Domaren försummat match

Om en till matchen tillsatt domare har försummat denna, skall detta anmälas till distriktet via blanketten nedan.

domarens namn som försummat sitt uppdrag
lagens funktionär eller domare som dömde matchen