Harjoittelu

Huippujalkapallossa on tavoitteena maksimoida laadukkaiden ja tehokkaiden sekä terveiden harjoituspäivien määrää, ja toisaalta minimoida palaututumista hidastavia tai estäviä vamma-, sairastelu- tai ylikuormittuneisuuspäiviä. Tavoitteena on pyrkimys siihen, että pelaaja voisi noudattaa harjoitussuunnitelmaansa mahdollisimman pitkän jakson ilman terveyden heikkenemisestä johtuvia katkoksia, joiden taustalla voi olla vamma, infektio tai ylikuormitus.