Avtal för gemensamt lag / Fotboll

Föreningarna nedan har ingått avtal att bilda gemensamt lag i enlighet med Finlands Bollförbunds Bestämmelser för gemensamt lag och förbundit sig att överlåta i föreningen registrerade spelare att delta i gemensamma laget.

Länk till berörda bestämmelser >>

Samarbetsavtalet som är uppgjort mellan föreningarna skall skickas in till den regions tävlingsavdelning som samverkansföreningen hör till.

För nationella tävlingar måste kontraktet lämnas in minst två veckor före tävlingens start och senast 28.2.2020. Tävlingsarrangören kan om starkt vägande skäl föreligger godkänna avtalet senare, dock senast före serien startar.

YJ-avtal för ett lag som deltar i regional tävling skall lämnas in till den regionala tävlingsavdelningen minst en (1) månad före lagets första match i berörda tävling. Om lagets serieplats i den regionala serien blir klar senare, skall avtalet göras inom en vecka efter att serieplatsen blivit klar. Om en helt ny serie startar under säsongen är det möjligt att ingå ett avtal för gemensamt lag innan serien börjar.

GJORDA AVTAL FÖR GEMENSAMT LAG,  FOTBOLLSSÄSONGEN 2020 >>

Registreringsavgift för Avtal för gemensamt lag är 200 e/avtal.
Registreringsavgiften faktureras av föreningen på en uppsamlingsfaktura.

Laget verkar under den ovannämnda förening och vi har med ett separat avtal kommit överens om stödåtgärder, för berörda organisationen, som krävs för gemensamt lag.

Avtalet är i kraft en spelsäsong (fotboll 16.11.-15.11)