Avustukset

JALKAPALLO-SÄÄTIÖN AVUSTUKSET VUODELLE 2022

Jalkapallo-Säätiön hallitus kokoontui maanantaina 13.12. ja päätti myönnettävistä avustuksista vuodelle 2022. 

Valtakunnalliset avustukset 2022 >>

Säätiön hallitus myönsi nyt viidettä kertaa yhteensä 65 000€ avustuksia Pertti Alaja -rahastosta, jonka varoista ohjataan vuosittain tukea vähävaraisten lasten ja nuorten jalkapalloharrastuksen tukemiseen. Rahaston pääomaa ovat toimintavuoden 2021 aikana kartuttaneet FINDA OY, Subway, Fanimo Oy sekä lukuisa määrä yksityishenkilöitä ja muita tahoja.

Jalkapallo-Säätiö on avannut ”Lahjoita jalkapalloa jokaiselle” -joulukeräyksen, jonka kautta kuka tahansa voi tukea vähävaraisten ja syrjäytymisuhan alla olevien lasten ja nuorten jalkapallo- ja futsalharrastusta. Keräyksen tuotto käytetään lyhentämättömänä Pertti Alaja -rahaston kartuttamiseen ja keräysvarat jaetaan avustuksina syksyn 2022 avustushaun yhteydessä. Tutustu keräykseen >>

Jalkapallo-Säätiön hallitus päättää avustamisen periaatteista vuodelle 2023 elokuussa 2022. Avustushaku toteutettaneen jo vakiintuneeseen tapaan syys-lokakuussa ja päätökset avustettavista kohteista tehdään joulukuussa 2022. Tulevien vuosien vähävaraisille suunnattuja avustushakuja varten säätiön hallitus kiinnitti huomiota seuroihin perustettavien ja jo perustettujen rahastojen toimintaperiaatteiden tarkempaan selvittämiseen. Jatkossa säätiön avustaminen kohdistuu seurojen ”virallistettujen” ja toimintasäännöiltään selkeästi kuvattuihin tukirahastoihin. Jo aiemmin säätiön hallitus on linjannut, että se ei voi avustaa yksittäisiä henkilöitä tai perheitä, vaan avustukset kohdennetaan niitä tarvitseville henkilöille Suomen Palloliiton jäsenseurojen kautta.

Rahaston käytöstä ja siitä myönnettävistä avustuksista vastaa Jalkapallo-Säätiön hallitus. Avustuksia voidaan myöntää vain Suomen Palloliiton jäsenseurojen hakemuksesta. Avustuspäätöksissä priorisoidaan hakijoita, joilla on seuralle laadittu toimintamalli (tähän tarkoitukseen osoitettu stipendirahasto tai vastaava ja pysyväisluontoinen toimintamalli), jolla taloudellista tukea ohjataan heikommassa asemassa olevien perheiden lasten ja nuorten harrastustoiminnan mahdollistamiseen. Rahaston tuotto käytetään lyhentämättömänä vähävaraisten ja syrjäytymisuhan alla olevien lasten ja nuorten jalkapalloharrastuksen mahdollistaviin toimenpiteisiin Suomen Palloliiton jäsenseuroissa.

Jalkapallo-Säätiön Pertti Alaja -rahastoa voi halutessaan tukea lahjoittamalla sopivaksi katsomansa summan tilille Nordea FI56 1521 3000 1034 34 (NDEAFIHH) ja merkitsemällä viestikenttään lahjoittajan nimi. Mahdollisissa suuremmissa lahjoituksissa pyydetään ottamaan yhteyttä Säätiön asiamieheen. Rahaston saamista lahjoituksista ja siitä myönnetyistä avustuksista raportoidaan vuosittain Jalkapallo-Säätiön verkkosivuilla sekä avustusmenettelyjen yhteydessä julkaistavien uutisten ja tiedotteiden avulla.

Lisätietoja avustushausta ja hakukriteereistä:
Timo Huttunen
asiamies, Jalkapallo-Säätiö
+358 40 823 5270
timo.huttunen(a)palloliitto.fi