Piirisarjojen toimintaohjeet

Erotuomarin laiminlyönti

1. Mikäli erotuomari jää pois ottelusta, on ottelu kuitenkin pyrittävä pelaamaan aikataulun mukaisesti. Tällöin on yritettävä löytää joku toinen tuomari tai muu henkilö, jonka molemmat joukkueet hyväksyvät tuomariksi. Erotuomarivalinnasta ei voi tehdä vastalausetta jälkikäteen. Sijaisena toimivalle erotuomarille maksetaan ottelun normaali erotuomaripalkkio.
2. Jos erotuomari jää ilman hyväksyttävää syytä saapumatta hänelle aseteltuun otteluun, hänelle määrätään laiminlyöntisakko. Se on ensimmäisellä kerralla 35 € tai 70 € (erotuomarivaliokunta käsittelee asian) ja toisella kerralla 85 €.

Luovutukset

1. Piirin sarjoissa sallitaan yksi luovutus. Luovutuksia ei kuitenkaan sallita miesten Kolmosessa, Nelosessa, naisten Kolmosessa, naisten Nelosen Nousulohkossa eikä nuorten kilpasarjoissa, näissä jo ensimmäinen luovutus aiheuttaa sarjasta sulkemisen. Liiton kilpailuissa ei sallita luovutuksia.
2. Luovutuksista peritään sakko. Piirin aikuisten sarjoissa luovutusmaksu on 150 € ja nuorten sarjoissa 100 €. Sarjasta luopuminen tai sulkeminen luovutusten takia on kolme kertaa luovutusmaksu.
3. Sarjasta luopuminen ilmoittautumisen jälkeen, mutta ennen sarjan alkamista aiheuttaa kaksi kertaa ao. sakon ja syksyn nuorten sarjoissa vastaavasti.
4. Mikäli kotijoukkue luovuttaa, tulee sen korvata vierasjoukkueen matkakulut 1€/km mikäli vierasjoukkue tulee Helsingin ulkopuolelta. Koskee siis yhteisiä sarjoja Uudenmaan piirin kanssa.

Urheilun pelisäännöt

Jokaisen nuorten joukkueen pitää toimittaa piiriin ennen kauden sarjojen alkamista (31.3. mennessä) omat pelisääntönsä. Täyttö tapahtuu netin kautta osoitteessa www.sport.fi.

Ottelupöytäkirjat ja pelaajaluettelot

1. Jokaisen joukkueen on täytettävä pelaajansa TASOon omalla tunnuksellaan. Tietokantaan on valmiiksi siirretty pelaajat ikäluokittain pelipassien perusteella. Pelaajaluetteloa käytetään ottelupöytäkirjojen pohjana. Tarkat ohjeet löytyvät Tasosta.
2. Tulostettavaa ottelupöytäkirjaa käytetään kaikissa sarjoissa mukaan lukien Harrasteliiga.  
3. Molemmat joukkueet tulostavat netistä ennen peliä ottelupöytäkirjan, johon tulostuu ottelun tiedot sekä molempien joukkueiden pelaajat. Allekirjoitettavaksi ja erotuomarille annettavaksi valitaan se, kumpi on tulostettu myöhemmin ja sisältää siksi lopullisemmat tiedot.
4. Joukkueet tarkastavat ja täydentävät tarvittaessa pelaajaluettelonsa ja yliviivaavat ne pelaajat jotka eivät osallistu kyseiseen otteluun, ennen kuin antavat ottelupöytäkirjan erotuomarille. Muistakaa, että kaikki keiden nimet ovat pöytäkirjassa katsotaan pelanneen, mikäli ottelussa on edestakaiset vaihdot.
5. Jos joukkue kirjoittaa pöytäkirjaan enemmän kuin kaksi pelaajaa käsin, tullaan joukkuetta sakottamaan, koska tällöin erotuomari joutuu tulkitsemaan käsikirjoitettua tekstiä ja täyttämään nimiä pöytäkirjaan, mikä on joukkueiden tehtävä. Nimien on oltava täsmällisesti oikein kirjoitettuna.
6. Joukkueen edustajan on allekirjoitettava pöytäkirja nimenselvennyksellään. Ottakaa valokuva pöytäkirjasta, jonka annatte erotuomarille, jos haluatte jälkikäteen tutkia originaalia.
7. Mikäli ottelussa on tapahtunut kentältäpoistoja, on joukkueen heti ottelun päätyttyä varmistettava erotuomarilta kentältä poistetun pelaajan nimi, jotta pöytäkirjan tiedot ovat oikein.
8. Ottelun jälkeen erotuomari täyttää netissä pöytäkirjaan omat merkintänsä (mm. varoitukset, maalit ja päivittää pelaajatiedot), tallennuksen jälkeen ottelun tiedot ovat kaikkien nähtävissä.
9. Maalintekijätilastot päivittyvät suoraan pöytäkirjoista, joten virheet pitää korjata aina pöytäkirjaan. Olkaa niissä tapauksissa yhteydessä piiriin. 
10. Nuorten peli-illoissa annetaan pelaajalista erotuomarille vain jokaisen peli-illan ensimmäisessä pelissä.
11. Mikäli ottelun alkaessa asianmukaisesti täytettyä ottelupöytäkirjaa ei olla annettu erotuomarille, käynnistää erotuomari ottelun ja joukkueiden on puoliaikaan mennessä saatava pöytäkirja kuntoon tai erotuomari lopettaa ottelun puoliajalla. Tähän syyllistynyttä joukkuetta rangaistaan vähintään sakolla.

Ottelu- ja turnausluvat

1. Seura voi järjestää kilpailu-, harjoitus- ja ystävyysotteluita sekä turnauksia. Niistä on kuitenkin ilmoitettava liittoon tai piirin. Turnauksiin on saatava piirin lupa. Kaikki Pelaa -ohjelman turnauskriteerejä tulee noudattaa.
2. Piiri myöntää luvan turnauksen järjestämiseksi, ja kaupungin liikuntavirasto myöntää kentän. Molempia varten on oma anomuskaavakkeensa. Hyväksytty turnauslupa maksaa 15 €. 
Kaupunki perii turnauksista liikuntaviraston listan mukaiset käyttömaksut.
3. Liitolla ja piirillä on oikeus kieltää ottelun pelaaminen tai turnauksen järjestäminen.
4. Erotuomarit eivät voi ilman lupaa tuomita kuin luvan saaneissa turnauksissa ja otteluissa.
5. Piirin jäsenseurat saavat osallistua vain sellaisiin turnauksiin, joille on myönnetty lupa.

Ottelusiirrot

1. Otteluita ei saa siirtää ilman piirin lupaa.
2. Kun ottelu halutaan siirtää, pitää ensin ottaa yhteys vastustajaan. Mikäli siirto sopii molemmille, otetaan yhteys piiriin. Mikäli siirto on hyväksyttävissä, etsii piiri uuden ajan ja paikan pelille esitetyt toiveet huomioiden ja yleensä peruuttaa vanhan ja asettelee uuden erotuomarin. Netistä kannattaa varmistaa, että ottelun kenttä-  ja aikatiedot ovat kuten sovittiin.
3. Kilpailusääntöjen mukaisista siirroista ja siirroista, jotka on tehty ennen erotuomariasettelua, ei peritä maksua. Ottelusiirtomaksu laskutetaan siirtoa pyytäneeltä seuralta. Ilman lupaa tehdyistä siirroista laskutetaan siirtomaksu molemmilta seuroilta. Maksut löytyvät kohdasta piirin maksut.
4. Otteluita ei saa siirtää lohkon ohjelman mukaista viimeistä ottelua myöhemmäksi.

Pelikiellot

1. Nämä määräykset koskevat vain piirisarjoja. Miesten Kolmosesta, jossa yksittäisillä varoituksilla on merkitystä, on kuitenkin oma ohjeisto. Liiton sarjoja koskevat määräykset löytyvät liiton ohjeista.
2. Seurat ovat itse vastuussa siitä, etteivät peluuta pelikiellossa olevia pelaajia. Joukkueen pitää varmistaa erotuomarilta heti ottelun jälkeen kentältäpoiston syy sekä pelaajan nimi epäselvyyksien välttämiseksi.
3. Kentältäpoisto aiheuttaa aina pelikiellon. Poikkeuksena on kuitenkin Kaveri- ja LeikkiMaailma, josta lisää kohdassa 5.
Kun pelaaja poistetaan kentältä, hän ei saa jäädä vaihtopenkille vaan hänen tulee poistua koko kenttäalueelta, näin vältytään turhilta jälkitilanteilta.
Kahdesta varoituksesta (koodi N) samassa ottelussa tullut kentältäpoisto johtaa yhden ottelun pelikieltoon, samoin koodi K, mutta vain Helsingin piirin sisäisissä sarjoissa. Muut suoran punaisen koodit (H-M, ei K) aiheuttavat kahden ottelun pelikiellon. Pelikielto alkaa automaattisesti heti seuraavasta joukkueen virallisesta pelistä. 
4. Kurinpitovaliokunta käsittelee törkeät tapaukset ja voi määrätä niistä lisärangaistuksia. Tällöin pyydetään aina kirjallinen vastine osapuolilta ja päätöksestä tulee kirjallinen ilmoitus seuralle.
5. Kaveri- ja LeikkiMaailmassa piiri voi antaa seuran anomuksesta vapautuksen pelikiellosta. Tämä määräys ei koske poikien ja tyttöjen yhteisiä sarjoja Uudenmaan piirin kanssa, joissa pelikiellot tulevat automaattisesti eikä niitä voi anoa pois.
6. Pelikielto on kärsittävä välittömästi sen joukkueen, jossa pelikielto on saatu, seuraavissa virallisissa otteluissa. Ennen pelikiellon kärsimistä pelaaja ei saa pelata virallisia otteluita missään muussa joukkueessa. Mikäli pelikiellon pituus esim. sarjatauon vuoksi tulee kohtuuttomaksi, voi seuran anomuksesta piiri määrätä miten pelikielto kärsitään.
7. Määräaikainen pelikielto koskee kaikkia virallisia sekä muita Helsingin piirin järjestämiä otteluita.

Tulospalvelu

Tulospalvelun nopeuttamiseksi tulee joukkueen ottelupäivänä ilmoittaa tulos TASOon. Erotuomarit täyttävät ottelupöytäkirjan viimeistään ottelua seuraavana arkipäivänä.

Vaihtopenkki

Vaihtopenkkien tulee olla samalla puolella kenttää keskiviivan molemmin puolin. Kaikki vaihtopenkin alueella olevat henkilöt tulee kirjata ottelupöytäkirjaan. Kaikki ao. henkilöt ovat siis kurinpitotoimien piirissä, eli joukkue joutuu vastaamaan heidän mahdollisesta huonosta käyttäytymisestä. Suositellaankin, että pelaajien vanhemmat ja muut kannattajat ovat selvästi erossa joukkueesta, mieluiten toisella puolella kenttää. Miesten Kolmosessa käytetään myös teknistä aluetta.

Varoitussakko

Joukkueen saadessa samassa ottelussa vähintään viisi (5) varoitusta (suora kentältäpoisto tai vaihtopenkiltä poisto katsotaan kahdeksi varoitukseksi) sakotetaan seuraa 85 eurolla. Toistuvissa tapauksissa kurinpitovaliokunta voi tuplata sakon.

Vastalauseet

Vastalauseiden tekemisestä on tarkat ohjeet kilpailumääräyksissä (25 §). Piirin sarjoissa vastalausemaksu on 250 €. Vastalause on lähetettävä kirjallisesti kahden vuorokauden kuluessa ottelusta kilpailun järjestäjälle. Jos vastalause koskee pelaajan pelioikeutta, se on lähetettävä seitsemän päivän kuluessa ottelusta. Vastalausetta ei oteta tutkittavaksi, jos sitä ei ole riittävästi perusteltu tai sitä ei ole maksettu tai siihen ei ole kirjattu sitoumusta vastalausemaksun maksamisesta, mikäli vastalausetta ei hyväksytä. Kenttää tai sen varusteita koskevaa vastalausetta ei tutkita, ellei siitä ole ilmoitettu erotuomarille ennen ottelun alkua.