Huippuvaihe U16-U21

Seuran, valmentajien, koulun ja kodin yhteistyöllä luodaan huippu-urheiluun tähtäävälle nuorelle menestystä tukeva toimintaympäristö. Pelaajille, joilla on suuri intohimo ja motivaatio lajiin, pyritään kehittämään sellaiset tekniset, taktiset, henkiset ja fyysiset perusvalmiudet, että he pystyvät ratkaisemaan tilanteita kentällä itse. Täten pelaaja on valmis vastaamaan kansainvälisen vaatimustason haasteisiin samalla tiedostaen, että hän on itse vastuussa omasta kehityksestään.

Kokonaisvaltaisen toimintatavan ydinajatus valmennuksessa on, että pelaajan tai joukkueen valmentautumiseen tarvitaan lajitaitojen harjoittamisen, teknis-taktisen osaamisen, fyysis-motoristen ja psyykkisten ominaisuuksien kehittämisen lisäksi pelaajan yleisen elämäntilanteen tukemista. Pelaajan kannalta tärkeää on optimaalinen harjoittelu ja sitä tukeva riittävän haastava kilpaileminen sekä suorituskykyä edistävä terveys.

Huippuvaiheessa tavoitteena on maksimoida laadukkaiden ja tehokkaiden sekä terveiden harjoituspäivien määrä, ja toisaalta minimoida palautumista hidastavia tai estäviä vamma-, sairastelu- tai ylikuormittuneisuuspäiviä. Samalla pelaajaa ohjataan vastaamaan omasta kehityksestään, jotta hänellä on edellytyksiä jalostua vahvan itseluottamuksen omaavaksi voittajaksi.

Huippuvaiheen menestystekijät
  • Motivaatio, tahto ja intohimo urheiluun
  • Optimaalinen harjoittelu ja kilpaileminen riittävän haastavassa ympäristössä
  • Suorituskykyä edistävä terveys
  • Huippusuorituksia ja menestystä luova toimintaympäristö

Huippujalkapalloilijaksi kehittymisen edellytyksenä on, että nuorelle syntyy sisäinen motivaatio jalkapalloon ja kilpailemiseen, mikä oikean toimintaympäristön tuella herättää pelaajassa voimakkaan tahtotilan ja intohimon valitsemaan ammattilaisjalkapalloiljan uran.

Tavoitteena on, että huippuvaiheen nuorten joukkueiden vastuuvalmentajalla on minimissään valmentajakoulutuksen UEFA B-taso. Lisäksi nuorten B-SM ja A-SM-joukkueiden valmentajilla on oltava UEFA A -tutkinto.