Kurinpitopäätös Veikkausliigan ottelun FC Honka – HJK tapahtumista

Kurinpitovaliokunnan varapuheenjohtaja on käsitellyt 29.9.2022 pelatun Veikkausliigan ottelun FC Honka – HJK tapahtumia. FC Hongalle määrätään 300 euroa sakkoa ja HJK:lle määrätään 600 euroa sakkoa.

Kuvituskuva maaliverkko

Kuvituskuva.Kuva: Ⓒ SPL /Jyri Sulander

17.10.2022 klo 13:28

Erotuomariraportin ja delegaatin raportin mukaan vierasjoukkue HJK:n kannattajien joukosta on kohdistettu FC Hongan pelaajaan ääntelyä, joka tulkittiin apinan ääntelyä matkivaksi rasistiseksi ääntelyksi. Ottelu jouduttiin tästä syystä keskeyttämään vajaaksi neljäksi minuutiksi, kunnes saatiin kuulutettua protokollan mukainen varoittava viesti.

FC Hongan vastineessa on kuvailtu tapahtumia edellä sanotun kanssa yhteneväisesti. Lisäksi vastineesta ilmenee, että rasistisesta käytöksestä erotuomarille ilmoittanut FC Hongan fysioterapeutti ja eräät muut organisaation jäsenet ovat ilmoittamisen jälkeen saaneet sosiaalisessa mediassa tai muita viestintäkanavia pitkin vihapostia sekä epäilyjä siitä, onko ilmoitettua rasistista käytöstä tapahtunut ottelussa.

Raporteista ja FC Hongan vastineesta ilmenee, että huutelun on kuullut FC Hongan fysioterapeutin ja pelaajan lisäksi ainakin muutama ottelun katsoja. Vastineessa on myönnetty raporteissa kuvatut tapahtumat ja tuotu lisäksi esille muita edellä kuvattuja seikkoja.

HJK on vastineessaan esittänyt, että raporteissa kuvattua menettelyä olisi harjoittanut vain yksittäinen kannattaja, ja menettely olisi kestänyt vain noin 2 sekuntia.

Koska FC Honka on vastineessaan kuvannut tapahtumat erotuomariraportin ja delegaatin raportin kanssa yhtenevällä tavalla ja koska myös HJK on vastineessaan myöntänyt yksittäisen kannattajan äännelleen raporteissa kuvatulla tavalla, kurinpitolautakunnan varapuheenjohtaja katsoo näytetyksi, että ainakin yksi HJK:n kannattaja on syyllistynyt erotuomarin ja delegaatin raporteissa kuvattuun ääntelyyn.

FC Honka

Huutelun ollessa rasistista on asia aina katsottava vakavaksi. FC Hongan vastineesta ei ilmene toimia, joilla olisi pyritty selvittämään rasistisesti menetelleiden henkilöiden tai henkilön henkilöllisyyttä. Toisaalta tämä on voinut olla käytännössä varsin hankalaa, kun ottelun erotuomareista ja delegaatista kukaan ei ollut kuullut ääntelyä eikä tilanteesta ole saatavilla esimerkiksi videotallenteita.

Rangaistuksen mittaamisessa on huomioitava, että ottelu on jouduttu keskeyttämään lähes neljäksi minuutiksi järjestyshäiriön seurauksena. FC Honka on kuitenkin lopulta kuuluttanut protokollan mukaisen viestin. Muita pelin kulkuun vaikuttaneita järjestyshäiriöitä ei ole tämän jälkeen ilmennyt.

Asiassa on ollut kyse yhden tai enintään muutaman vierasjoukkueen kannattajan turvallisuusmääräysten vastaisesta käytöksestä, joka on ollut lyhytkestoista, ja johon on reagoitu asianmukaisilla kuulutuksilla. Kurinpitovaliokunnan varapuheenjohtaja toteaa, että kaikenlaisen häiriökäyttäytymisen kitkeminen otteluista voi olla seuroille vaikeaa etenkin, jos kyse on yksittäistapauksista.

Ottaen huomioon rikkomuksen vakavuus, aikaisempi kurinpitovaliokunnan ja sen puheenjohtajan ratkaisukäytäntö sekä FC Hongan menettelyn moitittavuus ja tuottamuksen aste, FC Hongalle on määrättävä turvallisuusmääräysten rikkomisesta 300 euron sakko.

HJK

Asiassa on näytetty, että HJK:n kannattaja tai kannattajat ovat kohdistaneet rasistista käytöstä FC Hongan pelaajaa kohtaan. Koska seurojen vastuu kannattajiensa käytöksestä on ankaraa vastuuta, HJK:lle voidaan määrätä rangaistus.

Huutelun ollessa rasistista on asia aina katsottava vakavaksi. Rasistisen ääntelyn lisäksi HJK:n kannattajat ovat hajottaneet muutaman penkin katsomo-osastaan.

HJK on kuitenkin vastineessaan esittänyt käyvänsä jatkuvaa ja aktiivista vuoropuhelua kannattajayhdyshenkilöidensä kanssa, ja yrittäneensä selvittää ottelun tapahtumia ottelun jälkeen.

Vastineesta käy ilmi, että kannattajayhdistykset ovat yrittäneet selvittää rasistisesti käyttäytyneen henkilön henkilöllisyyttä. Rasistinen käytös on ollut lyhytkestoista ja kertaluonteista.

Ottaen huomioon rikkomusten vakavuus, aikaisempi kurinpitovaliokunnan ja sen puheenjohtajan ratkaisukäytäntö sekä HJK:n menettelyn moitittavuus ja tuottamuksen aste, HJK:lle on määrättävä turvallisuusmääräysten rikkomisesta 600 euron sakko.

Lisää aiheesta

Seuraa meitä

Kaikki some-tilimme

Liity postituslistalle

Saat alennuksen Huuhkajien ja Helmareiden ottelulipuista. Lisäksi saat etuosto-oikeuden Huuhkajien ottelulippuihin sekä etuja Maajoukkueen verkkokauppaan.

Postituslistalle liittyminen

Pääyhteistyökumppanit