19.3.2019, 18:30

Itä-Suomen piirin piirikokous

SPL:N ITÄ-SUOMEN PIIRI RY:N S Ä Ä N T Ö M Ä Ä R Ä I N E N  P I I R I K O K O U S

tiistaina 19.03.2019 klo 18.30 - KUOPIO, Sokos hotelli Puijonsarvi

klo 18.00 alkaen kahvitarjoilu

1 §       
Kokouksen avaus – piirin puheenjohtaja Pekka Hahl

2 §       
Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden (2) pöytäkirjantarkastajan sekä kahden (2) ääntenlaskijan valinta

3 §       
Todetaan kokouksen laillisuus

4 §       
Todetaan valtakirjalliset edustajat - kokouksen esityslista ja seurojen kokousäänet >>>>>

5 §       
Käsitellään piirin vuoden 2018 vuosikertomus >>>>>

6 §       
Käsitellään piirin vuoden 2018 tilit >>>>> ja tilintarkastajan lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös

7 §       
Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä piirihallitukselle sekä muille tilivelvollisille

8 §       
Seurojen Palloliitto – kehityshankkeen tilanne
Palloliiton pääsihteeri Marco Casagrande

9 §
Piirihallituksen esitys piirin toimintaa jatkavan yhdistyksen säännöiksi

10§
Palloliiton ja piirin välinen liikkeenluovutussopimus

11 §       
Muut esille tulevat asiat

12 §        
Kokouksen päättäminen

Kokousedustajien valtakirja >>>>>