Keski-Pohjanmaan piirin farmisopimussäännöt 2019

1 §
Suomen Palloliiton Keski-Pohjanmaan piirin järjestämässä miesten Kolmosessa, Nelosessa, Vitosessa, Kutosessa, Seiskassa tai 8v8 sarjassa sekä Naisten Kolmosessa tai 8v8 sarjassa pelaavat seurat keskenään tai pelkästään juniorityötä tekevä seura, jonkun edellä mainituilla sarjatasoilla pelaavan seuran kanssa, voivat tehdä yhtä pelikautta koskevan piirin farmisopimuksen. Seuralla, jolla on edustusjoukkue edellä mainituissa sarjoissa, voi olla kerrallaan voimassa vain yksi farmisopimus, eri sarjatasolla pelaavan seuran kanssa. Pelkästään junioritoimintaa harjoittavalla seuralla voi yhtäaikaisesti olla useampia farmisopimuksia sellaisten seurojen kanssa, joilla on edustusjoukkue, kuitenkin vain yksi farmisopimus sarjatasoa kohden.

2 §
Piirin farmisopimus tulee tehdä piirin toimittamalle kaavakkeelle ja se tulee vahvistaa viimeistään 15.04.2019, maksamalla piirin syyskokouksen vuosittain vahvistama rekisteröintimaksu piirin tilille. Sopimus on tehtävä ennen kuin kummallakaan osapuolella alkaa kauden ensimmäinen kilpailu. Sopimus tulee voimaan, kun rekisteröintimaksu on suoritettu.
Piirin farmisopimus kaavake >>>

3 §
Rekisteröintimaksu määräytyy aina ylemmällä sarjatasolla pelaavan joukkueen mukaan ja sen suorittaa ylemmällä sarjatasolla pelaava seura.
Kaudelle 2019 vahvistetut rekisteröintimaksut:
- Kolmonen 500 euroa
- Nelonen 350 euroa
- Vitonen 250 euroa
- Kutonen 250 euroa
- Seiska 250 euroa
- Naisten Kolmonen 250 euroa

4 §
Piirin farmisopimuksessa ei siirrolla tarkoiteta väliaikaista edustusoikeuden muuttamista toiseen sopijaseuraan, vaan piirin farmisopimuksessa pelaajan edustusoikeus säilyy koko sopimuskauden siinä seurassa, johon se Palloliiton kilpailumääräysten mukaisesti on viimeksi rekisteröity. Piirin farmisopimus antaa sopijaosapuolten pelaajille ainoastaan seurojen keskinäisellä sopimuksella oikeuden pelata (pelioikeus) piirin otteluita Palloliiton kilpailumääräyksistä poiketen muussa seurassa kuin siinä, jossa pelaajan edustusoikeus on.

5 §
Siirtojen määrää ei ole rajoitettu. Kuitenkin ylemmästä seurasta siirretyistä ylemmän seuran aikuisista pelaajista voi alemmassa seurassa pelata samassa ottelussa vain kolme pelaaja. Siirtoja ei voi tehdä 2.9.2019 jälkeen. Aikuisen pelaajan pelioikeus on 3.9.2019 alkaen pelikauden loppuun siinä seurassa, jossa hän pelasi ennen mainittua päivää viimeksi virallisessa ottelussa, ellei seura ole tuon viimeisen ottelun jälkeen, viimeistään 2.9.2019 ilmoittanut näiden sääntöjen 8 §:n mukaisesti pelaajan siirrosta toisen farmisopimus-osapuolen joukkueeseen. Aikarajoitus ei koske maalivahteja, kun siirto tapahtuu tämän sopimuksen alemmasta seurasta ylempään. Nuori pelaaja voi siirtyä näiden määräysten mukaisesti myös 2.9.2019 jälkeen.

6 §
Farmisopimuksen piiriin kuuluvan aikuisen pelaajan pelioikeus alkaa edellisen virallisen ottelun jälkeen kuudentena päivänä, kun pelaaja siirtyy ylemmästä seurasta alempaan ja seuraavana päivänä, kun pelaaja siirtyy alemmasta seurasta ylempään. Nuoren pelaajan pelioikeus alkaa toisessa seurassa seuraavana päivänä. Sarjoissa, joissa pelaajavaihtojen määrä on rajattu, pelaajan katsotaan pelanneen ottelussa, jos hän on pelannut osankin siitä. Sarjoissa, joissa käytetään edestakaista vaihto-oikeutta, kaikkien kokoonpanoluetteloon merkittyjen katsotaan pelanneen ottelussa.

7 §
Ylemmällä sarjatasolla pelaavan farmiseuran pelaajalla ei ole oikeutta pelata alemman sarjatason tai junioriseuran nuorten joukkueessa. Vaikka pelkästään junioritoimintaa tekevällä seuralla olisi useampia farmisopimuksia eri aikuisten sarjatasoilla pelaavien seurojen kanssa, voi sen yksittäinen nuori pelaaja oman seuransa lisäksi pelata pelikauden aikana kuitenkin vain yhden muun sopijaosapuolen joukkueessa. Piirin farmisopimus ei anna kenellekään pelaajalle oikeutta pelata, sopimuskaudella Palloliiton järjestämissä kilpailuissa (myös Suomen Cup ja Regions Cup) eikä sellaisissa jatkosarjoissa tai karsintaotteluissa, joissa karsitaan noususta Palloliiton sarjaan ja johon osallistuu eri piirien alueelta olevia joukkueita, muussa kuin siinä seurassa, johon hänen edustusoikeutensa on rekisteröity.

8 §
Ilmoitus pelaajan siirtymisestä toisen sopijaosapuolen joukkueeseen tulee tehdä piiritoimistoon, asianomaista lomaketta käyttäen, ennen pelaajan pelaamista ottelussa. Samalla lomakkeella voidaan ilmoittaa useampi farmipelaajasiirto. Joukkueen tulee myös ilmoittaa viimeistään 30 min ennen ottelun alkua vastajoukkueelle farmisopimussäännön mukaisista pelaajista. Jos ilmoitusvelvollisuudet laiminlyödään, voidaan asia saattaa kurinpitovaliokunnan käsittelyyn.
Farmisiirron ilmoituslomake >>>

9 §
Sopimuskauden päätyttyä kaikkien farmisopimuksen piiriin kuuluvien pelaajien pelioikeudet palautuvat 16.11.2019 alkaen siihen seuraan, johon hänen edustusoikeutensa on rekisteröity.

10 §
Jos pelaaja asetetaan pelikieltoon jommankumman farmisopimusosapuolen joukkueen ottelussa, voi pelaaja siirtyä toisen sopijaosapuolen joukkueeseen vasta, kun hän on kärsinyt kokonaan pelikieltonsa sen seuran otteluissa, jonka joukkueessa pelikielto on saatu. Siirron määräajan laskeminen alkaa tällöin siitä virallisesta ottelusta, jossa pelaajan pelikielto täyttyy. Tämä sääntö koskee myös nuorta pelaajaa.

11 §
Muilta osin tämän sopimuksen piiriin kuuluviin sovelletaan Palloliiton kilpailumääräyksiä, sekä niihin liittyviä Palloliiton ja piirin erillismääräyksiä.