Erotuomariakatemia

Akatemian toiminta on kehittynyt vuosi vuodelta eteenpäin, ja nykyisellään osallistujille tarjotaan huomattavan paljon mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen:Erotuomariakatemian tarkoitus on tarjota lupaaviksi havaituille erotuomareille eväitä tavoitella omaa huipputasoaan. Koko vuoden kestävällä seurannalla ja kouluttamisella pyritään opettamaan akatemialaisille erotuomaritoimintaa mahdollisimman laajasti aina sääntötulkinnoista erotuomarina olemiseen. Helsingin piirin ja Helsingin erotuomarikerhon yhteinen erotuomariakatemia järjestettiin ensimmäisen kerran kaudella 2013. Ensimmäisellä kaudella erotuomarivaliokunta valitsi osallistujat, minkä jälkeen vuodesta 2014 lähtien osallistujat on valittu avointen hakemusten perusteella.

Otteluseurannat
Erotuomari oppii parhaiten nähdessään omaa toimintaansa videolta. Kauden aikana ryhmiltä 2 ja 3 kuvataan jokaiselta erotuomarilta yksi ottelu, joka analysoidaan yhdessä ryhmän muiden erotuomarien kanssa. Ryhmän 1 erotuomareilta kuvataan useampia otteluita kauden aikana. Otteluseurantatapahtumat ovat akatemian kaudenaikaisen koulutuksen parasta antia ja tarjoavat rungon koko akatemiatoiminnalle.

Akatemiakurssi
Kurssi järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2014 yhdessä Uudenmaan lupaavien erotuomarien kanssa. Tämän jälkeen kausilla 2015 ja 2016 kurssille on osallistunut vain Helsingin erotuomariakatemia. Kaudesta 2016 lähtien akatemiakurssi on järjestetty jo tammikuun viimeisenä viikonloppuna. Tarkoituksena on tarjota mahdollisimman kattava koulutuspaketti heti akatemiakauden alkuun, josta on hyvä lähteä jalostamaan opittuja asioita kevään aikana ennen kauden alkua. Lue lisää vuoden 2018 kurssista >>>

Teoriakoulutukset
Ennen kauden alkua järjestetään niin ryhmäkohtaisesti kuin koko akatemialle yhteisesti jokunen teoriakoulutus erikseen päätettävistä aihealueista. Näiden koulutusten on tarkoitus tukea akatemiakurssilta opittuja asioita ja tarjota syventävää koulutusta ja näkemystä eri aihealueisiin.

Mentoritoiminta
Halukkaille akatemialaisille nimettiin akatemiakauden alussa mentori, joka yhdessä ryhmän kouluttajien ja coachien kanssa pyrkii kehittämään erotuomareita. Mentori tarjoaa henkilökohtaisempaa tukea ja opastusta kauden aikana. Mentoritoimintaan ilmoittautui kauden alussa kaikki akatemian osallistujat.

Akatemiatoiminnassa on ollut vuosina 2013-2018 mukana 70 erotuomaria. Toiminnassa mukana olleista kaksi erotuomaria on noussut Veikkausliigaan, yksi Ykköseen, kaksi Naisten liigaan ja neljä avustavaa erotuomaria Ykköseen.