Samtycke till elektronisk behandling av personuppgifter

SAMTYCKE TILL BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER I PELIPAIKKA

För att kunna ge ditt samtycke till behandlingen av personuppgifter behöver du ett giltigt användarkonto på Pelipaikka. Om du redan har ett giltigt användarkonto, kan du gå vidare till avsnittet om hur man ger sitt samtycke till behandlingen av personuppgifter.

1. För att kunna hantera dina egna eller dina barns uppgifter behöver du ett giltigt användarkonto på Pelipaikka. Logga in eller registrera dig på adressen www.palloliitto.fi/pelipaikka.

2. På första sidan kan du logga in, byta lösenord eller registrera dig, om du inte har registrerat dig på Pelipaikka tidigare.

3. Klicka på ”Registrera” för att fylla i användarkontots uppgifter och godkänna villkoren.  

4. När du har fyllt i uppgifterna visas ”Registrering – Färdig” med vidare anvisningar. Stäng inte denna sida innan du har kontrollerat att du har fått ett e-postmeddelande om registreringen. Vid behov kan du skicka meddelandet på nytt genom att klicka på ”klicka här” uppe till höger.

5. I meddelandet finns en aktiveringslänk, som du skall öppna för att aktivera ditt användarkonto.

6. När du har aktiverat kontot kan du logga in på Pelipaikka med din e-postadress och ditt lösenord. När du har loggat in visas ”Användarens hemsida”:

7. På hemsidan kan du välja vad du vill göra:

  • Registrera mig själv
    • om det är frågan om en ny roll som spelare, tränare, domare, lagfunktionär eller föreningsfunktionär
  • Registrering av minderårig
    • om det är frågan om en helt ny spelare och ny registrering
  • Länka med tidigare registrering
    • om du vill länka uppgifterna för en person som redan finns i systemet, t.ex. ett minderårigt barn, till ditt användarkonto
  • Ansök om användarrättigheter (endast för föreningsanvändare)

1. Samtycke till behandling av personuppgifter sker via någon av ovanstående funktioner. För gamla användare visas ett popup-fönster vid första inloggningen, där man måste godkänna villkoren för att kunna logga in. Nya användare ska godkänna villkoren när de registrerar sig (se punkt 3).

2. Länka med tidigare registrering (exempel):

Välj ”Länka med tidigare registrering” om du vill länka uppgifterna för en person som redan finns i systemet till ditt användarkonto. Det kan vara frågan om till exempel ditt minderåriga barn, som föreningen tidigare har registrerat i systemet.

Du länkar personen med hjälp av hens PalloID och födelsedatum. Om du inte vet PalloID-numret, kan du fråga din förening eller Pelipaikkas stödtjänst. Observera att födelsedatumet ska skrivas i ”omvänd” ordning (ÅÅMMDD), så att till exempel 1.6.1960 skrivs ”600601”.

För att uppgifterna ska länkas måste du godkänna Pelipaikkas villkor för den person som länkas (antingen dig själv eller ett barn under 16 år). Genom att godkänna villkoren samtycker du till behandlingen av personuppgifter som gäller ditt eller ditt barns medlemskap.

3. Ny registrering (exempel):

Om det är frågan om en helt ny registrering och personen ännu inte finns i systemet i någon annan roll heller, ska du välja ”Registrera mig själv” eller ”Registrering av minderårig”. Vardera öppnar ett nytt fönster där du kan fylla i uppgifterna. Innan uppgifterna kan sparas i systemet, måste du godkänna villkoren. Genom att godkänna villkoren ger du ditt samtycke till behandling av personuppgifter som gäller ditt eller ditt barns medlemskap.

4. När minst en persons uppgifter har anslutits till användarkontot visas ”Mina registreringar” som hemsida:

5. Du kan navigera mellan ”Användarens hemsida” och ”Mina registreringar” genom att klicka på kugghjulet uppe till höger.