Helsingin piiri

Piirin esittely

Suomen Palloliiton Helsingin piiri ry on perustettu 9.1.1924 ja on Palloliiton 12 piiristä vanhin. Vaasan piiri perustettiin kuusi päivää myöhemmin ja Turun piiri 5.5.1924.

Vuodesta 1970 lähtien piiri on käsittänyt vain Helsingin kaupungin, kun piiriä ympäröineet 13 kuntaa muodostivat uuden Keski-Uudenmaan piirin.

Piiriin kuuluu 128 jäsenseuraa (31.8.2015). Rekisteröityjä pelaajia piirin seuroissa oli vuoden 2014 lopussa 16.630

Piirin toiminta-ajatuksen mukaisesti kaikilla tulee olla mahdollisuus harrastaa jalkapalloa omalla tasollaan ja erilaisissa rooleissa. Piirin toiminnassa sen halutaan näkyvän siten, että jäsenistölle tarjotaan kysyntä- ja tarvelähtöisesti jalkapalloilun kilpailu- ja harrastustoimintaan liittyviä palveluja sekä toimitaan jäsenistön edunvalvojana.

Piirin arvot ovat osaaminen, oikeudenmukaisuus ja avoimuus. Toiminta perustuu tarpeiden tuntemukseen, nopeaan reagointikykyyn, palveluhenkisyyteen ja vahvaan osaamiseen sekä toimintojen jatkuvaan kehittämiseen