Helsingin piiri

Kurinpito ja vastalauseet

Piirin kurinpitoasiat käsittelee kurinpitovaliokunta, joka päätöksiä löytyy viereiseltä alasivulta.