Opi & Kehity

Lasten valmentamisen strategiaprojekti etenee - Tavoitteena pelille heittäytyvät lapset

Lokakuusta alkaen Jani Tulehmo on johtanut Palloliiton strategista projektia "Kehitämme lasten valmennuksen ydintaitoja seuraympäristössä". Tässä haastattelussa Tulehmo kertoo, mitä lasten valmentamisen taitoja projektin avulla halutaan erityisesti kehittää.

Jani Tulehmo

Jani Tulehmo

23.5.2022 klo. 16:53

Esittelyssä Jani Tulehmo:
- Aloittanut 1.10. lasten valmennuksen projektipäällikkönä. Siirtynyt valtionhallinnosta, jossa 17 vuoden ura erilaisissa toiminnan suunnittelun, kehittämisen, talouden ja strategisen johtamisen tehtävissä. 
- Lasten ja nuorten valmennusta Ilveksessä kymmenisen vuotta sekä viitisen vuotta seuran kehittämistä pelaajakehityksen asiantuntijana jalkapallojaostossa.
- UEFA A + VAT viimeisiä hommia vaille valmis.
- Hallintotieteiden maisteri 2005 (Tampereen yliopisto)
- Pelaaja- ja lajitaustaa 37 vuotta. TPV:n kasvatti, edustanut useita tamperelaisia seuroja. Muutama vuosi Futsal-liigaa vuosituhannen taitteessa.

Jani Tulehmo, mitä strategiaprojektilla "Kehitämme lasten valmennuksen ydintaitoja seuraympäristössä" yritetään käytännössä saavuttaa?
- Tavoitteenamme on kehittää lasten valmentajien osaamista ja siten lasten valmennuksen laatua Suomessa. Tämän haluamme tehdä yhdessä seurojen kanssa. Projekti osaltaan rakentaa peruskiveä Palloliiton pidemmän aikavälin visiolle Suomesta menestyvänä jalkapallomaana ja yhteiskunnallisen hyvinvoinnin kasvattajana: kestävää vaikuttavuutta voidaan saavuttaa panostamalla entistä laadukkaampaan lapsuusvaiheen toimintaan. Osaamisen kehittämisen rinnalla tärkeitä projektin tavoitteita ovat lasten valmennuksen arvostuksen nostaminen ja keskustelun lisääminen ylipäänsä. 

Miten pyritte kehittämään lasten valmentajien osaamista?
- Yhteistyö ja halu kehittyä ovat onnistumisen edellytyksiä. Projektin tarkoituksena ei ole toimia irrallisena valmennuskehittämisen saarekkeena, vaan haluamme tehdä kehitystyötä kimpassa monialaisesti sekä Palloliitossa että seurakentässä. Jalkapalloperheen yhteistyöllä voidaan löytää jotain uutta tai vahvistaa hyviä, jo olemassa olevia kehittämisen keinoja. Uskomme, että lasten valmennuksessa on paljon kehityspotentiaalia. Haluamme kehittää erityisesti sellaisia valmentajien ydintaitoja, jotka parantavat lasten valmennuksen laatua valitun kehityssuunnan mukaisesti. 

Kerro lisää tästä valitusta kehityssuunnasta?
- Ydinviesti ja yhteisen suuntamme nimittäjä on "Pelille heittäytyvät lapset". Se on valittu yhdessä asiantuntijoiden ja lasten valmennusta järjestävien seurojen kanssa. Tarkoituksena on kääntää lasten valmennuksen logiikka aiempaa voimakkaammin lapsilähtöiseen valmennukseen, jossa pelikeskeisyys ja täysillä tekeminen ovat keskiössä. Pelille heittäytyminen vaatii toimintaympäristön, joka on lapsen tarpeista käsin rakentuva, turvallinen, myönteinen ja urheilun ihanteita kunnioittava.

Lapsi, joka ei saa mahdollisuutta heittäytyä pelille, ei todennäköisesti kiinnostu urheilusta, kiinnity lajiin ja innostu harjoittelusta. Lajissa vaadittavien taitojen oppiminen jää hyvin varmasti vajaaksi, mikäli lapsi ei koe toimintaa mielekkääksi, saa palautetta ja koe kehittyvänsä. Mikäli kytevä kipinä jää syttymättä, ei lapsi nappaa vapaa-ajallaankaan palloa kainaloonsa ja suuntaa kohti puistoa tai lähikenttää.

Intensiivisessä, paljon liikettä ja energiaa sisältävässä harjoitus- tai ottelutapahtumassa on mahdollista antautua pelin vietäväksi. Tämän kaltaisella toiminnalla kasvatetaan lasten fyysistä kapasiteettia ja luodaan pohjaa lajissa pärjäämiselle. Jos lapsi saa vapaasti toteuttaa itseään pelin sisällä, kasvaa osallistumisen tunne ja todennäköisesti myös pelitekojen määrä. Siihen suuntaan haluamme viedä suomalaista lasten valmennusta seuraavan kahden vuoden aikana. 

Luuletko, että panostamalla tähän "pelillä heittäytyvät lapset" -visioon voidaan kehittää lasten valmentajien osaamista merkittävästi?
- Jos visiomme toteutuu laajasti ympäri Suomen, uskon siihen vahvasti. Uskallan hieman ehkä kärjistäenkin väittää, että nykytilassa lasten valmennusta toteutetaan liian valmentaja- ja suorituskeskeisesti. Esimerkiksi lasten harjoittelussa ja pelaamisessa joukkuetaktinen valmentaminen on korostetun suuressa roolissa. Nyt tulosorientaatio ohjaa toimintaa turhan varhaisessa ikävaiheessa, minkä seurauksena yksilöllisen kehittymisen ja kasvun tukeminen jää herkästi paitsioon. Tärkeä psykososiaalinen valmentajuus jää taka-alalle ja pienelle huomiolle. 

Jalkapallo on peli, jonka oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa pelikavereiden ja valmentajan kanssa sekä aina suhteessa toimintaympäristöön, perhe ja lähipiiri mukaan lukien. Paraskin harjoite jää piippuun, jos valmentaja ei saa lapsia heittäytymään pelille. Intohimo, korkean liikkumisen määrä, vauhti, vaihtelevat pelitilanteet ja runsas määrä pallokosketuksia kannustavassa ja positiivisessa ilmapiirissä luovat lajissa kehittymisen perustan. Vasta tämän päälle voidaan opettaa ja rakentaa kaikkea sitä kompleksisuutta, mitä jalkapallo sisällään pitää. 

Mitkä ovat käytännön tasolla tärkeimpiä asioita, joissa lasten valmentajien pitäisi kehittyä?
- Lasten valmentamisessa mikään ei ole niin tärkeää kuin taito sytyttää ja innostaa. Tämä ei luonnollisestikaan sulje sitä pois, etteikö valmentajan tulisi myös osata opettaa lajitaitoja lapsen kehitysvaihe ja osaamistaso huomioiden. Mitä nuoremmista pelureista on kyse, sitä pienempi merkitys kuitenkin on, osaako valmentaja piirtää täydellisen teknistaktisen harjoituksen tai onko koko lajiosaamisen kirjo hallussa. Kun lapsi kokee osallisuutta ja huomiota, todennäköisyys peliin heittäytymiselle kasvaa, ja sitä kautta pelitaidotkin kehittyvät.

Oleellista on, miten lapsi kohdataan, millä valmennusotteella toimitaan, miten motivoidaan ja miten annetaan palautetta. Toisin sanoen, huomiomme keskipisteenä on, "miten lasta valmennetaan". Pedagogisesti taitavalla valmennuksella luodaan toimintaympäristöä, jossa lapset heittäytyvät pelille ilman henkisiä rajoittimia ja kahleita. Ydintaidot, joihin tulemme iskemään kiinni, liittyvät edellä mainittuihin valmentamisen osa-alueisiin.

Väittäisitkö siis, että joku voi olla hyvä lasten jalkapallovalmentaja, vaikkei kenties ymmärtäisikään kaikkea puolustuspelaamisen organisoimisesta, kombinaatiopelaamisesta tai pelipaikkakohtaisista toiminnoista?
- Totta kai. Kannustan valmentajia rohkeasti heittäytymään mukaan lasten maailmaan. Yksinkertaisilla resepteillä pääsee hyvin alkuun! Mausteita tietysti kannattaa lisätä kouluttautumalla ja opiskelemalla peliä. Tämä on tärkeää, kun lapset kasvavat ja pelitaidot kehittyvät.

Mainitsit aluksi, että Palloliiton visiona on menestymisen ohella yhteiskunnallisen hyvinvoinnin kasvattaminen. Miten lasten valmennukseen panostaminen liittyy yhteiskunnalliseen hyvinvointiin?
- Maassamme toimii arviolta yli 10 000 lasten ja nuorten valmentajaa, ja päivittäisen toiminnan vaikutuspiirissä on yli 100 000 lasta ja nuorta perheineen. On selvää, että jalkapallon yhteiskunnallinen merkitys on valtava. UEFA:n laskennallisen mallinnuksen perusteella jalkapallon on arvioitu tuottavan pitkälle yli miljardin euron vuotuisen kansantaloudellisen hyödyn.

Viime päivinä olemme saaneet jälleen lukea uutisointia, että lapset ja nuoret ovat huonossa kunnossa. Liikuntamäärät ovat alhaisia ja siten toimintakyky heikkenee, mikä aiheuttaa tulevaisuuteen kalliita kansanterveydellisiä kauhuskenaarioita. Samaan hengenvetoon voi olettaa myös urheilullisen menestymisen edellytyksien laskevan. Haaste on monisyinen, eikä yksinkertaisia patenttiratkaisuja ole. Taustalta löytyy kysymyksiä esimerkiksi yhteiskunnan asenteista ja arvoista, julkisen sektorin panostuksista, lasten liikuntaan vaikuttavien toimijoiden yhteistyöstä, lasten arjen ihanteiden muutoksista, harrastamisen laadusta ja houkuttelevuudesta, jne. Lasten valmennukseen kehittäminen on tässä vaativassa kansanterveydellisessä yhtälössä pieni, mutta tärkeä korsi keossa.

Tarjoamalla innostavan, positiivisen ja laadukkaan harrastamisen kokemuksen lapsille, voimme vaikuttaa osaltamme tähänkin haasteeseen. Erityisesti nyt koronapandemian aikana on korostetun tärkeää, että lapset saadaan pidettyä kiinni liikunnan ja urheilun parissa. Jalkapallotoimijat ympäri Suomen kantavat tästä erityisen suurta yhteiskunnallista vastuuta.

Miten projekti jatkuu alkuvuodesta 2022?
- Muutamia juttuja mainitakseni, lähdemme nyt kehittämisen suunnan ja ydintaitojen valintojen jälkeen tekemään tarkempaa kehittämistoimenpiteiden suunnittelua ja käynnistämistä.  Teemme myös nykyisten koulutussisältöjen arviointia ja sisällön kehittämistä. Yhdessä seurojen kanssa etsitään jo olemassa olevia parhaita käytäntöjä, joita on mahdollista skaalata ja jakaa. Uutena konseptina suunnitteilla on kaikille lasten valmentajille avoin "Lasten valmentaja-klubi", jolla luodaan muun muassa tehokas ja saavutettava alusta informaation jakamiselle. Lisäksi suunnittelemme ensi kesälle jalkautumista kentille malli- ja koulutuskiertueen muodossa. Tämän lisäksi järjestämme, olemme mukana ja käytettävissä erilaisissa tilaisuuksissa. 

Pidämme projektin luonteen ketteränä ja viemme toimintaa kehityssuunnan ja sovittujen päätavoitteiden mukaisesti eteenpäin joustavasti, kun uusia oivalluksia ja tarpeita tulee eteen. 


Kiitos Jani!

Lastenvalmentajaklubin artikkeli
Lastenvalmentajaklubi
Valmennus

Etkö löytänyt etsimääsi?

Seuraa meitä

Liity postituslistalle

Saat alennuksen Huuhkajien ja Helmareiden ottelulipuista. Lisäksi saat etuosto-oikeuden Huuhkajien ottelulippuihin sekä etuja Maajoukkueen verkkokauppaan.

Postituslistalle liittyminen

Pääyhteistyökumppanit