Hyökkääminen U7-U11

Hyökkäyspelissä pelaajia rohkaistaan pitämään pallo oman joukkueen hallussa. Tämä voidaan tehdä joko kuljettamalla tai syöttämällä. Jokaisessa hyökkäyksessä tavoitteena tulee olla maalin tekeminen.

20120710_b9_lps-ppj-eira_4.jpgPeliuran alkuvaiheessa osalle pelaajista kuljettaminen on luontevampi tapa hallita palloa, kun taas toisille se on syöttäminen. Pelaajan taitojen karttuessa hän pystyy itse arvioimaan tilanteen vaatiman tekniikan. Tämä edellyttää sitä, että pelaaja pystyy havainnoimaan kenttää sekä pallottomana että pallon kanssa. 
 
Jokaisen hyökkäyksen tavoitteena tulee olla maalin tekeminen. Jalkapalloharrastuksen alussa maalintekotilanteet syntyvät usein kuljetuksen päätteeksi, sillä pelaajan havainnointi ei ulotu kattamaan koko kenttää, vaan pelaaja valitsee etenemissuuntansa lähimmän pelaajan sijoittumisen perusteella. Tällöin pelaajaa tulee rohkaista kuljettamaan vapaaseen tilaan, kohti vastustajan maalia. 
 

- U7
(2v2, 3v3, 4v4, 5v5)

U8 - U9
(5v5)

U10 - U11
(8v8)

Avainasiat

 • Pidä pallo omalla joukkueella, ja jos mahdollista, pelaa eteenpäin
 • Kehitä hyökkäyspelissä monipuolinen 1v1-osaaminen
 • Pyri murtautumaan vastustajan puolustuksen läpi nopeasti ja yllättävästi
 • Kehitä pallonkäsittelytaitoa molemmilla jaloilla
 • Älä luovu pallosta helpolla ja löydä syötölle aina kohde
 • Harjoittele maalintekotilanteiden luomista ja kehitä maalintekotaitoja
 • Tilanteenvaihto: hyökkäyspelin ensimmäinen vaihe on pelata riiston jälkeen pallo eteenpäin omille tai kuljettaa eteenpäin
 • Muista vahvistaa aiemmin opittuja taitoja kertauksen kautta
 • Pelaajat voivat ottaa vastaan haastavampia tehtäviä tiedollisten valmiuksien kehittyessä
Ikävaiheen
tavoitteet
 • 1v1-osaaminen
 • Rohkea vastustajan ohittaminen 1v1-tilanteissa
 • Halu hallita palloa
 • Pallonkäsittely ja kuljettaminen
 • Vapaan tilan ymmärtäminen
 • 1v1- ja 2v1-osaaminen
 • Pelattavaksi liikkuminen, peliasento
 • Valinta syötön tai kuljetuksen välillä
 • Pyrkimys kontrolloituun pallonhallintaan
 • Pelaajien yhteistyö hyökättäessä
 • Omatoimiseen harjoitteluun innostaminen ja kotitehtävät
 • 3v2-osaaminen
 • Kontrolloitu pallonhallinta ja etäisyydet
 • Oikean tekniikan valinta
 • Peliä edistävät syötöt
 • Pelin painopisteen muutos hyökkäyspelissä
 • Pelaajien osallistaminen ja vuorovaikutus kyselemällä
 • Omatoimiseen harjoitteluun innostaminen ja kotitehtävät
Pelaajan taitojen karttuessa hän pystyy havainnoimaan kenttää myös kauemmas, jolloin hän voi valita kuljettaako itse vai syöttääkö pallon pelikaverilleen. Liikaa pallollisen pelaajan ohjausta pyritään välttämään, jotta pelaajat oppivat itse ratkaisemaan tilanteet.

Yhteistyö lisää vaihtoehtoja

Pelaajan oppimisprosessi etenee yksilöstä kohti kollektiivista. Jalkapallotaipaleen alussa keskiössä on pelaaja ja pallo, mutta kun pelaajat oppivat luottamaan omaan taitoonsa ja uskaltavat kontrolloida palloa, on luonnollista alkaa opetella kahden ja edelleen useamman pelaajan yhteistyötä. Pelaajien taitotason karttuessa pelkkä pallon kuljettaminen ei välttämättä johda maalintekotilanteisiin, vaan tällöin vaaditaan pelaajien välistä yhteistyötä. Pelaajia tulee rohkaista antamaan pallolliselle tilaa ja hakeutua itse pelattavaksi, pois syöttövarjosta. Vapaa tila ei enää ole ainoastaan tila, jonne kuljetetaan pallo, vaan siihen voidaan pyytää syöttöä oikea-aikaisella liikkeellä.
 
Syöttö tulee antaa vain silloin, kun sille on selkeä kohde. Jos syötölle löytyy useita kohteita, on paras syöttö se, joka vie pelin lähimmäs vastustajan maalia ilman vaaraa, että pallo menetetään. Syötön kohde voi olla myös vapaa tila, jonne pelaaja tekee liikkeen. Peliä on helppo jatkaa vastaanotetun syötön jälkeen, jos pelaaja on oikeassa peliasennossa. Vaihtoehdot vastustajan puolustuslinjan murtamiseen monipuolistuvat, kun pelaajat oppivat liikkumaan pelattavaksi. Yllättävien harhautusten ja ohitusten lisäksi syötöt auttavat joukkuetta murtautumisessa. 
 
Maalintekoa tulee harjoitella paljon, sillä kertauksen kautta opitut mallit auttavat pelaajia viimeistelemään tehokkaammin. Lisäksi maalinteon harjoittelu on hauskaa ja antaa onnistumisen elämyksiä.