Kestävä kehitys

Jalkapallon yhteiskuntavastuuseen tähtäävien toimenpiteiden tavoitteena on nostaa jalkapalloperhe merkittävimmäksi liikunta-alan yhteiskunnalliseksi toimijaksi Suomessa. Jalkapalloperheen toimijoiden halutaan olevan aktiivisesti mukana kantamassa vastuuta ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnista valtakunnallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla.

Suomen Palloliiton strategia toimintakaudelle 2016-2020 määrittää kestävän kehityksen seuraavasti:  

Kestävällä kehityksellä tarkoitetaan, että ympäristö, ihminen ja talous otetaan tasavertaisesti huomioon päätöksenteossa ja toiminnassa.  

Vision mukaisesti meidän pitää kentällä ja kentän ulkopuolella sitoutua konkreettisilla toimenpiteillä edistämään kestävää kehitystä ja sen kautta yhteiskunnan hyvinvointia. Tapahtumien järjestämisessä kiinnitetään kasvavassa määrin huomiota ekologisuuteen, ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti sosiaaliset aspektit, esimerkiksi yhdenvertaisuus, huomioidaan kaikessa toiminnassa.

Suomen Palloliitto on 2.6.2016 lähtien ensimmäisenä suomalaisena urheilujärjestönä sitoutunut edistämään kestävää kehitystä työssään ja toiminnassaan. Palloliitto on mukana kestävän kehityksen yhteiskuntasopimuksessa.

Kolme sitoumusta

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus on yhteinen pitkän aikavälin tahtotila tulevaisuuden Suomesta. Sitoumus 2050 on suomalainen malli, jolla nostetaan kansallinen kestävän kehityksen työ uudelle tasolle.Sitoumuksen takana on Suomen kestävän kehityksen toimikunta.

Palloliitto lähtee Sitoumus 2050:een mukaan alkajaisiksi kolmen sitoumuksen myötä. 

1. Palloliitto työpaikkana kestävämmäksi yhteisöksi

Palloliitto haluaa olla urheilujärjestönä edelläkävijä ja kiinnittää huomiota jokapäiväiseen yhteiseen tekemiseen. Sitoumus lähtee pienistä askelista, toimistollamme ja toiminnoissamme on paljon mahdollisuuksia, joissa pienellä vaivalla pystymme osoittamaan, että myös luonto on meille tärkeä. Näin Palloliitto sitoutuu rakentamaan liittoa työpaikkana kestävämmäksi yhteisöksi.

2. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen

Palloliitto sitoutuu myös edistämään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta toiminnassaan. Palloliitto on myös lähtenyt mukaan sidosryhmäksi WeAll -tutkimushankkeeseen, jossa rakennetaan tasa-arvoista, yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti kestävää tulevaisuuden työelämää.

3. Ympäristöystävällinen jalkapallon UEFA U19 EM-lopputurnaus 2018

Kolmas sitoumus koskee Suomessa vuonna 2018 järjestettävää 19-vuotiaitten poikien EM-lopputurnausta. U19 EM-kisojen toteutuksessa huomioidaan kestävän kehityksen arvot ekologisuuden kautta ja Ekokompassi-sertifikaattia tavoittelemalla. EM-kisat toimivat Palloliiton pilottihankkeena ja tavoitteena on jalkauttaa konseptia myös muihin tapahtumiin sekä seuratasolle.

Lisää Sitoumus 2050:sta: https://sitoumus2050.fi/