Hyökkääminen

Rohkeus ja ennakkoluulottomuus pelinavaamisessa ja rakentelussa ovat lähtökohtia hyökkäyspelaamiselle. Määrätietoinen ja tehokas viimeistely maalintekotilanteissa ratkaisee ottelut. Pallonhallinta mahdollisimman lähellä keskiakselia ja vastustajan maalia luo edellytykset maalitilanteiden syntymiselle.
 
 

 U16-U19
(11v11)

Avainasiat
 • Maalintekotilanteiden luominen hallitusti
 • Määrätietoisuus ja tehokkuus maalinteossa
 • Pallonhallinnan lisääminen vastustajan kenttäpuoliskolla ja hyökkäysalueella
 • Syöttövarmuuden ja syöttövalikoiman kehittäminen kentän eri alueilla
 • Tilanteenvaihtojen hyödyntäminen
 • Erikoistaitojen syventäminen
Ikävaiheen
tavoitteet
 • Osaa ja ymmärtää nopean, keskinopean ja hitaan hyökkäyksen periaatteet ja kykenee pelaamaan erilaisissa tilanteissa hyödyntäen pelin leveyden, syvyyden ja pelaajien väliset etäisyydet.
 • Pelin eteneminen alueelta toiselle ja kyky hyödyntää eri tavoin positiivisessa ja negatiivisissa  peliasennossa olevia pelaajia
 • Pelaajien välinen yhteistyö numeraalisien ylivoimatilanteiden luomiseksi ja hyödyntämiseksi
 • Pelinopeus ja valmius ( pelattavissa oleminen ); kyky lukea peliä eteenpäin, mitä voi tapahtua seuraavassa vaiheessa ( palloton ja pallollinen )
 • Kyky vaihtaa pelin tempoa ( pallollinen ja palloton )
 • Tilanteenvaihdossa kyky tunnistaa tilanne onko mahdollisuus nopealle vai hitaalle hyökkäykselle.
 • Vartalon ja käsien käytön vaikutus pallon suojaamiseen ja tilanhallintaan 1v1-tilanteissa