Kurinpito

Valikosta löytyvät kurinpitoon liittyvät määräykset sekä Palloliiton kurinpitovaliokunnan päätökset.

Kurinpitovaliokunnan sekä kurinpitovaliokunnan puheenjohtajan päätökset on listattu aikajärjestyksessä. Päätöksistä julkaistaan listassa asia sekä päätöslauselma paitsi kun päätös koskee esim. alaikäistä pelaajaa, jolloin se ei ole julkinen. Erityisissä tapauksissa päätöksistä voidaan myös uutisoida laajemmin erikseen.