Joukkueenjohtajat

20130708 HEILALA
Osaavat ja koulutetut joukkueenjohtajat ovat hyvin voivan seuran avainhenkilöitä.   

Palloliiton piirit kouluttavat seuroihin joukkueenjohtajakoulutusvastaavia, jotka huolehtivat seuran sisäisestä joukkueenjohtajien kouluttamisesta. Joukkueenjohtajakoulutus voidaan toteuttaa myös seurayhteistyössä.  

Valtakunnallisessa joukkueenjohtajakoulutuksessa käytetään materiaalina Joukkueenjohtajaopasta. 

”Kun joukkueenjohtaja onnistuu tehtävässään, niin kaikkien arki seuratoiminnassa on helpompaa.”

Joukkueenjohtajan merkitys seuran hallinnon onnistumisessa ja toisaalta valmennuksen edellytysten varmistajana on keskeinen. Koulutamme ja tuemme seurojen joukkueenjohtajakouluttajia. Joukkueenjohtajakoulutus on yksi keskeinen osa seuran Hyvän Hallintotavan edistämisessä. 

Seurojen joukkueenjohtakouluttajat saavat tarvittavan tietotaidon, materiaalin ja tuen tehtäväänsä. Haluamme tukea joukkueen ja seuran toimintaa sekä nostaa arvokasta työtä tekevien joukkueenjohtajien asemaa. 

Joukkueenjohtajakouluttajan tehtävään kuuluu:

- toimia seurassa tukena ja apuna joukkueenjohtajille (esim. järjestämällä säännöllisiä tapaamisia) 
- lisätä joukkueenjohtajan tehtävän arvostusta seurassa 
- kouluttaa ja perehdyttää seuran uudet joukkueenjohtajat tehtävään 
- osallistua joukkueenjohtajakouluttajien tapaamisiin ja koulutuksiin 

Tavoitteena on, että jokaisella junioriseuralla on nimetty joukkueenjohtajakouluttaja.