Hae mukaan - uusi toimintamalli pelinohjaajien ja erotuomarien tukemiseksi Läntisellä alueella

Käynnistä kehitysrahan tukemana seuraasi uusi toimintamalli tai kehitä jo olemassa olevaa pelinohjaajien ja erotuomareiden tukemiseksi. Ta hjälp av utvecklingspengar för att starta upp en ny verksamhetsmodell i din förening eller för att utveckla en redan befintlig verksamhetsmodell i syfte att stöda spelledarna och domarna.

Kuvassa pelinohjaaja ja pelaaja kiittävät toisiaan ottelun jälkeen

Pelinohjaajan tai erotuomarin tehtävä on kiva tapa olla mukana jalkapallotoiminnassa

15.6.2022 klo 13:28

- Pelaaja- ja joukkuemäärät ovat hienossa kasvussa, mutta vastaavasti erotuomareiden ja pelinohjaajien määrät ovat vähäiset. Tuomarit ovat olennainen osa jalkapallotoimintaa ja -perhettä. Tuomareiden määrän riittävyyden ja kilpailutoiminnan toimivuuden varmistamiseksi on kaikkien kannettava vastuunsa asiassa, Suomen Palloliiton erotuomaripäällikkö Johan Holmqvist korostaa.

Läntisen alueen kilpailutoiminnan ja seurapalveluiden kehitysryhmät ovat valinneet alueellisen kehitysrahan kohteeksi erotuomareiden ja pelinohjaajien kummi-/tutor- toiminnan. Kehitysrahan käytön tavoitteena on vauhdittaa alueen erotuomareiden määrän kasvattamista ja luoda pelinohjaajille luotettavampaa ja turvallisempaa polkua sekä auttaa seuroja käynnistämään itselleen toimintamalleja, joilla tuetaan pelinohjaaja- ja tuomaripolulle lähtemistä ja/tai lisätään valmentajien, pelaajien ja sidosryhmien reilun pelin hengessä tapahtuvaa käyttäytymistä erotuomaria kohtaan.

Läntisen alueen seurojen kehitystä tukemassa on entinen ammattijalkapalloilija ja nykyinen kv-tason erotuomari Petri Viljanen. Viljanen on aloittanut matkansa kohti Euroopan erotuomareiden huippua jo oman pelaajauransa aikana. Matkalla hänelle on syntynyt näkemys seurojen mahdollisuudesta hoitaa osa kasvatuksellisesta roolistaan myös erotuomareiden tukemisen avulla.
- Myönteinen ottelutapahtuma on kaikkien etu. Syvälle juurtunut kulttuuri, jossa tuomarille ja pelinohjaajalle huutelu on jopa suotavaa, pilaa lajissa muutoin vallitsevaa hienoa ilmapiiriä. Jalkapalloperheen on jo aika muuttaa tapoja tuomariin suhtautumiseen, ja muutoksen tekemisessä seuroilla on tärkeä rooli ja hieno mahdollisuus, muistuttaa seurojen apuna toimintamalleja kehittävä Viljanen.

Kehitysrahalla tuettujen seurojen tavoite on luoda seuraan toimintamalli jolla...
1. Seura tukee omassa toiminnassaan pelinohjaaja- ja erotuomaripolulle lähtemistä
ja/tai
2. Lisätään valmentajien, pelaajien ja sidosryhmien reilun pelin hengessä tapahtuvaa käyttäytymistä niin erotuomaria kohtaan kuin yleisesti kentällä.

Miten seurasi voi hyötyä?
- Toimintaan valitaan noin 10 seuraa
- Kehitysrahan tukemana seura voi käynnistää uutta toimintaa tai vahvistaa nykyistä toimintatapaa, jolla tuetaan kehitysrahan tavoitteiden mukaista toimintaa
- Mallin rakentaminen ja sen kuvaaminen tapahtuvat tuetusti Palloliiton seurapalveluiden ja erotuomaritoiminnon asiantuntijoiden avustuksella. Tuki pitää sisällään työpajan ja seurakohtaiset sparraukset
- Toimintaan valitut seurat saavat 1000 € korvauksen toiminnankehittämisestä, joka on kuvattu muille seuroille helposti käyttöönotettavaksi
- Seurojen toimintatapojen dokumentoinnilla muodostetaan Läntisen alueen seuroille seuraesimerkkien kokonaisuus, joka tukee erikokoisia ja erilaisin resurssein toimivia seuroja oman toiminnan kehittämisessä aiheen hyväksi.

Miten hakea mukaan?
- Lähetä vapaamuotoinen hakemus sähköpostitse osoitteeseen kalle.parviainen@palloliitto.fi
- Hakemuksessa suunnitelma ei tarvitse olla loppuun asti hiottu, koska suunnitelmaa voidaan yhdessä tarkentaa. Ajatuksen kuvaaminen (karkeasti mitä muutosta halutaan saada, mitä toimenpiteitä suunnitellaan tehtäväksi), vastuuhenkilö ja tahto riittävät tässä vaiheessa
- Valinnoissa painotetaan malleja, jotka tukevat muitakin seuroja palvelevien seuraesimerkkien kokonaisuuden rakentumista
Hakuaika päättyy 24.6.2022.

Toteutus?
- Kehitysrahalla tuettavat seurat valitaan elokuun alussa
- Seurat saavat seurakohtaista sparrausta mallinsa rakentamiseen elokuussa
- Syyskuussa toteutetaan työpaja, jossa mallia voi parantaa myös muiden seurojen avulla
- Käynnistyneet mallit dokumentoidaan/videoidaan niiden käynnistyttyä.


Huippuerotuomari Lina Lehtovaara kertoo videolla erotuomarin työstä ja kannustaa uusia erotuomareita mukaan toimintaan. Katso video: Erotuomari Lina Lehtovaara - YouTube


Ta hjälp av utvecklingspengar för att starta upp en ny verksamhetsmodell i din förening eller för att utveckla en redan befintlig verksamhetsmodell i syfte att stöda spelledarna och domarna

- Antalet spelare och lag håller på att stiga fint, men samtidigt är antalet domare och spelledare lågt. Domarna är en väsentlig del av fotbollsverksamheten och -familjen. För att säkerställa att antalet domare ska räcka till och att tävlingsverksamheten ska fungera bör alla bära sitt ansvar för detta, betonar Finlands Bollförbunds domarchef Johan Holmqvist.

Västra regionens tävlingsverksamhet och föreningstjänsternas utvecklingsgrupper har valt domarnas och spelledarnas fadder-/tutor-verksamhet som mål för de regionala utvecklingspengarna. Målet med användningen av utvecklingspengarna är att påskynda ökningen av antalet domare i regionen och att skapa en tillförlitligare och tryggare väg för spelledarna samt att hjälpa föreningarna att starta upp egna verksamhetsmodeller, med vilka man stöder valet av en spelledar- och domarbana och/eller ökar tränarnas, spelarnas och nätverkens uppförande i fair play-andra gentemot domarna.

Med för att stöda utvecklingen av västra regionens föreningar är den tidigare professionella fotbollsspelaren och nuvarande domaren på internationell nivå Petri Viljanen. Viljanen startade sin resa mot domareliten i Europa redan under den egna spelarkarriären. Under resans gång har han skapat sig en vision kring föreningarnas möjligheter att sköta en del av sitt fostrande också genom att stöda domarna.
- Ett positivt matchevenemang ligger i allas intresse. En djupt inrotad kultur där det rentav är önskvärt att ropa mot domare och spelledare förstör den i övrigt så fina andan inom sporten. Det är dags för fotbollsfamiljen att ändra sitt sätt i inställningen mot domarna, och i denna förändring har föreningarna en viktig roll och en fin möjlighet, påminner Viljanen som utvecklar verksamhetsmodeller till hjälp för föreningarna.

Målet för de föreningar som stöds med utvecklingspengarna är att skapa en verksamhetsmodell i föreningen med vilken...
1. Föreningen i sin egen verksamhet stöder valet av en spelledar- och domarbana
och/eller
2. Man ökar tränarnas, spelarnas och nätverkens uppförande i fair play-anda mot såväl domarna som överlag på planen.

Vad har din förening för nytta av detta?
- Till verksamheten väljs ca 10 föreningar ut
- Med stöd av utvecklingspengarna kan föreningen starta upp en ny verksamhet eller förstärka det nuvarande sättet att jobba, med vilket man stöder verksamhet som är i linje med målet med utvecklingspengarna
- Uppbyggnaden av modellen och dess beskrivning sker subventionerat med bistånd från Bollförbundets föreningstjänster och domarverksamhetens sakkunniga. Stödet inkluderar en workshop och föreningsspecifika sparringar
- De föreningar som valts ut till verksamheten får en ersättning på 1000 € för verksamhetsutveckling som är lätt att ta i bruk för andra föreningar.
- Dokumenteringen av föreningarnas verksamhetssätt utgör en uppsättning föreningsexempel för föreningarna i västra regionen och den stöder olika stora föreningar med olika slags resurser i utvecklingen av den egna verksamheten

Hur ansöka?
- Skicka en fritt formulerad ansökan per e-post till adressen kalle.parviainen@palloliitto.fi
- Planen behöver inte vara färdigt finslipad i ansökan, utan vi kan tillsammans precisera planen. I detta skede räcker det att beskriva idén (grovt hurdan ändring man vill uppnå, vilka åtgärder man planerar att vidta), ansvarsperson och önskan.
- I urvalen betonas modeller som stöder uppbyggnaden av en uppsättning föreningsexempel som betjänar andra föreningar
Ansökningstiden slutar 24.6.2022

Förverkligande?
- De föreningar som understöds med utvecklingspengarna väljs ut i början av augusti
- I augusti får föreningarna föreningsspecifik sparring för att bygga upp sin modell
- I september genomförs en workshop där modellen kan förbättras också via hjälp av de andra föreningarna
- De uppstartade modellerna dokumenteras/filmas in efter att de startats upp

Lisää aiheesta

Seuraa meitä

Kaikki some-tilimme

Liity postituslistalle

Saat alennuksen Huuhkajien ja Helmareiden ottelulipuista. Lisäksi saat etuosto-oikeuden Huuhkajien ottelulippuihin sekä etuja Maajoukkueen verkkokauppaan.

Postituslistalle liittyminen

Pääyhteistyökumppanit