Helsingin piiri

Piirin maksut

Piirin jäsenmaksun päättää vuosittain sääntömääräinen syyskokous.

Kilpailu- osallistumis- ja muista maksuista päättää piirihallitus.