Information och tjänster på svenska

 

inFORMATION och tjänster på svenska

Åland FA

ÅFF HEMSIDA

Stödportalhttps://tuki.palloliitto.fi/sv-SE/support/home

Bollförbundet översätter bokslutet årligen till svenska och även delar av årsberättelsen, link till materialet här.

Stadgar för Bollförbundet

Tävlingsverksamhetens utbildningshelhet 2021

Bestämmelser och direktiv för arrangemang kring tävlingsverksamhet

Västra regionens egna regler och bestämmelser

Bestämmelser för sport

-----

CORONAINFO, FOTBOLLENS TÄVLINGSVERKSAMHET

Den här sidan innehåller information om Bollförbundets och dess regioners serier, spelsätt och bestämmelser samt instruktioner om säkert utförande av matcher och andra evenemang.

All verksamhet måste baseras på deltagarnas hälsa och överensstämmelse med myndigheternas föreskrifter och rekommendationer

Alla instruktioner på denna sida är giltiga från 1.6.2020!

Nationella serier:

Regionala serier:

Fotbollsturneringar:

Fotbollsskolor och fotbollsläger: