Yhteystiedot

Jalkapallo-Säätiö

Urheilukatu 5, 00250 Helsinki

Hallitus

Säätiön säännöt: (4 §)
Säätiön  hallitus  huolehtii  säätiön  hallinnosta  ja  siitä,  että  säätiön  toiminta  järjestetään  asianmukaisesti  tarkoituksen toteutumiseksi. Säätiön hallitukseen kuuluu enintään seitsemän (7) kahdeksi vuodeksi valittua jäsentä. Suomen Palloliitto ry – Finlands Bollförbund rf hallitus valitsee hallituksen puheenjohtajan ja neljä (4) muuta jäsentä, joista yhteensä vähintään kolmen (3) tulee olla liiton hallituksen jäsentä. Säätiön hallitus valitsee toimikaudekseen enintään kaksi (2) hallituksen jäsentä. Säätiön hallituksessa tulee olla molempien sukupuolten edustus. 

Säätiön hallitus 2021:

Katri Mattsson, puheenjohtaja

Jäsenet:
Petteri Haapala
Mariet Louhento
Juha Luusua 
Tom Nevanpää 
Sanna Lehtonen
Markus Nieminen

Asiamies:
Timo Huttunen (apulaispääsihteeri), +358 40 823 5270, sähköposti: timo.huttunen(a)palloliitto.fi