Helmikuun arvonnan säännöt

1. Järjestäjä

Suomen Palloliitto (jäljempänä ”Palloliitto” tai ”Järjestäjä”), y-tunnus 0202244-9.

2. Osallistumisoikeus

Arvontaan voivat osallistua Suomessa asuvat 15 vuotta täyttäneet luonnolliset henkilöt. Arvontaan eivät voi osallistua henkilöt, jotka työskentelevät kilpailun järjestävässä yrityksessä.

3. Kilpailuaika

Arvontaan osallistuminen alkaa 6.2.2018 ja loppuu 10.3.2018.

4. Osallistuminen

Arvontaan voi osallistua täyttämällä lomake Suomen Palloliiton verkkosivuilla osoitteessa palloliitto.fi/kuukauden kisa.

Arvontaan osallistuminen edellyttää lomakkeen oikein täyttämistä, vähintään 15 vuoden ikää, arvonnan sääntöjen hyväksymistä, sähköisen suoramarkkinointiluvan antamista sekä lomakkeen lähettämistä. Henkilötietojen käsittelyn sisältö ja rekisteröidyn oikeudet on luettavissa tietosuojaselosteesta: palloliitto.fi/tietosuoja. Suostumus on milloin tahansa peruutettavissa.

5. Palkinnon arvonta

Voittaja arvotaan kilpailuaikana osallistuneiden keskuudesta. Arvonta suoritetaan 11.3.2018.

6. Palkinto

Palkintona on meno-paluulennot kahdelle economyluokassa, vapaavalintaiseen Euroopan kaupunkikohteeseen seuraavista vaihtoehdoista: Barcelona, Amsterdam, Lontoo, Pariisi, Praha ,Krakova, Kööpenhamina, Madrid, Rooma, Milano, Berliini, München, Riika ja Hampuri. Lentojen maksimihinta yhteensä voi olla enintään 500 euroa.

Palkintoja on jaossa yksi kappale. Arvonnan voittajan tulee olla toisen lipun käyttäjä ja vähintään toisen lipun käyttäjän on oltava täysi-ikäinen. Molemmat liput tulee käyttää samoille lennoille.

Järjestäjä ei ole vastuussa muista matkaan liittyvistä kustannuksista, kuten majoituskuluista, passi- tai viisumikuluista, matkavakuutuksesta, kuljetuksista lentokentälle, tai muista mahdollisista lisäkustannuksista. Matkan alku- ja lähtöpaikan täytyy olla sama. Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi. Matkan ajankohtaa ei voi muuttaa varauksen jälkeen. Palkinto tulee käyttää 31.8.2018 mennessä. Järjestäjä voi valita matkustajan paikan koneessa. Palkintoliput voidaan käyttää ainoastaan lennoilla, joilla on tilaa varaushetkellä.

7. Voittajat ja palkinnosta ilmoittaminen

Voittaja arvotaan kohdassa 4 mainitulla tavalla osallistuneiden keskuudesta. Arvonnan suorittaa tuomaristo.

Voittajalle ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti sähköpostitse. Lisäksi voittajan etunimi ilmoitetaan Palloliiton kanavissa.

8. Palkinnon lunastaminen

Voittajan tulee lunastaa palkinto 7 vuorokauden sisällä siitä, kun hänelle on ilmoitettu sähköpostitse voitosta. Palkinnon voi lunastaa vastaamalla sähköpostiviestiin ja toimimalla sen jälkeen saatujen ohjeiden mukaisesti.

9. Palkintoa koskevat ehdot

a. Järjestäjä varaa oikeuden suorittaa uusi arvonta, mikäli voittajaa ei ole tavoitettu 20.3.2018 mennessä.
b. Palkintoa ei voi vaihtaa muihin tuotteisiin tai rahaan.
c. Mahdollisten haittojen ilmetessä järjestäjä varaa oikeuden tehdä muutoksia.
d. Voittaja on vastuussa kaikista ylimääräisistä kustannuksista, jotka koituvat palkinnon vastaanottamisesta, ja kaikista muista palkintoon liittyvistä kuluista, joita ei ole mainittu kohdassa 6.

10. Järjestäjän vastuu

Järjestäjä vastaa palkintoon liittyvästä arpajaisverosta.

Järjestäjän vastuuvelvollisuus kilpailun osallistujia kohtaan ei voi ylittää virallisissa säännöissä mainitun palkinnon määrää tai summaa. Kilpailun voittaja sitoutuu vapauttamaan järjestäjän kaikesta vastuuvelvollisuudesta, joka voi koitua tai jonka väitetään koituvan kilpailuun osallistumisesta tai palkinnon vastaanottamisesta.

Järjestäjä ei ole vastuussa kilpailuajan aikana ilmenevistä viallisista internet-yhteyksistä johtuvista teknisistä käyttöhäiriöistä (esimerkiksi palvelinten toimimattomuudesta).

11. Muut ehdot

Osallistumalla arvontaan osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja Palloliiton niiden nojalla tekemiä päätöksiä sekä sitoutuu vapauttamaan Palloliiton ja muut arvontaan liittyvät kolmannet osapuolet vahingosta yllä selostetun mukaisesti.

Arvontaan osallistuessaan osallistuja luovuttaa Palloliitolle oikeuden julkaista etunimensä voittajan julkaisemisen yhteydessä.

Arvonnan sääntöjen lisäksi osallistujat sitoutuvat noudattamaan kilpailuun mahdollisesti liittyvien Palloliitosta riippumattomien palvelujen, kuten Facebookin, Instagramin ja Twitterin käyttöehtoja ja sääntöjä.

Jos osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai muusta sääntöjen vastaisesta toiminnasta, Palloliitolla on oikeus hylätä osallistuminen ja/tai evätä osallistujan oikeus osallistua arvontaan.

Palloliitto pidättää oikeuden tehdä muutoksia arvontaan ja sen sääntöihin.

Arvonta ei ole Facebookin, Instagramin tai Twitterin sponsoroima, suosittelema, hallinnoima eikä millään tavalla liity näihin tai muihin yhteisöpalveluihin. Arvontaan osallistujat sitoutuvat vapauttamaan Facebookin, Instagramin ja Twitterin kaikista arvontaan koskevista ja siihen liittyvistä vastuista ja vaatimuksista.

12. Viralliset säännöt koskevat kaikkia osallistujia

Arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja järjestäjän kilpailua koskevia päätöksiä.