Spelregler i distriktserierna för ungdomar 2017

POJKAR                  
Ålders
klass
Ålders
gräns
Spel
form
Spel
tid
Byten Offside Plan
rekommen-
dation
Plan
(minimum)
Mål
storlek
Boll
storlek
P20 1.1.1997 11v11 2x45 FB-a ja 100x65 (95x55) norm. 5
P20 1.1.1997 8v8 2x25 FB-a ja 63x45 (60x40) 2x5 5
P17 1.1.2000 11v11 2x40 FB-a ja 100x60 (90x55) norm. 5
P17 1.1.2000 8v8 2x25 FB-a ja 63x45 (60x40) 2x5 5
P15 1.1.2002 11v11 2x40 FB-a ja 100x60 (90x48) norm. 5
P15 PSL 11v11 2x35 7 / reg. ja        
P15 1.1.2002 8v8 2x35 FB-a ja 63x45 (60x40) 2x5 5
P14 1.1.2003 11v11 2x40 FB-a ja 100x60 (90x48) norm. 5
P14 PSL 11v11 2x35 7 / reg. ja        
P14 1.1.2003 8v8 2x35 FB-a ja 63x45 (60x40) 2x5 5
P13 1.1.2004 8v8 2x35 FB-a ja 63x45 (60x40) 2x5 4
P13 PSL 11v11 2x30 FB-a ja        
P13 1.1.2004 5v5 2x25 FB-a nej 40x30 (35x25) 2x3/2x5 4
P12 1.1.2005 8v8 2x35 FB-a ja 63x45 (60x40) 2x5 4
P12 1.1.2005 5v5 2x25 FB-a nej 40x30 (35x25) 2x3/2x5 4
P11 1.1.2006 8v8 2x30 FB-s offsidezon 63x45 (55x40) 2x5 4
P11 Miniliga   2x15            
P10 1.1.2007 8v8 2x30 FB-s offsidezon 63x45 (55x40) 2x5 4
P10 Miniliga   2x15            
P9 1.1.2008 5v5 2x25 FB-s nej 40x30 (35x25) 2x3/2x5 3
P9 Miniliga   2x12            
P8 1.1.2009 5v5 2x25 FB-s nej 40x30 (30x20) 2x3/2x5 3
P8 Miniliga   2x12            
P7 1.1.2010 5v5 2x25 FB-s nej 40x30 (30x20) 2x3/2x5 3
P7 Miniliga   2x12            
P6 1.1.2011 4v4 2x20 FB-s nej 30x20 (30x20) 1x3/2x3 3
P6 Miniliga   2x10            
                   
FLICKOR                  
Ålders
klass
Ålders
gräns
Spel
form
Spel
tid
Byten Offside Plan
rekommen-
dation
Plan
(minimum)
Mål
storlek
Boll
storlek
T18 1.1.1999 11v11 2x40 FB-a ja 100x60 (90x55) norm. 5
T18 1.1.1999 8v8 2x25 FB-a ja 63x45 (60x40) 2x5 5
T15 1.1.2002 11v11 2x40 FB-a ja 100x60 (90x48) norm. 5
T15 PSL 11v11 2x35 7 / reg. ja        
T15 1.1.2002 8v8 2x35 FB-a ja 63x45 (60x40) 2x5 5
T14 1.1.2003 11v11 2x40 FB-a ja 100x60 (90x48) norm. 5
T14 PSL 11v11 2x35 7 / reg. ja        
T14 1.1.2003 8v8 2x35 FB-a ja 63x45 (60x40) 2x5 5
T13 1.1.2004 8v8 2x35 FB-a ja 63x45 (60x40) 2x5 4
T13 PSL 11v11 2x30 FB-a ja        
T13 1.1.2004 5v5 2x25 FB-a nej 40x30 (35x25) 2x3/2x5 4
T12 1.1.2005 8v8 2x35 FB-a ja 63x45 (60x40) 2x5 4
T12 1.1.2005 5v5 2x25 FB-a nej 40x30 (35x25) 2x3/2x5 4
T11 1.1.2006 8v8 2x30 FB-s offsidezon 63x45 (55x40) 2x5 4
T11 Miniliga   2x15            
T10 1.1.2007 8v8 2x30 FB-s offsidezon 63x45 (55x40) 2x5 4
T10 Miniliga   2x15            
T9 1.1.2008 5v5 2x25 FB-s nej 40x30 (35x25) 2x3/2x5 3
T9 Miniliga   2x12            
T8 1.1.2009 5v5 2x25 FB-s nej 40x30 (30x20) 2x3/2x5 3
T8 Miniliga   2x12            
T7 1.1.2010 5v5 2x25 FB-s nej 40x30 (30x20) 2x3/2x5 3
T7 Miniliga   2x12            
T6 1.1.2011 4v4 2x20 FB-s nej 30x20 (30x20) 1x3/2x3 3
T6 Miniliga   2x10            
x / reg. Avgränsad byte-rättighet, byten registreras.
FB-a "Flygande byten" är tillåtna vid spelavbrott.
FB-s "Flygande byten" är tillåtna under spelets gång.