Seurojen Palloliitto – kehitysohjelma

Seurojen Palloliiton palvelu- ja hallintomalliuudistus on jatkoa edellisellä strategiakaudella 2013-2016 käynnistettyyn kehityshankkeeseen. 
 
Hankkeen tavoitteena on toimintatapoja ja organisaatiorakenteita uudistamalla tehostaa jäsenseuroille tarjottavia palveluita sekä lisätä nykyisen (n. 120 htv) palveluorganisaation toiminnan vaikuttavuutta koko maan alueella hyödyntämällä aiempaa joustavammin koko henkilöstön osaamista nykyisiä aluerajoja laajemmin.
 
Uudistuksella reagoidaan toimintaympäristön muutoksiin ja jäsenseurojen muuttuviin tarpeisiin. 
 
(Suomalaisen jalkapallon ja futsalin toimintastrategia 2016-2020, s. 43)    
 

Seurojen Palloliiton 2020 organisaatio

Seurojen Palloliiton uuden toimintamallin valmistelu on sujunut aikataulussa. Voit tutustua organisaatiorakenteen suunnitelmaan tästä (tilanne per 5.6.2019) >>

Pääsääntöisesti Seurojen Palloliiton mukaiset toimenkuvat alkavat 1.1.2020. Vuoden 2019 aikana on kuitenkin joitakin muutoksia / käynnistyviä toimenkuvia, jotka on kerrottu liitteessä. Lisäksi henkilöstöllä on luonnollisesti jo uuden toimintamallin käynnistämiseen liittyvä valmistautumistehtäviä.

Suurin osa tehtävistä täytetään sisäisesti, mutta joitakin positioita on tulossa avoimeen hakuun vuoden 2019 loppupuolella. Lisäksi maajoukkue- ja aluevalmentajien rekrytointiprosessi on vielä kesken.

Liittohallituksen 12.3.2018 nimeämä Seurojen Palloliitto -kehityshankkeen ohjausryhmä:
Liittohallituksen edustajat: puheenjohtaja Ari Lahti, Kai Koskinen ja Ari Murtonen.
Muut jäsenet: Arto Havo, Juha Luusua, Reetta Peltonen, Teija Korpilahti, Risto Niva ja Auli Pitkänen.