Hallintomalli

 

Seurat johtavat Palloliittoa uudella tavalla. Kerran kahdessa vuodessa kokoontuva seurojen kokous on ylin päättävä elin, jossa mukana ovat kaikki Palloliiton jäsenseurat. Seuraparlamentti toimii seurojen kokousten välissä kokoontuen kahdesti vuodessa. Lisäksi seurojen edustajat vaikuttavat alueellisissa ja valtakunnallisissa kehitysryhmissä sekä alueparlamentissa. Lisäksi alueilla kokoontuvat foorumit (pj,  toiminnanjohtaja, valmennus-/junioripäällikkö) toimivat vuorovaikutuksen paikkoina seurojen ja Palloliiton toimijoiden välillä.

PALLOLIITON TOIMIELIMET JA NIIDEN TARKOITUS

  1. Seurojen kokous: Kokoontuu kerran kahdessa vuodessa. Osallistumisoikeus kaikilla seuroilla (myös sähköisesti etänä). Valitsee puheenjohtajan ja ehdollepanotoimikunnan. Hyväksyy strategian ja arvioi strategian etenemistä ja tekee tarvittavia täsmennyksiä.
  2. Seuraparlamentti: Koostuu vaalialueilta seurojen äänestämällä valituista seuraedustajista. Kokoontuu 1-2 kertaa vuodessa. Hyväksyy toiminta- ja taloussuunnitelman. Tekee tarvittavia luottamushenkilövalintoja. Hyväksyy tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä antaa vastuuvapauden hallitukselle. 
  3. HallitusSeuraparlamentti valitsee. Vastaa strategian toimeenpanosta ja seurannasta. Päättää seuraparlamentille esitettävästä toiminta- ja taloussuunnitelmasta. Valmistelee seuraparlamentille toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Valitsee valtakunnalliset kehitysryhmät ja FIFA:n ja UEFA:n edellyttämät luottamuselimet. 
  4. Valtakunnalliset kehitysryhmätKoostuu hallituksen keskuudestaan nimeämästä edustajasta, hallituksen valitsemasta puheenjohtajasta ja valinnan valtakunnallisesta vastaavasta sekä alueellisten kehitysryhmien puheenjohtajat ja esittelijät. Johtaa valintaa strategisesti hallituksen mandaatilla ja käyden dialogia sen kanssa. Kokoaa yhteen syötteet alueellisista kehitysryhmistä ja synnyttää kokonaisnäkemyksen ml. budjetoinnin prioriteetit
  5. Alueelliset kehitysryhmätAlueparlamentti valitsee (seurat ehdottavat annettujen osaamistarpeiden mukaan) osaamisperusteisesti jäsenet. Sparraa valinnan alueorganisaatiota strategian toteuttamisessa ja seuraa sitä. Synnyttää kokonaisnäkemyksen alueen tarpeista ja budjetoinnin prioriteeteista seuroja kuullen. Puheenjohtaja ja esittelijä edustavat aluetta valtakunnallisessa kehitysryhmässä.
  6. Alueparlamentti: Koostuu alueen seurojen puheenjohtajista. Kokoontuu kahdesti vuodessa. Sen tehtävänä on seurata lähipalveluiden toteuttamista, arvioida toiminta- ja taloussuunnitelmaa, käsitellä aloitteita sekä vahvistaa kehitysryhmien kokoonpanot seurojen esityksistä.
  7. Aluefoorumit (puheenjohtajat, valmennuksesta vastaavat, toiminnanjohtajat, seurojen ääni -tilaisuudet jne.): Vertaisryhmissä jaetaan tietoa, osaamista ja kokemuksia seurojen välillä. Samalla kerätään seurojen näkemyksiä ajankohtaisista asioista, huolista, toiveista ja tarpeista. Samalla jaetaan tilannetietoja sekä tarjotaan tietoiskuja kunkin kohderyhmän kannalta tärkeistä teemoista. 
  8. Alueelliset vaikuttajatyöryhmät (vaikuttajaverkostot): Toimii alueparlamentin alaisena. Alueparlamentti valitsee jäsenet. Koostuu alueen seurojen esittämistä henkilöistä, joilla tahtoa vaikuttaa strategian mukaisesti jalkapallon ja futsalin, niiden olosuhteiden sekä kumppanuuksien myönteiseen kehittymiseen. Kokoontuu aluepäälliköiden kutsumana.

Lisätietoja hallintomallista