JALKAPALLON FARMISOPIMUSSÄÄNNÖT  2021

VALTAKUNNALLISET 
1 § Kaudella 2021 voi Veikkausliigassa, Miesten Ykkösessä, Miesten Kakkosessa, Kansallisessa Liigassa ja Naisten Ykkösessä ja Naisten Kakkosessa pelaava seura tehdä farmisopimuksen yhden Suomessa eri tasolla pelaavan seuran kanssa. Seura ei voi tehdä farmisopimusta sellaisen seuran kanssa, jonka joukkue pelaa samassa sarjassa kuin oma reservijoukkue.  
 
Seuralla voi olla vain yksi farmisopimus kerrallaan voimassa valtakunnallisissa sarjoissa. Mikäli samalla seuralla on sekä naisten että miesten joukkue, voivat molemmat tehdä yhden farmisopimuksen eri seurojen kanssa.  
 
Jos sopimusjoukkueet joutuvat kesken kilpailukauden sarjojen jakautuessa samaan jatkokilpailuun, farmisopimus raukeaa ja 3 § mukaisesti suoritetusta rekisteröintimaksusta palautetaan puolet. 
 
2 § Sopimus tulee tehdä Palloliiton verkkolomakkeelle, joka on lähetettävä liittoon viimeistään 28.2.2021. Sopimus on tehtävä ennen kuin kummallakaan osapuolella alkaa kauden ensimmäinen kilpailu.  
Kilpailun järjestäjä voi painavista syistä hyväksyä sopimuksen myöhemminkin, kuitenkin viimeistään ennen aikaisemman sarjan alkua. Sopimus tulee voimaan, kun se on lähetetty liittoon.  
 
3 § Palloliiton vahvistamat rekisteröintimaksut ovat eri sarjatasoille seuraavat (€): 
 
Ylemmässä sarjassa pelaava joukkue  
- Veikkausliiga = 3 100,00 
- Miesten Ykkönen = 2 050,00 
- Miesten Kakkonen = 1 000,00 
- Kansallinen Liiga = 1 000,00 
- Naisten Ykkönen = 600,00 
- Naisten Kakkonen = 360,00 
 
4 § Sopimuksen tultua voimaan saavat ne pelaajat, joiden edustusoikeus on ylemmän sarjatason seurassa, pelioikeuden 6-8 §:n mukaisesti alemman sarjatason joukkueessa ilman edustusoikeuden muutosta. 
 
5 § Jos farmisopimuksen osapuolena olevan seuran ottelu on kohteena Veikkauksen peleissä, jokaisesta siirrosta tulee toimittaa Palloliittoon ja Veikkaukseen ilmoitus viimeistään 8 tuntia ennen kuin pelaaja pelaa toisessa seurassa. Maalivahdin osalta ilmoitus on tehtävä 4 tuntia ennen, kun siirrytään alemmasta seurasta ylempään. Ilmoituksen laiminlyönti voi johtaa kurinpitomenettelyyn. Muissa tapauksissa ilmoitus on tehtävä ennen peliä.  Ilmoitus on voimassa, kunnes seura tekee uuden ilmoituksen. 
 
Jos farmisopimuksen toinen osapuoli on Kolmosen tai muu alueen järjestämässä kilpailussa pelaava joukkue ja pelaaja siirtyy sopimuksen sisällä ylhäältä alaspäin, on ilmoitus tehtävä myös kilpailua hallinnoivalle alueelle. Ilmoitus tehdään asianomaista lomaketta käyttäen. Mikäli ilmoitusvelvollisuus laiminlyödään, voi asia johtaa kurinpitotoimiin. 
 
6 § Siirtojen määrää ei ole rajoitettu. Kuitenkin ylemmästä seurasta siirretyistä ylemmän seuran aikuisista pelaajista voi alemmassa seurassa pelata samassa ottelussa vain kolme pelaajaa. Siirtoja ei voi tehdä 2.9.2021 jälkeen. 
Aikarajoitus ei koske maalivahteja, kun siirto tapahtuu tämän sopimuksen alemmasta seurasta ylempään. 2.9.2021 jälkeinen maalivahdin siirto alemmasta ylempään katsotaan tapahtuneeksi vasta, kun maalivahti on pelannut ylemmässä sarjassa. Erillistä siirtoilmoitusta ei tarvitse tehdä. 
 
7 § Farmisopimuksen piiriin kuuluvalla pelaajalla ei ole pelioikeutta toisen sopimusosapuolen reservi- tai juniorijoukkueessa. 
 
8 § Aikuisen pelaajan pelioikeus alkaa pelaajan edellisen virallisen ottelun jälkeen kuudentena päivänä, kun pelaaja siirtyy ylemmästä seurasta alempaan ja seuraavana päivänä, kun pelaaja siirtyy alemmasta seurasta ylempään.
 
Nuoren pelaajan pelioikeus alkaa toisessa seurassa seuraavana päivänä.  Ylemmän seuran aikuisen pelaajan pelioikeus alkaa kuitenkin kuudentena päivänä ja nuoren pelaajan seuraavana päivänä siirryttäessä alemmasta seurasta ylemmän seuran reservijoukkueeseen, jos se pelaa samalla tai alemmalla sarjatasolla kuin alempi seura.
 
Ylemmän seuran aikuisella pelaajalla, joka on pelannut ylemmän seuran reservijoukkueessa, on pelioikeus alemmassa seurassa seuraavana päivänä, mikäli ylemmän seuran reservijoukkue pelaa alemmalla sarjatasolla kuin alempi seura, kuitenkin aikaisintaan kuudentena päivänä ylemmän seuran ylemmässä joukkueessa pelatun ottelun jälkeen. 
 
9 § Aikuisen pelaajan pelioikeus on 2.9.2021 jälkeen loppukauden ajan siinä seurassa, johon sopimusosapuolet ovat sen 2.9.2021 mennessä kirjallisesti Palloliittoon ilmoittaneet. Nuori pelaaja voi siirtyä näiden määräysten mukaisesti myös 2.9.2021 jälkeen. Jos seura laiminlyö ilmoitusvelvollisuutensa, aikuisen pelaajan pelioikeus on loppukauden siinä seurassa, jossa hän pelasi viimeisen pelinsä ennen 3.9.2021. Ilmoituksen laiminlyönti voi johtaa kurinpitotoimiin.
 
10 § Pelikauden jälkeen pelioikeus palautuu siihen seuraan, jossa pelaajalla on edustusoikeus. 
 
11 § Pelikiellossa oleva pelaaja voi vaihtaa seuraa pelikiellon aikana, mutta pelioikeus toisessa seurassa voi alkaa vasta, kun pelaajan pelikielto on päättynyt.  Pelioikeus toisessa seurassa alkaa: 
- aikuiselle pelaajalle siirryttäessä ylemmästä seurasta alempaan kuudentena päivänä pelikiellon päättymisestä
- aikuiselle pelaajalle siirryttäessä alemmasta seurasta ylempään seuraavana päivänä pelikiellon päättymisestä
- nuorelle pelaajalle seuraavana päivänä pelikiellon päättymisestä 
 
12 § Pelaajan katsotaan pelanneen ottelussa, jos hän on pelannut osankin siitä.  
 
13 § Cupkilpailuiden erillismääräykset koskevat tässä sopimuksessa tarkoitettuja pelaajia. 
 
14 § Muilta osin sovelletaan Palloliiton kilpailu- ja muita määräyksiä. 
 
FARMISOPIMUSSÄÄNNÖT ALUEELLISET 2021
 
1 § Kaudella 2021 voi Miesten ja Naisten Kolmosessa ja sitä alemmissa Palloliiton aikuisten sarjoissa pelaavat seurat voivat keskenään tehdä yhtä pelikautta koskevan farmisopimuksen. Seura ei voi tehdä farmisopimusta sellaisen seuran kanssa, jonka joukkue pelaa samassa sarjassa kuin oma reservijoukkue. Jos ylemmällä sarjatasolla pelaavan seuran edustusjoukkue pelaa Miesten tai Naisten Kolmosta ylemmällä sarjatasolla, noudatetaan Suomen Palloliiton valtakunnallisia farmisopimussääntöjä.
 
Seuralla voi olla vain yksi farmisopimus kerrallaan voimassa. Mikäli samalla seuralla on sekä naisten että miesten joukkue, voivat molemmat tehdä yhden farmisopimuksen eri seurojen kanssa.
 
Jos sopimusjoukkueet joutuvat kesken kilpailukauden samaan kilpailuun, farmisopimus raukeaa ja suoritetusta rekisteröintimaksusta palautetaan puolet.
 
2 § Sopimus tulee tehdä Palloliiton verkkolomakkeelle, joka on lähetettävä liittoon ennen 31.3.2021, kuitenkin kaksi viikkoa ennen kuin kummallakaan osapuolella alkaa jalkapallokauden ensimmäinen kilpailu. Sopimus tulee voimaan, kun se on lähetetty Palloliittoon. 
 
Kilpailun järjestäjä voi painavista syistä hyväksyä sopimuksen myöhemminkin, kuitenkin viimeistään ennen aikaisemman sarjan alkua.
 
Palloliiton hallituksen vahvistamat rekisteröintimaksut ovat eri sarjatasoille seuraavat (€): 
 
Ylemmässä sarjassa pelaava joukkue
- Miesten Kolmonen = 450,00 
- Miesten Nelonen = 350,00
- Miesten Vitonen = 250,00 
- Miesten Kutonen = 250,00 
- Naisten Kolmonen = 250,00 
- Naisten Nelonen = 250,00 
- Maksu laskutetaan Palloliiton koontilaskun yhteydessä.
 
4 § Sopimuksen tultua voimaan saavat ne pelaajat, joiden edustusoikeus on ylemmän sarjatason seurassa, pelioikeuden 5-7 §:n mukaisesti alemman sarjatason joukkueessa ilman edustusoikeuden muutosta.
 
5 § Siirtojen määrää ei ole rajoitettu. Kuitenkin ylemmästä seurasta siirretyistä ylemmän seuran aikuisista pelaajista voi alemmassa seurassa pelata samassa ottelussa vain kolme pelaajaa. Siirtoja ei voi tehdä 3.9.2021 jälkeen.

Aikarajoitus ei koske maalivahteja, kun siirto tapahtuu tämän sopimuksen alemmasta seurasta ylempään.  3.9.2021 jälkeinen maalivahdin siirto alemmasta ylempään katsotaan tapahtuneeksi vasta, kun maalivahti on pelannut ylemmässä sarjassa.

 
6 § Farmisopimuksen piiriin kuuluvalla pelaajalla ei ole pelioikeutta toisen osapuolen reservi- tai juniorijoukkueessa. 
 
7 § Aikuisen pelaajan pelioikeus alkaa pelaajan pelaaman edellisen virallisen ottelun jälkeen kuudentena päivänä, kun pelaaja siirtyy ylemmästä seurasta alempaan ja seuraavana päivänä, kun pelaaja siirtyy alemmasta seurasta ylempään. Nuoren pelaajan pelioikeus alkaa toisessa seurassa seuraavana päivänä.
 
Ylemmän seuran aikuisella pelaajalla, joka on pelannut ylemmän seuran reservijoukkueessa, on pelioikeus alemmassa seurassa seuraavana päivänä, mikäli ylemmän seuran reservijoukkue pelaa alemmalla sarjatasolla kuin alempi seura, kuitenkin aikaisintaan kuudentena päivänä ylemmän seuran ylemmässä joukkueessa pelatun ottelun jälkeen.
 
8 § Aikuisen pelaajan pelioikeus on 2.9.2021 jälkeen loppukauden ajan siinä seurassa, jossa pelaaja pelaa ensimmäisen pelinsä 2.9. jälkeen. Nuori pelaaja voi siirtyä näiden määräysten mukaisesti myös 2.9.2021 jälkeen.
 
9 § Pelikauden jälkeen pelioikeus palautuu siihen seuraan, jossa pelaajalla on edustusoikeus.
 
10 § Pelikiellossa oleva pelaaja voi vaihtaa seuraa pelikiellon aikana, mutta pelioikeus toisessa seurassa voi alkaa vasta, kun pelaajan pelikielto on päättynyt.  Pelioikeus toisessa seurassa alkaa:
- aikuiselle pelaajalle siirryttäessä ylemmästä seurasta alempaan kuudentena päivänä pelikiellon päättymisestä
- aikuiselle pelaajalle siirryttäessä alemmasta seurasta ylempään seuraavana päivänä pelikiellon päättymisestä
- nuorelle pelaajalle seuraavana päivänä pelikiellon päättymisestä
11 § Pelaajan katsotaan pelanneen ottelussa, jos hän on pelannut osankin siitä. Sarjoissa, joissa on edestakainen vaihto-oikeus, katsotaan kaikkien pelaajaluetteloon merkittyjen pelaajien pelanneen ottelussa.
 
12 § Cup-kilpailuiden erillismääräykset koskevat tässä sopimuksessa tarkoitettuja pelaajia.
 
13 § Muilta osin sovelletaan Palloliiton ja sen alueiden kilpailu- ja muita määräyksiä.
Farmisopimuskaavake >>
PELAAJALUETTELOT 2.9. JÄLKEEN
 
Farmisopimussääntöjen mukaan aikuisen pelaajan pelioikeus on 2.9. jälkeen loppukauden ajan siinä seurassa, johon sopimusosapuolet ovat sen valtakunnallisten farmisopimussääntöjen 9 §:n mukaan ilmoittaneet. Nuori pelaaja voi siirtyä näiden määräysten mukaisesti myös 2.9. jälkeen. 
 
Valtakunnallisten sarjojen osalta ilmoitukset aikuisten pelaajien pelioikeuksista tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen [email protected] . Viestiin on liitettävä pelaajalista kaikista niistä ylemmän sarjan aikuisista pelaajista, jotka tulevat pelaamaan loppukauden alemman sarjatason joukkueessa
 

FARMAVTALSREGLER INOM FOTBOLL 2021

NATIONELLA

§ 1 För säsongen 2021 kan förening som spelar i Tipsligan, Herr Ettan, Herr tvåan, Nationella Ligan eller Dam Ettan och Dam Tvåan teckna farmavtal med en förening som spelar i Finland på en annan nivå. Förening kan inte teckna farmavtal med sådan förening vilkets lag spelar på samma nivå som det egna reservlaget. 
Föreningen kan enbart ha ett giltigt farmavtal ikraft i nationella serier. Om samma förening har både herr- och damlag, kan båda lagen ingå ett farmavtal med olika föreningar.
 
Om lagen under säsongen, pga. att serierna delas, hamnar i samma fortsättningsserie upphör farmavtalet och anmälningsavgiften enligt § 3 betalas tillbaka till hälften. 
 
§ 2 Avtalet bör göras på Bollförbundets nätblankett, som måste sändas till förbundet senast 28.2.2021. Avtalet skall tecknas före endera parten börjar säsongens första tävling. Tävlingsarrangören kan av väl motiverade skäl godkänna avtalet i ett senare skede, dock innan serien som börjar tidigare är påbörjad. Avtalet träder i kraft när det är sänt till förbundet.
 
§ 3 Administrationsavgifter fastställda av Bollförbundet för olika serienivåer är följande (€):
 
På högre nivå spelande lag:
- Tipsligan = 3100,00
- Herr Ettan = 2050,00
- Herr Tvåan = 1000,00
- Nationella Ligan = 1000,00
- Dam Ettan = 600,00
- Dam Tvåan = 360,00
 
§ 4 När avtalet trätt ikraft får de spelare vilkas representationsrätt är i den förening som spelar på den högre nivån, spelrätt enligt 6-8 § i det lag som spelar på den lägre nivån utan att ändra representationsrätten.
§ 5 Ifall ett av lagen som berörs av farmavtalet är med som objekt i Veikkaus-spelen bör varje transferanmälan sändas till Bollförbundet senast 8 timmar före spelaren spelar i andra föreningen. För målvakter skall anmälan göras 4 timmar före om målvakten flyttar från laget på den lägre nivån till laget på den högre nivån. Försummelse av anmälan kan leda till disciplinförfarande. I övrigt bör anmälan göras före match. Anmälan är i kraft, ända tills föreningen gör en ny anmälan.
 
Om den ena parten i farmavtalet är ett division Tre lag eller annat lag som spelar i tävling ordnad av regionen, och spelare flyttar från ett lag i högre serier nedåt skall anmälan även göras till den region som administrerar serien. Anmälan bör göras på sakenlig blankett. Ifall anmälningsskyldigheten inte beaktas, leder detta till disciplinära åtgärder.
 
§ 6 Antalet transfers är ej begränsat. Dock kan endast tre seniorspelare, som tillhör det lag som spelar på den högre nivån, spela i samma match för det lag som spelar på den lägre nivån. Övergångar kan ej ske efter 2.9.2021. Tidsbegränsningen gäller ej målvakter, när övergången sker från lag, berörda av detta avtal, som spelar på den lägre nivån till det högre. Målvakts övergång från lägre till det övre laget efter den 2.9.2021anses ha skett först när målvakten har spelat i den övre serien. Ingen separat överflyttnings-anmälan behöver göras.
§ 7 Spelare som berörs av farmavtalet äger ej spelrätt i avtalspartens reserv- eller juniorlag
 
§ 8 Senior spelares spelrätt börjar efter spelarens senaste officiella match sjätte dagen, när spelare flyttar från högre nivå till lägre och följande dag, när spelare flyttar från lägre nivå till högre. 
 
Ungdomsspelares spelrätt börjar i den andra föreningen följande dag.
 
Spelrätten, för seniorspelare som tillhör lag på högre nivån, börjar dock först efter sex dagar då spelare flyttar från lag på lägre nivå till det högre lagets reservlag om detta lag spelar på samma nivå eller lägre nivå än laget på lägre nivå. Ungdomsspelare kan spela följande dag vid samma överflyttning.
 
Spelare som tillhör förning på den högre nivån och som har spelat i denna förenings reservlag har spelrätt i föreningen som spelar på den lägre nivån följande dag förutsatt att övre föreningens reservlag spelar på en lägre nivå en förening på den lägre nivån. Dock tidigast på den 6:e dagen efter spelad match i laget på den högre nivån i föreningen som spelar på den högre nivån.
§ 9 Senior spelares spelrätt är efter 2.9.2021 i den förening som avtalsparterna skriftligen anmält per 2.9.2021 till Bollförbundet. Ungdomsspelare kan överflyttas i enlighet med dessa bestämmelser även efter 2.9.2021. Ifall anmälningsskyldigheten inte beaktas av föreningen, är seniorspelarens spelrätt resten av säsongen i den förening, där spelaren spelade sin sista match innan 3.9.2021. Ifall en förening inte beaktar anmälningsskyldigheten kan detta leda till disciplinära åtgärder.
 
§ 10 Efter spelsäsongen övergår spelrätten till den förening var spelaren har sin representationsrätt. 
 
§ 11 Spelare i spelförbud kan byta förening under spelförbudet, men spelrätten börjar i den andra föreningen först då spelaren avtjänat sitt spelförbud. Spelrätten i den andra föreningen börjar:
- för senior spelare, på den 6 dagen efter avtjänat spelförbud vid överflyttning från lag på den högre nivån till lägre nivå.
- för senior spelare, följande dag efter avtjänat spelförbud vid överflyttning från lag på den lägre nivån till högre nivå.
- för ungdomsspelare, följande dag efter avtjänat spelförbud.
 
§ 12 Spelaren har spelat i matchen om han har spelat en del av den. 
 
§ 13 Cuptävlingarnas särskilda förordningar gäller i detta avtal gällande spelare.
 
§ 14 I övrigt iakttas Bollförbundets tävlings- och övriga regler.
 
FARMAVTALSREGLER REGIONALA 2021
 
§ 1 För säsongen 2021 kan förening som spelar i Herr och Dam Trean och föreningar på övriga senior serienivåer längre än dessa, teckna farmavtal sinsemellan som är i kraft en spelsäsong. Förening kan inte teckna farmavtal med sådan förening vilkets lag spelar på samma nivå som det egna reservlaget. Om föreningens representationslag för laget som spelare på en högre serienivå, spelare på en högre serienivå än Herr eller Dam Trean, skall Finlands Bollförbunds nationella farmavtalsregler följas.
Föreningen kan enbart ha ett giltigt farmavtal ikraft i nationella serier. Om samma förening har både herr- och damlag, kan båda lagen ingå ett farmavtal med olika föreningar.
 
Om lagen under säsongen, pga. att serierna delas, hamnar i samma fortsättningsserie upphör farmavtalet och anmälningsavgiften enligt § 3 betalas tillbaka till hälften. 
 
§ 2 Avtalet bör göras på Bollförbundets nätblankett, som måste sändas till förbundet senast 31.3.2021, dock två veckor innan något av lagens första tävling för fotbollssäsongens äger rum. Avtalet träder i kraft när det är sänt till förbundet.
Tävlingsarrangören kan av väl motiverade skäl godkänna avtalet i ett senare skede, dock innan serien som börjar tidigare är påbörjad
 
§ 3 Administrationsavgifter fastställda av Bollförbundet för olika serienivåer är följande (€):
 
På högre nivå spelande lag:
- Herr Trean = 450,00
- Herr Fyran = 350,00
- Herr Femman = 250,00
- Herr Sexan = 250,00
- Dam Trean = 250,00
- Dam Fyran = 250,00
Avgiften faktureras i samband med samlingsfakturan från Bollförbundet.
§ 4 När avtalet trätt ikraft får de spelare vilkas representationsrätt är i den förening som spelar på den högre nivån, spelrätt enligt 5-7 § i det lag som spelar på den lägre nivån utan att ändra representationsrätten.
 
§ 5 Antalet transfers är ej begränsat. Dock kan endast tre seniorspelare, som tillhör det lag som spelar på den högre nivån, spela i samma match för det lag som spelar på den lägre nivån. Övergångar kan ej ske efter 2.9.2021.

Tidsbegränsningen gäller ej målvakter, när övergången sker från lag, berörda av detta avtal, som spelar på den lägre nivån till det högre. Målvakts övergång från lägre till det övre laget efter den 2.9.2021 anses ha skett först när målvakten har spelat i den övre serien. 

§ 6 Spelare som berörs av farmavtalet äger ej spelrätt i avtalspartens reserv- eller juniorlag
 
§ 7 Senior spelares spelrätt börjar efter spelarens senaste officiella match sjätte dagen, när spelare flyttar från högre nivå till lägre och följande dag, när spelare flyttar från lägre nivå till högre. 
Ungdomsspelares spelrätt börjar i den andra föreningen följande dag.
 
Spelare som tillhör förning på den högre nivån och som har spelat i denna förenings reservlag har spelrätt i föreningen som spelar på den lägre nivån följande dag förutsatt att övre föreningens reservlag spelar på en lägre nivå en förening på den lägre nivån. Dock tidigast på den 6:e dagen efter spelad match i laget på den högre nivån i föreningen som spelar på den högre nivån.
§ 8 En seniorspelarens spelrätt är resten av säsongen i den förening, där spelaren spelade sin första match efter 2.9.2021. Ungdomsspelare kan överflyttas i enlighet med dessa bestämmelser även efter 2.9.2021. 
 
§ 9 Efter spelsäsongen övergår spelrätten till den förening var spelaren har sin representationsrätt. 
 
§ 10 Spelare i spelförbud kan byta förening under spelförbudet, men spelrätten börjar i den andra föreningen först då spelaren avtjänat sitt spelförbud. Spelrätten i den andra föreningen börjar:
- för senior spelare, på den 6 dagen efter avtjänat spelförbud vid överflyttning från lag på den högre nivån till lägre nivå.
- för senior spelare, följande dag efter avtjänat spelförbud vid överflyttning från lag på den lägre nivån till högre nivå.
- för ungdomsspelare, följande dag efter avtjänat spelförbud.
 
§ 11 Spelaren har spelat i matchen om han har spelat en del av den. I serier vilka fram-och tillbaka byten är tillåtna, anses alla spelare som är med i laguppställning ha spelat matchen.
 
§ 12 Cuptävlingarnas särskilda förordningar gäller i detta avtal gällande spelare.
 
§ 13 I övrigt iakttas Bollförbundets tävlings- och övriga regler.
 
Blankett för farmavtal >>
 
Spelarförteckning efter 2.9
 
Enligt farmavtalsreglerna är en senior spelares spelrätt efter 2.9 för resten av säsongen i den förening, där avtalsparterna enligt de nationella farmavtalsreglerna, moment 9 §, meddelat. Ungdomsspelare kan överflyttas i enlighet med dessa bestämmelser även efter 2.9.2021.
 
Anmälningar för senior spelares spelrätt i de nationella serierna, skall göras via e-post, till adressen [email protected]. Till meddelandet skall bifogas en spelarförteckning på alla de senior spelare som under resen av säsongen kommer att spela i ett lag på en lägre serienivå.