syyskierroksien alkua.

• PSL:ssa karsinnat ja sarjan kevätkierros ja vastaavasti syyskierros ja sitä ennen pelatut mahdolliset karsinnat katsotaan yhdeksi kilpailuksi.  Näin ollen tähän kilpailuun keväälle ilmoitetut yli-ikäiset pelaajat voidaan vaihtaa vasta kevään sarjan päätyttyä.

PIIRIN SARJAT
Pelaajalle voidaan hakemuksesta myöntää yli-ikäisyyslupa yhtä vuotta nuorempaan ikäluokkaan. Yli-ikäisyysluvat myönnetään aina tapauskohtaisesti.

Hakemus ja perustelut
Hyväksytyt syyt yli-ikäisyysluvan myöntämiselle ovat;
yksittäisen pelaajan etu (peliaika) ja/tai
joukkueen tarve lisäpelaajiin (pelaajien vähyys).

Hakemus tehdään oheisella lomakkeella.
Hakemuksessa tulee ilmetä pelaajan nimi, syntymävuosi, ikäluokka(t) ja sarja(t) missä pelaaja pelaa. Hakemuksessa tulee lisäksi ilmetä pelaajamäärä ja ikärakenne siinä joukkueessa, johon lupaa haetaan.

Yli-ikäisyyslupia voidaan myöntää myös terveydellisten syiden ja esim. koulun aloittamisen viivästymisen vuoksi (hakemukset käsitellään luottamuksellisesti), jolloin nämä syyt on mainittava hakemuksessa. Pienkenttäsarjoissa näitä pelaajia ei lasketa kokoonpanoluettelossa olevien yli-ikäisyysluvallisten määrään. Kilpasarjoissa nämä pelaajat lasketaan kokoonpanossa olevien yli-ikäisluvallisten määrään.
Jos perusteena on pelaajien vähyys, joukkueiden tulee miettiä ja selvittää myös yhdistelmäjoukkue mahdollisuus toisen seuran joukkueen kanssa tai myös kaksoisedustuslupien käyttö, jos joukkueesta on siirtynyt pelaajia pois toisiin seuroihin.
Yli-ikäisyyslupaa ei yleensä myönnetä, jos seuralla on pelaajan omassa ikäluokassa joukkue.
Pelaaja, jolle on myönnetty yli-ikäisyyslupa piirisarjaan, ei voi pelata liiton sarjoissa eikä aluesarjoissa.
Tähän voidaan tehdä poikkeuksia nuorisopäällikön tai hänen sijaisensa päätöksellä.

Hakemuksen tulee lisäksi olla seuran Kaikki Pelaa –vastaavan hyväksymä. Hakemukseen tulee merkitä seuran KP-vastaavan nimi ja sähköpostiosoite.
Lupa on haettava kesän sarjoihin ja Futsaliin erikseen. Maksu menee saman pelaajalla kohdalla vain kerran.

Lupien määrä
Joukkueelle myönnettyjen yli-ikäisyyslupien määrää ei ole rajoitettu, mutta joukkueen kokoonpanoluettelossa (=ottelupöytäkirjassa) voi olla yhtä aikaa yli-ikäisyysluvalla olevia pelaajia
pienkenttäsarjat 5v5, 2 pelaajaa ja 8v8 peleissä, 3 pelaajaa
kilpasarjat 8v8, 2 pelaaja ja 11v11 peleissä, 3 pelaajaa
Futsal 5v5, 2 pelaajaa joista vain yksi (1) saa olla kentällä. Futsalin erillismääräykset >>

Piirin kilpasarjoissa ei poikkeuslupia (esim. 4 pelaajaa kokoonpanossa, 2 kentällä) myönnetä, vaan joukkueet voivat tarvittaessa osallistua sarjaan ulkopuolisena joukkueena (yli-ikäisyysluvat haettava).
Ottelupöytäkirjaan tulee merkitä kaikkien yli-ikäisten pelaajien kohdalle Y - kirjain.

Samalla pelaajalla ei voi olla yhtä aikaa kahta erillislupaa (yli-ikäisyys ja kaksoisedustus).
Tähän voidaan tehdä poikkeuksia nuorisopäällikön tai hänen sijaisensa päätöksellä.

Hakemusten käsittely
Nuorisopäällikkö käsittelee hakemukset jokaisen kuukauden 5. päivään (helmi- ja toukokuussa myös 20. päivään) mennessä. Kesän sarjojen osalta viimeiset hakemukset on tehtävä 2.9.2019. mennessä. Futsal-sarjojen osalta viimeiset hakemukset on tehtävä 15.2.2019 mennessä.

Säännöistä voidaan tehdä poikkeuksia vain nuorisopäällikön tai hänen sijaisensa päätöksellä.
Kaksoisedustus- ja yli-ikäisyysanomuksien käsittelymaksu on 20 euroa / pelaaja.
Piiri laskuttaa myönnetyt kaksoisedustus- ja yli-ikäisyysluvat seuroilta vuosittain vuoden loppuun mennessä.

Lupien voimassaolo
Pelaaja(t) tulee lisätä joukkueen pelaajalistalle TASO-järjestelmään samassa yhteydessä kun lupaa haetaan.
Lupa on voimassa myöntämispäivänä kun se on merkitty pelaajan kohdalle TASO-järjestelmään piirin toimesta. Pelata ei saa ennen luvan myöntämistä.
Myönnetyistä luvista ei lähetetä erillistä ilmoitusta.

Myönnetty lupa on voimassa kyseisen pelikauden koko maassa esim. seurojen järjestämissä turnauksissa Kaikki Pelaa –sääntöjen 2019 mukaisesti.
Mikäli joukkueessa on enemmän kuin kolme poikkeusluvalla pelaavaa, pitää oman piirin ulkopuoliseen tapahtumaan saada järjestäjän lupa.

Lupien uudelleenharkinta
Myönnetyt yli-ikäisyysluvat voidaan perua, jos yli-ikäisyyslupaa on haettu joukkueen vähäiseen pelaajamäärään vedoten ja joukkueen pelaajamäärä kauden aikana oleellisesti lisääntyy.  Pelaajamäärän muutoksista tulee ilmoittaa piirin nuorisopäällikölle. Piiri myös seuraa joukkueiden pelaajamäärien kehitystä kauden aikana.

Tyttöjen joukkueet
Poikien sarjoissa pelaavat tytöt saavat olla vuoden yli-ikäisiä ilman yli-ikäisyyslupaa.

Rangaistukset
Erillislupamääräysten (yli-ikäisyys- ja kaksoisedustus) rikkomisesta voidaan rangaista SPL:n rangaistusmääräysten mukaisesti.

Lisätietoja:
Timo Hämäläinen
nuorisopäällikkö
040-7021052

timo.hamalainen(at)palloliitto.fi