Jalkapallon sarja- ja erillismääräykset 2018

Sisällysluettelo

 1. Yleistä
 2. Kilpailumaksut
 3. Sarjapaikat ja täydennysmenettely
 4. Useammassa sarjassa pelaaminen
 5. Toimihenkilöt samassa sarjassa pelaavissa joukkueissa
 6. Minimipelaajamäärä
 7. Peliaika ja tauko
 8. Pelaajavaihdot
 9. Kaksoisedustus
 10. Yli-ikäisyys
 11. Ottelupöytäkirjat ja tulospalvelu
 12. Erotuomarit
 13. Vastuujoukkue
 14. Varoitukset, ulosajot sekä peli- ja toimintakiellot
 15. Yhdistetyt ikäluokat
 16. Edustusoikeudet
 17. Otteluiden siirtäminen
 18. Luovutukset
 19. Sarjojen täydentäminen
 20. Muut säännöt ja määräykset

1. Yleistä

Sarja- ja erillismääräykset ovat sääntökokoelma, jotka ohjaavat Pohjois-Suomen piirin jalkapallo-sarjojen pelaamista. Sarja- ja erillismääräykset ovat sellaisia sääntöjä, jotka kumoavat, täydentävät tai korostavat liiton varsinaisia sääntöjä. Mikäli määräyksissä ei ole mainintaa jostain asiasta, noudatetaan aina voimassaolevia liiton sääntöjä tai sovelletaan niitä piirisarjojen olosuhteita vastaaviksi. Piirin kilpailujaosto voi tarvittaessa täydentää sarja- ja erillismääräyksiä kauden kuluessa.

2. Kilpailumaksut

Piiri laskuttaa sarja- ja erotuomarimaksut keskitetysti seuralta.

3. Sarjapaikat ja täydennysmenettely

3.1. Sarjapaikat perustuvat edellisen kauden kilpailulliseen menestykseen.

3.2. Sarjapaikat kuuluvat seuralle, ei yksittäiselle joukkueelle. Seura voi siis antaa esimerkiksi nuoremman ikäluokan vanhemmassa ikäluokassa hankkiman sarjapaikan seuraavalla kaudella toiselle joukkueelle.

3.3. Nuorten sarjapaikat seuraavat ikäluokkaa.

3.4. Puolen Suomen Liigassa pelaava joukkue voi luopua ennen kauden alkua tai kevät/syyskierroksien välissä oman ikäluokkansa piirisarjasta ilman, että se menettää sarjapaikkaansa. Vanhemmasta ikäluokasta luopuminen johtaa sarjapaikan menettämiseen.

3.5. Piirihallitus tai piirin kilpailujaosto voi myöntää perustellusta, erittäin painavista syistä sarjapaikan ohi kilpailutoiminnan tuloksien.

3.6. Mikäli täydennysmenettelyä tarvitaan, sarjat täydennetään ensisijaisesti vuorotteluperiaatteella 1) alemman sarjan paras ei-noussut, 2) ylemmän sarjan paras putoaja, 3) alemman sarjan toiseksi paras ei-noussut jne. Jos alemmassa sarjassa on useampia lohkoja, täydennysmenettelyn 1. vaiheeseen osallistuvat kaikki lohkojen parhaat ei-nousseet joukkueet suhteellisten pisteiden osoittamassa paremmuusjärjestyksessä ennen kuin siirrytään 2. vaiheeseen.

3.7. Sarjan pelaamistavassa voidaan määritellä poikkeava täydennysmenettely.

4. Useammassa sarjassa pelaaminen

Joukkueen, joka on ilmoittautunut useampaan kuin yhteen sarjaan, on valmistauduttava siihen, ettei useammassa sarjassa pelaamista ole hallivarausten tai muiden syiden vuoksi mahdollista ottaa huomioon. Sen vuoksi joukkueella on oltava tarpeeksi pelaajia ja toimihenkilöitä otteluiden pelaamiseksi tarvittaessa samana päivänä.

Nuori pelaaja voi pelata seuran saman nuorten ikäluokan joukkueessa ylemmällä sarjatasolla pelaavassa joukkueessa pelatun virallisen ottelun jälkeen seuraavana päivänä alemmalla sarjatasolla pelaavan joukkueen ottelussa ja seuraavana päivänä ylemmän sarjatason joukkueessa alemmalla sarjatasolla pelatun ottelun jälkeen. Ylemmällä sarjatasolla pelaavista joukkueista voi kuitenkin siirtyä alempaan joukkueeseen alla olevan taulukon mukaan kyseisten joukkueiden edellisessä virallisessa ottelussa pelannutta pelaajaa.

Liikkuminen ylhäältä alas:

11v11

neljä (4) pelaajaa

8v8

kolme (3) pelaajaa

5v5

kaksi (2) pelaajaa

          

5. Toimihenkilöt samassa sarjassa pelaavissa joukkueissa

Mikäli jollakin seuralla on samassa sarjassa kaksi (2) tai useampia joukkueita, tulee toimihenkilöt näihin joukkueisiin nimetä siten, että kukin henkilö toimii ensisijaisesti vain yhdessä (1) joukkueessa.

Mikäli kuitenkin sama toimihenkilö toimii useammassa joukkueessa, keskinäisissä otteluissa toimihenkilö voi olla mukana ainoastaan toisessa joukkueessa eikä sama henkilö voi olla mukana eikä kirjattuna molempiin joukkueisiin.

6. Minimipelaajamäärä

Ottelu (pelimuoto) ei voi alkaa tai jatkua, jos jommassakummassa joukkueessa on alle* pelaajaa.

PELIMUOTO

PELAAJIA

 

11v11

7

minimipelaajamäärä*

8v8

6

minimipelaajamäärä*

7v7

5

minimipelaajamäärä*

5v5

4

minimipelaajamäärä*

 

7. Peliaika ja tauko

7.1. Peliaika aikuisten sarjoissa on 2 x 45 min. Puoliaikojen välinen tauko on enintään 15 minuuttia.

7.2. Peliaika ikäluokissa P17, P15, P14, T18, T15-14 ja T14-13 on 2 x 40 min. Puoliaikojen välinen tauko on enintään 10 minuuttia.

7.3. Peliaika ikäluokissa P13, P12, T13-12 ja T12-11 on 2 x 35 min. Puoliaikojen välinen tauko on vähintään viisi (5) mutta kuitenkin enintään 10 minuuttia.

7.4. Leikkimaailman sarjojen peliaika riippuu ottelumäärästä ja on määritelty erikseen Tasossa olevissa sarjamääräyksissä. Leikkimaailman otteluiden peliaika on sidoksissa ottelumäärään ja Kaikki Pelaa sääntöjen mukaiseen pelaajakohtaiseen maksimipeliaikaan.

7.5. Harrastesarjojen lähtökohtainen peliaika on 2 x 20 min. Sitä voi ottelumäärien ja pelaajakohtaisen maksimipeliajan mukaisesti soveltaa.

7.6. Peliaika on aina määräysten mukainen, vaikka sarjaohjelmassa joukkueelle olisi määrätty kaksoisottelu samalle päivälle. Kotijoukkueiden tulee varmistaa, että kaksoisottelun pelaavalla joukkueella on mahdollisuus viettää kohtuulliseksi katsottava tauko elleivät joukkueet itse muuta sovi.

7.7. Turnausmuotoisina pelattavissa tapahtumissa peliaika määritellään sarjamääräyksessä erikseen.

7.8. Puolen Suomen Liigan eri ikäluokissa on peliajasta sarjaa koskevat omat erilliset määräyksensä.

8. Pelaajavaihdot

8.1. Miesten Kolmosessa on enintään 7 vaihto-oikeutta. Edestakainen vaihto-oikeus ei ole voimassa.

8.2. Muissa nuorten sarjoissa on rajoittamaton ja edestakainen vaihto-oikeus. Vaihtamisen tulee tapahtua erotuomarin luvalla pelikatkolla.

8.3. Niissä sarjoissa, joissa ei lasketa sarjataulukkoa, vaihtamisen voi suorittaa lennosta kuitenkin niin, että kentältä tuleva pelaaja tulee ensin pois ja kentälle menevä pelaaja menee kentälle vasta sen jälkeen. Jos lennosta vaihtaminen vaikuttaa peliin tai häiritsee vastajoukkueen pelaamista, tulee siitä erotuomarin tai pelinohjaajan huomauttaa ja määrätä tarvittaessa jalkapallosääntöjen mukaiset sanktiot.

8.4. Puolen Suomen Liigan eri ikäluokissa on vaihto-oikeudesta sarjaa koskevat omat erilliset määräykset.

8.5. Piirirajat ylittävissä sarjoissa voi olla erillisiä, poikkeavia määräyksensä.

9. Kaksoisedustus

Kaksoisedustusluvan tarkoituksena on mahdollistaa yksittäisen pelaajan (maksimissaan kolme / joukkue) pelaaminen kahden eri seuran joukkueissa.

Tavoitteena on mahdollistaa yksittäisten pelaajien osallistuminen haastavampaan / kilpailullisempaan joukkuetoimintaan samalla säilyttäen aikaisempi kontaktipinta kaveri-/harrastejoukkueeseen. Kaksoisedustusmääräyksiä kahdessa eri seurassa noudatetaan T12 / P12 ja näitä vanhemmissa ikäluokissa.

Pelaajalle voidaan myöntää nuorten sarjoissa kaksoisedustuslupa kahden eri seuran joukkueen välille seuraavin edellytyksin:

9.1. seuran tulee anoa lupa kaksoisedustuksen käytölle ennen pelaajan ensimmäistä ottelua ylemmällä sarjatasolla; perusteena on yksittäisen pelaajan etu

9.2. pelaajan edustusoikeus siirretään ylemmällä sarjatasolla pelaavan joukkueen seuraan

9.3. joukkueiden pelatessa samassa ikäluokassa, niiden on pelattava eri sarjatasoilla

9.4. jos kevätkierroksen jälkeen joukkueet pelaavat samalla sarjatasolla, lupa raukeaa

9.5. kevätkierroksen luvat on anottava 31.5. mennessä ja ne ovat voimassa koko pelikauden, ellei toisin ilmoiteta

9.6. syyskierroksen luvat on anottava 2.9. mennessä

10. Yli-ikäisyys

10.1. Kevätkierroksen YI-ilmoitukset 31.5. mennessä

10.2. Syyskierroksen YI-ilmoitukset 2.9. mennessä

10.3. JLM:ssa YI-ilmoitus on mahdollista tehdä yhdellä kertaa koko kauden ajaksi. 11-vuotiaat ja nuoremmat ikäluokat YI-ilmoitus on ikäluokkakohtainen.YI-ilmoitettu pelaaja voidaan vaihtaa toiseen pelaajaan kauden aikana ja/tai YI-ilmoitus voidaan peruuttaa – muutokset vain kevät- ja syyskierroksen välissä.

 Muilta osin noudatetaan Palloliiton Kilpailumääräysten §14

11. Ottelupöytäkirjat ja tulospalvelu

11.1. Yleiset ohjeet ja määräykset

Ottelupöytäkirjat täytetään ja tulospalvelu hoidetaan liiton sekä piirien yhteisessä sähköisessä järjestelmässä Tasossa. Käyttämistä varten on erillinen tekninen ohjeistus. Tämän pykälän määräykset koskevat yleisesti tulospalvelua ja ottelupöytäkirjan täyttämistä.

Ottelupöytäkirjat tulee laatia jokaisesta ottelusta.

Ottelupöytäkirjat voi tehdä joko ottelun jälkeen tai reaaliaikaisella otteluseurannalla ottelun kuluessa.

Ottelupöytäkirja tulee olla täytettynä ja erotuomarin hyväksyttävissä miesten Kolmosessa viimeistään ottelupäivänä klo 22:00 mennessä. Jos ottelun alkamisaika ei mahdollista ottelupöytäkirjan täyttämistä em. aikaan mennessä, tulee se olla täytettynä ottelupäivän aikana.

Muissa sarjoissa ottelupöytäkirja tulee olla täytettynä ja erotuomarin hyväksyttävissä viimeistään ottelua seuraavana päivänä.

Jos ottelupöytäkirjan täyttäminen viivästyy seuraavaan päivään, tulee kotijoukkueen tai otteluparin kotijoukkueeksi merkityn suorittaa erillinen tulosilmoitus mahdollisimman nopeasti mutta kuitenkin ottelupäivän aikana.

Ottelupöytäkirjaan merkitään ottelussa mukana olevat pelaajat ja heidän pelinumerot, toimihenkilöt, maalit, syötöt, aikalisät, rikkeet, varoitukset ja ulosajot. Tilastomerkintöjen syntyajat tulee merkitä pöytäkirjaan sekunnin tarkkuudella.

Kaikkien ottelupöytäkirjassa olevien henkilöiden tulee olla ottelussa mukana ja joko teknisellä alueella tai kentällä.

Ottelupöytäkirjan täyttämistä varten kullakin joukkueella on yksi yhteinen käyttäjätunnus riippumatta, kuka ottelun toimitsijana ja/tai lopullisen ottelupöytäkirjan täyttäjänä joukkueen puolesta tai sen valtuuttamana toimii.

Otteluohjelmassa kotijoukkueeksi merkitty vastaa koko ottelupöytäkirjan tietojen täyttämisestä myös vierasjoukkueen tilastomerkintöjen osalta sekä ottelun aikana käytettävän paperipöytäkirjan tulostamisesta.

Joukkueiden tulee huolehtia ennen kauden alkua pelaajiensa ja toimihenkilöidensä nimien sekä pelaajien pelinumeroiden syöttämisestä Tason joukkueprofiiliin.

Joukkueet syöttävät Tasoon alustavat kokoonpanonsa ennen pelattavaa ottelua. Ottelupöytäkirja on oltava tulostettavissa ottelupäivän aamuna siten, että kauimpaa lähtevä joukkue voi tulostaa sen omalla paikkakunnalla, jos kentällä ei ole tulostusmahdollisuutta.

Paperipöytäkirjaan voi tehdä kynällä lisäyksiä, poistoja tai korjauksia ennen ottelun alkamista. Kotijoukkue vastaa muutosten syöttämisestä Tasoon. Tärkeintä kuitenkin on, että sekä paperisen että Tason ottelupöytäkirjojen tiedot ovat yhtäpitävät niin kokoonpanojen kuin tilastojenkin osalta. Pelaaja, joka on pelannut, mutta nimeä ei ole paperipöytäkirjassa ja lisätään sähköiseen pöytäkirjaan vasta jälkikäteen, katsotaan pelioikeudettomaksi. Pelaajaa, jonka nimi on paperipöytäkirjassa, mutta ei ole pelannut, ei saa poistaa sähköisestä pöytäkirjasta jälkikäteen, vaan tämä katsotaan pelanneeksi ja esimerkiksi pelikiellon ollessa voimassa olleen pelioikeudeton.

Tulospalvelun laiminlyömisestä annetaan ensimmäisellä kerralla huomautus ja toisella kerralla piirin maksuluettelon mukainen laiminlyömismaksu.

Toistuvat tai muut tuottamukselliset rikkeet käsitellään kurinpitovaliokunnassa tai kilpailujaostossa.

11.2. Ottelupöytäkirjan laatiminen vaiheittain

1. Kumpikin joukkue syöttää alustavat kokoonpanotiedot Tasoon.
2. Kotijoukkue kirjautuu järjestelmään ennen ottelun alkua ja tulostaa paperisen pöytäkirjapohjan.
3. Kotijoukkueen joukkueenjohtaja tuo paperipöytäkirjan joukkueen nimeämille toimitsijoille.
4. Kumpikin joukkue tekee tarvittaessa kynällä korjaukset, lisäykset ja poistot ennen ottelua. Tämän jälkeen joukkueenjohtajat allekirjoittavat pöytäkirjan. Muutoksia ei voi enää tämän jälkeen tehdä.
5. Kotijoukkueen nimeämä toimitsija kirjaa ottelun tilastotiedot erotuomarin ottelun aikana antamien ilmoitusten mukaisesti.
6. Ottelun päätyttyä toimitsija käy pöytäkirjan läpi erotuomarin kanssa. Erotuomari hyväksyy tilastotiedot allekirjoituksellaan. Joukkue ja erotuomari sopivat, kummalle paperipöytäkirja jää ja kumpi tallentaa tilastotiedot käyttöönsä muulla tavalla.
7. Kotijoukkue syöttää tilastot Tasoon. On ehdottomasti muistettava suorittaa kokoonpanojen mahdolliset korjaukset myös vierasjoukkueen osalta.
8. Tuomari käy hyväksymässä ottelupöytäkirjan. 

11.3. Ottelupöytäkirjan laatiminen vaiheittain käyttäen live-seurantaa

1. Kumpikin joukkue syöttää alustavat kokoonpanotiedot Tasoon.
2. Kotijoukkueen nimeämä toimitsija tuo mukanaan kannettavan tietokoneen tai tabletin otteluun.
3. Toimitsija kirjautuu Tasoon ja avaa ottelun.
4. Joukkueet tekevät muutokset ja korjaukset suoraan sähköiseen järjestelmään. Muutoksia ei voi enää tämän jälkeen tehdä.
5. Kotijoukkueen nimeämä toimitsija pitää yllä live-seurantaa ja kirjaa ottelun tilastotiedot erotuomarin ottelun aikana antamien ilmoitusten mukaisesti suoraan Tasoon.
6. Ottelun päätyttyä toimitsija käy pöytäkirjan läpi erotuomarin kanssa. Erotuomari hyväksyy pöytäkirjan salasanallaan välittömästi ottelun jälkeen.

Live-seurannasta huolimatta suositellaan, että ottelun paperinen pöytäkirjapohja tulostetaan joka tapauksessa. Sitä on hyvä käyttää apupaperina tilastojen kirjauksen yhteydessä. Jos kokoonpanokorjaukset tehdään paperipöytäkirjaan, tulee se kummankin joukkueen allekirjoituksellaan vahvistaa.

12. Erotuomarit

Erotuomarit laskuttavat palkkiot tulospalvelujärjestelmä Tason kautta ja kilpailun järjestäjä maksaa palkkiot sekä matkakulut erotuomareille. Piiri laskuttaa kunkin joukkueen maksuosuuden joukkueen seuralta kerran kuukaudessa.

Kotijoukkue vastaa erotuomarien palkkioista ja matkakuluista.

Mikäli erotuomarilla on samana päivänä samalla paikkakunnalla tai seudulla otteluita, joissa palkkioiden ja matkakulujen maksaminen määräytyy eri sääntöjen perusteella, tulee tuomarin jyvittää matkakulut yhtä suurin osuuksin kaikkien maksavien osapuolten kesken.

Erotuomarointiin liittyvästä matkustamisesta, matkakuluista ja päivärahoista on erikseen säädetty yleiset ohjeet.

Erotuomarin tulee laskuttaa tuomitsemiensa otteluiden palkkiot ja matkakulut viimeistään ottelua seuraavan kuukauden viimeiseen päivään mennessä. Muussa tapauksessa palkkiot ja matkakulut jätetään maksamatta.

13. Vastuujoukkue

Yksittäisissä otteluissa kotijoukkue vastaa ottelutapahtumaan liittyvistä järjestelyistä.

Turnausmuotoisille tapahtumille on nimetty vastuuseura.

14. Varoitukset, ulosajot sekä peli- ja toimintakiellot

14.1. Miesten Kolmosessa on voimassa varoitustili sellaisena, kuten se on määrätty liiton varoituksia ja kentältäpoistoja koskevien määräyksien A-kohdan 3. alamomentissa. Muissa sarjoissa ei ole varoitustiliä.

14.2. Puolen Suomen Liigassa saadut pelikiellot kärsitään Puolen Suomen Liigassa eikä niillä ole vaikutusta piirisarjoissa pelaamiseen. Piirisarjassa saadut pelikiellot eivät ole voimassa Puolen Suomen Liigassa. Poikkeuksen muodostavat määräaikaiset pelikiellot, jotka ovat voimassa määräpäiväänsä saakka kaikissa kilpailuissa ja sarjoissa.

14.3. Harrastesarjoissa saadut pelikiellot kärsitään harrastesarjoissa eikä niillä ole vaikutusta piirisarjoissa pelaamiseen. Poikkeuksen muodostavat määräaikaiset pelikiellot, jotka ovat voimassa määräpäiväänsä saakka kaikissa kilpailuissa ja sarjoissa.

14.4. Pelikielto on voimassa em. poikkeuksia lukuun ottamatta kaikissa sarjoissa niin kauan, kunnes se on kärsitty siinä sarjassa, jossa se on saatu. Piirin kilpailujaosto voi myöntää piirin alaisiin otteluihin anomuksesta huojennuksen, mikäli pelikiellosta tulee useissa sarjoissa pelaavalle kohtuuttoman pitkä ajallisesti tai pelien määrässä laskettuna. Pelikieltoa ei huojenneta missään tapauksessa siihen sarjaan, jossa se on saatu - ei, vaikka kyseessä olisi pelaajapula tai joukkueen ainoa maalivahti.

Edellisellä kaudella saadut kokonaan tai osittain kärsimättömät peli- ja/tai toimintakiellot ovat voimassa ja ne tulee kärsiä pelaajan nykyisessä joukkueessa.

15. Yhdistetyt ikäluokat

Mikäli sarjaan on yhdistetty kaksi tai useampia ikäluokkia, ja niissä on erilaisia sääntöjä, noudatetaan aina vanhimman ikäluokan sääntöjä.

16. Edustusoikeudet

16.1. Seurojen, joilla on kaksi joukkuetta samassa sarjassa, pelaajat voivat liikkua joukkueesta toiseen ainoastaan pelaajaluetteloinnin muutoksen kautta. Luetteloinnin muutos tapahtuu käyttämällä sähköistä luetteloinnin muutokseen tarkoitettua lomaketta ja maksamalla edustusoikeuden muutoksen suuruinen pelaajaluetteloinnin muutoksen kirjaamismaksu (nuoret pelaajat, jotka ovat vähintään 12-vuotiaita = 30€, aikuiset pelaajat = 50€). Pelaajaluetteloinnin muutos astuu voimaan, kun muutoksen kirjaamismaksu on ohjeiden mukaisesti maksettu. Kauden alussa pelaaja rekisteröityy siihen joukkueeseen, jossa tämä pelaa ensimmäisen virallisen ottelunsa.

16.2. Ikäluokissa, jotka ovat yhdistetty vanhemmasta ja nuoremmasta, voi joukkue käyttää vanhemman ikäluokan pelaajia huolimatta, mitä ikäluokkaa joukkue itse edustaa kuitenkin huomioiden yleiset ja erillismääräyksien mukaiset säännöt ja rajoitteet edustusoikeuksien suhteen. Mikäli tällaisesta sarjasta saa paikan yhden, tietyn ikäluokan kilpailuun, joukkueen tulee noudattaa kyseisessä kilpailussa sen ikärajoja huolimatta, millaisella kokoonpanolla se on piirin alaisen sarjan pelannut.

Edustusoikeuksien ja pelaajaluettelointien muutoksien takaraja on kaikissa sarjoissa 2.9.

17. Otteluiden siirtäminen

Mikäli jollekin joukkueelle tulee ylitsepääsemätön este pelata ottelu tai otteluita, tulee sen neuvotella uudesta pelipäivämäärästä vastustajan tai vastustajien kanssa ja anoa sen jälkeen siirtoa kilpailun järjestäjältä.

Turnausmuotoisia tapahtumia ei siirretä yhden joukkueen esteiden vuoksi, vaan ottelusiirtoa tarvitsevan joukkueen tulee pelata ottelut yksittäisinä vastustajan kotikentällä tai ylimääräisenä otteluna jossain muussa turnauksessa.

18. Luovutukset

Sarjoissa ei sallita luovutuksia. Mikäli joukkue luovuttaa ottelun tai otteluita, suljetaan se sarjasta, sen pelaamat ottelut mitätöidään ja joukkueelta peritään piirin maksuluettelon mukainen luovutusmaksu.

Jos luopuminen tapahtuu siten, että joukkueella on enää enintään kaksi (2) peliä pelaamatta, jäävät sen pelaamat ottelut voimaan ja loput merkitään luovutetuiksi 0-5.

19. Sarjojen täydentäminen

Mikäli ilmenee tarvetta, piiri nostaa joukkueita ylemmälle sarjatasolle täydennysmenettelyn kautta. Täydennysmenettelystä päättää piirihallitus tai sen valtuuttamana kilpailujaosto. Uudet joukkueet aloittavat alimmalta sarjatasolta.

Lähtökohtaisesti sarjoja täydennetään seuraavassa järjestyksessä: 1) alemman sarjan paras ei-nousseista, 2) täydennettävän sarjan parhaiten sijoittunut pudonnut joukkue, 3) alemman sarjan toiseksi paras ei-nousseista jne. Mikäli sarjassa on useampia lohkoja, huomioidaan 1. vaiheessa kaikki parhaat ei-nousseet suhteellisten pisteiden mukaisessa järjestyksessä. Mikäli sarjassa pelataan karsinta, täydennys tapahtuu joko sarjataulukon mukaisessa järjestyksessä tai karsintaottelun ollessa kyseessä, huomioidaan 1. vaiheessa karsintaottelun häviäjä.

Yksittäisen sarjan pelaamistavassa voidaan määritellä erilainen täydennysmenettely.

Mikäli jokin joukkue on kieltäytynyt noususta tai nousukarsinnasta tai jokin joukkue on kurinpidollisista syistä nousukiellossa, ei sitä huomioida täydennysmenettelyssä.

19.1 Uudet joukkueet juniorisarjoissa

Juniorisarjoissa uudelle joukkueelle voidaan myöntää sarjapaikka ylimmälle sarjatasolle, mikäli katsotaan, että se on tarpeeksi tasokas eikä täydennysmenettelyssä muita halukkaita joukkueita ole. Tarvittaessa voidaan määrätä ylimääräinen karsinta pelattavaksi.

20. Muut säännöt ja määräykset

Sääntöjen sopiminen joukkueiden keskinäisellä sopimuksella on kielletty. Mikäli näin tapahtuu, on se peruste kurinpidollisille toimenpiteille, ja mikäli esim. liian peliajan peluuttamisella on merkitystä ottelun lopputulokselle, peruste uusintaottelun määräämiselle.