Kurinpitovaliokunnalta päätöksiä Veikkausliigan otteluiden tapahtumista

Palloliiton kurinpitovaliokunta on käsitellyt 28.4.2022 pelatun Veikkausliigan ottelun HIFK – HJK tapahtumia. HIFK:lle määrättiin sakkoa 2000 euroa ja HJK:lle 3000 euroa. Lisäksi kurinpitovaliokunnan puheenjohtaja on käsitellyt 7.5.2022 pelatun Veikkausliigan ottelun AC Oulu – HIFK tapahtumia. AC Oululle määrättiin sakkoa 1000 euroa.

Jalkapallomaali

Jalkapallomaali

31.5.2022 klo 18:30

HIFK – HJK

Kurinpitovaliokunta kertoo päätöksessään, että ottelun delegaattien raporteilla samoin kuin videomateriaalilla ottelusta sekä sitä edeltäneistä tapahtumista on näytetty, että sekä HIFK:n että HJK:n kannattajat ovat tuoneet ottelutapahtumaan, pitäneet siellä hallussaan ja käyttäneet ottelussa useita pyroteknisiä tuotteita. HIFK:n ja HJK:n kannattajat ovat myös raporteissa esitetyllä tavalla poistuneet katsomostaan kentän ja katsomoalueen väliselle alueelle.

HIFK

HIFK:n kannattajien menettely merkitsee turvallisuusmääräysten rikkomusta. Koska HIFK on ottelun järjestäjänä ankarassa vastuussa ottelutapahtumasta sekä omien kannattajiensa toiminnasta, HIFK:lle voidaan määrätä turvallisuusmääräysten rikkomisesta rangaistus.

Delegaattien raporteissa on selostettu HIFK:n tehneen toimenpiteitä ottelun järjestyshäiriöiden ennaltaehkäisemiseksi esimerkiksi asianmukaisilla turvatarkastuksilla. HIFK on lisäksi vastineessaan tuonut esiin varautuneensa turvallisuusjärjestelyihin muun ohella turvatarkastuksin sekä järjestyksenvalvojien lukumäärällä ja sijoittelulla suhteessa kannattajiin. Se on lisäksi vastineessaan kertonut pyrkineensä ennaltaehkäisemään järjestyshäiriöitä muun muassa kommunikoimalla kannattajiensa kanssa ennen ottelua sekä varautuneensa järjestyshäiriöihin myös laajamittaisella yhteistyöllä viranomaisten kanssa.

Päätöksessä kerrotaan, että turvallisuusmääräysten rikkominen on ollut ottelutapahtumassa toistuvaa ja erittäin laajamittaista. Vastaavan kaltaiset turvallisuusmääräysten rikkomiset ovat HIFK:n ja HJK:n välisissä otteluissa myös olleet toistuvia. Kurinpitovaliokunta toteaa, että edellä sanottuja seikkoja on pidettävä rangaistusta koventavina perusteina.

Kurinpitovaliokunta pitää 2000 euron sakkorangaistusta HIFK:lle oikeasuhtaisena ja aiemman ratkaisukäytännön mukaisena seuraamuksena.

HJK

HJK:n kannattajien menettely merkitsee turvallisuusmääräysten rikkomusta. Koska HJK on ankarassa vastuussa omien kannattajiensa toiminnasta, HJK:lle voidaan määrätä turvallisuusmääräysten rikkomisesta rangaistus.

Päätöksessä todetaan, että HJK:n kannattajat ovat käyttäneet ottelutapahtumassa useaan kertaan ennätyksellisen korkean määrän pyroteknisiä tuotteita. Delegaattien raporttien mukaan HJK:n kannattajat käyttivät pyroteknisiä tuotteita myös huomattavasti enemmän kuin HIFK:n kannattajat. Edelleen useita HJK:n kannattajia on poistunut katsomosta katsomon ja kenttäalueen väliselle alueelle pysyen kuitenkin turvaverkon katsomon puolella.

HJK on kertonut tehneensä toimenpiteitä ottelun järjestyshäiriöiden ennaltaehkäisemiseksi esimerkiksi etukäteisellä suunnittelulla yhdessä kotijoukkue HIFK:n ja kannattajiensa kanssa. HJK:n toimittamista videotallenteista ilmenee, että sen kannattajat ovat ennen ottelupäivää kätkeneet runsaasti pyroteknisiä tuotteita stadionille. Kätköt ovat osaltaan mahdollistaneet pyroteknisten tuotteiden huomattavan määrän hallussapidon ja käyttämisen stadionilla. HJK on vastineessaan lisäksi tuonut esiin, että järjestyssääntöjen rikkomisestä kiinni saadut kannattajat on poistettu ottelutapahtumasta, ja heidät on osoitettu poliisille. Jälkitoimenpiteinä HJK on toimittanut kameratallenteet poliisille. Edellä mainittuja HJK:n toimenpiteitä on pidettävä rangaistusta lieventävinä seikkoina. HJK on osoittanut suhtautuvansa häiriökäyttäytymiseen vakavasti.

Kurinpitovaliokunta kertoo päätöksessään, että rangaistuksen mittaamisessa on toisaalta otettava huomioon, että turvallisuusmääräysten rikkominen on ollut ottelutapahtumassa toistuvaa ja erittäin laajamittaista. Lisäksi vastaavan kaltaiset turvallisuusmääräysten rikkomiset ovat HIFK:n ja HJK:n välisissä otteluissa olleet toistuvia. Kurinpitovaliokunta toteaa, että edellä sanottuja seikkoja on pidettävä rangaistusta koventavina perusteina.

Ottaen huomioon HJK:n kannattajien aiheuttamien järjestyshäiriöiden laajuus, vakavuus, järjestelmällisyys sekä piittaamattomuus sovellettavia sääntöjä kohtaan, sekä aikaisempi ratkaisukäytäntö, kurinpitovaliokunta pitää 3000 euron sakkorangaistusta HJK:lle oikeasuhtaisena seuraamuksena.

AC OULU – HIFK

Kurinpitovaliokunnan puheenjohtaja toteaa päätöksessään, että ottelun delegaatin kurinpitoraportilla ja videomateriaalilla on näytetty, että AC Oulun kannattajat ovat tuoneet ottelutapahtumaan, pitäneet siellä hallussaan ja käyttäneet ottelussa useita pyroteknisiä tuotteita.

AC Oulun kannattajat ovat tuoneet ottelutapahtumaan pyroteknisiä tuotteita ja käyttäneet niitä ottelutapahtumassa, mitkä teot merkitsevät turvallisuusmääräysten rikkomusta. Koska AC Oulu on ottelun järjestäjänä ankarassa vastuussa ottelutapahtumasta, ja vastuussa kannattajiensa käytöksestä, AC Oululle voidaan määrätä turvallisuusmääräysten rikkomisesta rangaistus.

AC Oulu on vastineessaan tuonut esiin käyvänsä jatkuvaa dialogia kannattajiensa kanssa sääntöjen noudattamisen tärkeydestä. Turvallisuusjärjestelyihin on varauduttu muun muassa järjestyksenvalvonnalla, pyrotuotteiden käyttöön on reagoitu kenttäkuulutuksella, ja järjestyksenvalvojat ovat pyrkineet saamaan kuva- ja videomateriaalia järjestyshäiriöstä. Nämä ennaltaehkäisevät ja reaktiiviset toimet on otettava huomioon rangaistusta arvioitaessa.

Päätöksessä todetaan, että toisaalta asiassa on huomioitava, että peli on jouduttu keskeyttämään noin 30 sekunnin ajaksi pyrotuotteista syntyneen savun takia. Järjestyshäiriöiden vaikutusta itse ottelun läpivientiin on pidettävä raskauttavana seikkana.

Kurinpitovaliokunnan puheenjohtaja pitää 1000 euron sakkorangaistusta AC Oululle oikeasuhtaisena ja aikaisemman ratkaisukäytännön mukaisena seuraamuksena.

Lisää aiheesta

Seuraa meitä

Kaikki some-tilimme

Liity postituslistalle

Saat alennuksen Huuhkajien ja Helmareiden ottelulipuista. Lisäksi saat etuosto-oikeuden Huuhkajien ottelulippuihin sekä etuja Maajoukkueen verkkokauppaan.

Postituslistalle liittyminen

Pääyhteistyökumppanit