Avustukset

JALKAPALLO-SÄÄTIÖN AVUSTUKSET VUODELLE 2020

Jalkapallo-Säätiön hallitus kokoontui maanantaina 9.12. ja päätti avustusmenettelystä vuodelle 2020. Haettavana oli yhteensä 100 000€, josta vähintään puolet eli 50 000€ oli jo ennen avustushaun avaamista päätetty kohdentaa vähävaraisten ja syrjäytymisuhan alla olevien lasten ja nuorten tukemiseen perustettuihin liiton jäsenseurojen rahastoihin tai vastaavaan tarkoitukseen.

Säätiö sai määräaikaan mennessä yhteensä 119 avustushakemusta. Avustuksia myönnettiin 72 eri hakemukselle yhteensä 100 000€.

Avustukset avustusluokittain eriteltynä: (2020: 100 000€)
Yht. avustusluokka (€)
1) Respect -toimintaan 13 500 €
2) Urheilukulttuuria edistäviin hankkeisiin, toimenpiteisiin tai julkaisuihin 20 500 €
3) Vähävaraisten tai syrjäytymisuhan alla olevien lasten ja nuorten jalkapallotoiminnan edistämiseen 62 000 €
4) Vapaaehtoistoiminnan edistämiseen 4 000 €

Hakemusten suuresta määrästä johtuen Jalkapallo-Säätiön hallitus painotti päätöksissään erityisesti vähävaraisten ja syrjäytymisuhan alla olevien lasten ja nuorten harrastustoimintaa sekä jalkapallo- ja urheilukulttuuria tukevia hankkeita. Suuresta hakijamäärästä johtuen jouduimme tällä kertaa rajaamaan avustettavien joukosta pois niitä tahoja, jotka saivat avustusta vuosi sitten. Avustuspäätökset 2020 löytyvät kootusti täältä >>

Tulevia avustushakuja varten säätiön hallitus kiinnitti huomiota seuroihin perustettavien ja jo perustettujen rahastojen toimintaperiaatteiden aiempaa tarkempaan selvittämiseen jo hakuvaiheessa. Jatkossa onkin hyvin mahdollista, että säätiön avustaminen kohdentuu entistä enemmän (ellei kokonaan) ”virallistettujen” ja toimintasäännöiltään selkeästi kuvattuihin rahastoihin. Jo aiemmin säätiön hallitus on linjannut, että se ei voi avustaa yksittäisiä henkilöitä tai perheitä, vaan avustukset kohdennetaan niitä tarvitseville henkilöille Suomen Palloliiton jäsenseurojen kautta.

Vähävaraisten tai syrjäytymisuhan alla olevien lasten ja nuorten jalkapallotoiminnan edistämistä (avustusluokka 2) tuetaan Jalkapallo-Säätiön alaisuuteen syksyllä 2017 perustetusta edesmenneen puheenjohtaja Pertti Alajan mukaan nimetystä rahastosta. Rahaston perustamispääoma syntyi Pertti Alajan muistotilaisuuden yhteydessä saaduilla lahjoituksilla. Rahastosta on vuosien 2017 ja 2018 aikana myönnetty avustuksia yhteensä 22 000€. Säätiön hallitus myönsi nyt kolmatta kertaa yhteensä 35 000 € avustuksia Pertti Alaja -rahastosta. Rahaston pääomaa ovat toimintavuoden 2019 aikana kartuttaneet OK Perintä, KESKO Oyj sekä Jalkapallon Juniorivalmentajat ry julkaisemansa valmennuskirjan tuottolahjoituksella.

Jalkapallo-Säätiön hallitus päättää avustamisen periaatteista vuodelle 2021 elokuussa 2020. Avustushaku toteutettaneen jo vakiintuneeseen tapaan syys-lokakuussa ja päätökset avustettavista kohteista tehdään joulukuussa 2020.

Rahaston käytöstä ja siitä myönnettävistä avustuksista vastaa Jalkapallo-Säätiön hallitus. Avustuksia voidaan myöntää vain Suomen Palloliiton jäsenseurojen hakemuksesta. Avustuspäätöksissä priorisoidaan hakijoita, joilla on seuralle laadittu toimintamalli (tähän tarkoitukseen osoitettu stipendirahasto tai vastaava ja mielellään pysyväisluontoinen toimintamalli), jolla taloudellista tukea ohjataan heikommassa asemassa olevien perheiden lasten ja nuorten harrastustoiminnan mahdollistamiseen. Rahaston tuotto käytetään lyhentämättömänä vähävaraisten ja syrjäytymisuhan alla olevien lasten ja nuorten jalkapalloharrastuksen mahdollistaviin toimenpiteisiin Suomen Palloliiton jäsenseuroissa.

Jalkapallo-Säätiön Pertti Alaja -rahastoa voi halutessaan tukea lahjoittamalla sopivaksi katsomansa summan tilille Nordea FI56 1521 3000 1034 34 (NDEAFIHH) ja merkitsemällä viestikenttään lahjoittajan nimi. Mahdollisissa suuremmissa lahjoituksissa pyydetään ottamaan yhteyttä Säätiön asiamieheen. Rahaston saamista lahjoituksista ja siitä myönnetyistä avustuksista raportoidaan vuosittain Jalkapallo-Säätiön verkkosivuilla sekä avustusmenettelyjen yhteydessä julkaistavien uutisten ja tiedotteiden avulla.

Lisätietoja avustushausta ja hakukriteereistä:
Timo Huttunen 
asiamies, Jalkapallo-Säätiö
+358 40 823 5270
timo.huttunen(a)palloliitto.fi