Opi & Kehity

Ydintaidoilla valmentaja luo lapsille innostavan, turvallisen ja luottamuksellisen toimintaympäristön

Laadukas ja vaikuttava valmentaminen vaatii paljon osaamista. Osaamisen voidaan tulkita olevan laaja ja moninainen kokonaisuus tietoja ja taitoja, ominaisuuksia ja persoonallisuutta. Ydintaidolla tarkoitetaan lasten valmentajan taitoa, joka on keskeisen tärkeää hallita vaikuttavien, motivoivien ja innostavien harjoitusten aikaan saamiseksi.

Hallitsemalla ydintaidot annat valmentajana pelaajille mahdollisuuden oppia, innostua ja heittäytyä pelille.

Hallitsemalla ydintaidot annat valmentajana pelaajille mahdollisuuden oppia, innostua ja heittäytyä pelille.Kuva: Roni Lehti

23.9.2022 klo. 10:21

Lasten valmentajien ydintaidoiksi on määritelty valmentamisen osa-alueita, joilla on merkittävä vaikutus lasten pelille heittäytymiselle. On ensiarvoista millaisen motivaatioilmaston valmentaja osaa luoda, jotta lajitaitojen tehokas oppiminen on ylipäänsä mahdollista ja harjoittelu hedelmällistä. Ratkaisevaa on, että valmentaja osaa suunnitella lasten tarpeista ja oppimisen tavoitteista johdetut harjoitukset sekä organisoida ne sujuviksi ja paljon toimintaa sisällään pitäviksi. Valmentajan tulee hallita ja ymmärtää vuorovaikutustaitojen merkitys, jotta lasten kohtaamisia tapahtuu runsaasti ja palautteenanto on laadultaan kasvua ja kehitystä tukevaa. Kuinka valmentaja toimii, on läsnä, ja miten hän esiintyy, vaikuttavat oleellisesti siihen, kuinka merkityksellisenä jalkapallo lapselle näyttäytyy. Merkitykselliset ja innostavat tapahtumat saavat lapsen rakastumaan peliin ja sitä kautta päästään vaikuttavammin kiinni lajitaitojen harjoitteluun.​

Valitut ydintaidot viestivät myös, että lasten valmentajana ei vaikuttavien harjoitustapahtumien kannalta tarvitse osata jokaista yksityiskohtaa jalkapallosta. Hallitsemalla ydintaidot annat valmentajana pelaajille mahdollisuuden oppia, innostua ja heittäytyä pelille. Lajiosaamista voi kartuttaa kouluttautumalla ja olemalla kiinnostunut pelistä yhdessä lasten kanssa.

Ydintaidot kietoutuvat yhteen. Jos suunnittelu on puutteellista tai organisointi pettää, onko edellytyksiä laadukkaaseen ja vaikuttavaan palautteenantoon? Onko tilaa kohtaamisille? Onko ryhmä hallussa?

Ydintaidot kietoutuvat yhteen. Jos suunnittelu on puutteellista tai organisointi pettää, onko edellytyksiä laadukkaaseen ja vaikuttavaan palautteenantoon? Onko tilaa kohtaamisille? Onko ryhmä hallussa?

Suunnittelu- ja organisointitaito

Harjoitusten suunnittelu ja organisointi ovat perusta sujuvalle ja vaikuttavalle tapahtumalle. Jokaisen harjoituksen suunnittelua tulisi ohjata lasten odotukset ja tarpeet sekä asetetut oppimisen tavoitteet. Hyvällä suunnittelulla varmistetaan riittävän korkea liikkumisen ja pallokosketusten määrä. Vaikuttavassa tapahtumassa lapset ovat lajinomaisessa liikkeessä 80 % ajasta niin, että pallokosketuksia tulee runsaasti. Sujuvaksi suunniteltu harjoitus mahdollistaa vaikuttavan valmentamisen ja yksilöllisen ohjaavan, opettavan ja vahvistavan palautteenannon.​

Kohtaamistaito

Lapsen ja valmentajan aktiivinen dialogi on perusta hedelmälliselle oppimisen ympäristölle. Tärkeä luottamussuhde rakentuu kohtaamisten kautta ennen harjoituksia, harjoitusten aikana ja harjoitusten jälkeen. Paljon myönteistä vuorovaikutusta sisältävässä toimintakulttuurissa lapsi kokee tulevansa huomioiduksi, tuntee turvaa ja yhteenkuuluvuutta sekä oppii tärkeitä sosiaalisia taitoja. Lasten tunteminen muutenkin kuin pelaajina auttaa valmentajaa onnistumaan työssään opettajana ja ohjaajana. Valmentajan on hyvin tärkeää oivaltaa, että hän voi olla lapsen elämässä yksi tärkeimmistä aikuisista.

Ryhmänhallintataito

Valmentajan tehtävänä on luoda harjoitusympäristö, jossa jokaisella lapsella on mahdollisuus heittäytyä pelille ja keskittyä harjoitteluun. Suunnittelu ja organisointi ovat ennakoivaa toimintaa, jolla varmistetaan edellytykset sujuvalle tapahtumalle ja riittävästi aktiivista toimintaa kaikille. Ryhmänhallintakeinoja ovat esim. riittävän pienet harjoite- ja rastiryhmät, sopivat harjoitetyypit, optimaalisen oppimishaasteen sisältävät harjoitteet, tauottaminen ja jonojen vähentäminen sekä pelisäännöt käyttäytymiselle. On tärkeää, että ryhmällä on sovitut säännöt ja niitä noudatetaan. Ryhmänhallinta edellyttää valmentajalta reagointia tilanteisiin ja erilaisia valmennustyylejä – heittäytymistä ja rauhoittamista.

Esiintymistaito

Ole aito ja oma itsesi, kun esiinnyt lasten edessä. Intensiivisellä, valmennushetkeen keskittyneellä, läsnäololla viestit lapsille merkityksellisyyttä. Sanaton viestintä, kuten eleet, ilmeet ja kehonkieli ovat tärkeä osa valmentajan kommunikointia. Tehosta viestiä äänensävyillä ja –painoilla. Varmista aina, että olet sijoittunut niin, että lapset kuulevat ja näkevät sanomasi.

Palautteenantotaito

Taitavasti annettu palaute on oppimisen avain. Positiivista ja kannustavaa palautetta tulee antaa heti ja aina, kun mahdollista. Erityisen tärkeää on ruokkia kasvun asennetta ja korostaa yrittämistä, ei ainoastaan onnistuneita suorituksia. Hyvä palaute on konkreettista ja täsmällistä. Korjaavalla palautteella on myönteinen ja ohjaava sanoitus ilman negatiivisia ilmaisuja. Tehosta palautetta eläytymällä ja anna tunteiden välittyä lapselle.

Tutustu Lastenvalmentajaklubiin, joka tuottaa, kerää ja kokoaa ideoita lasten valmentajien tueksi. Löydät sivustolta sekä tietoa lasten valmennuksen ydintaidoista että vinkkejä ja juttuja, joiden avulla voit kehittää ja vahvistaa pelaajiesi harjoittelun laatua. Liity myös Lastenvalmentajaklubin Facebook-ryhmään! >>

Etkö löytänyt etsimääsi?

Seuraa meitä

Liity postituslistalle

Saat alennuksen Huuhkajien ja Helmareiden ottelulipuista. Lisäksi saat etuosto-oikeuden Huuhkajien ottelulippuihin sekä etuja Maajoukkueen verkkokauppaan.

Postituslistalle liittyminen

Pääyhteistyökumppanit