Kilpailutoiminta

FC Hakalle sakkoja turvallisuusmääräysten rikkomisesta

Palloliiton kurinpitovaliokunnan puheenjohtaja on käsitellyt 2.4.2022 pelatun Veikkausliigan ottelun FC Haka - Ilves tapahtumia.

Kuvituskuva maaliverkosta

Kuvituskuva maaliverkostaKuva: Jyri Sulander

14.4.2022 klo. 12:45

Ottelun delegaatin raportin mukaan kotijoukkueen kannattajakatsomossa sytytettiin savusoihtuja ottelun käynnistyessä.

Delegaatin raportilla sekä video- ja kuvamateriaalilla on näytetty, että FC Hakan kannattajat ovat tuoneet ottelutapahtumaan, pitäneet siellä hallussaan ja käyttäneet ottelussa useita pyroteknisiä tuotteita yhdellä kertaa. FC Hakan kannattajat ovat sytyttäneet katsomossa useita savuja. FC Haka ei ole kiistänyt tapahtunutta.

Kurinpitovaliokunnan puheenjohtaja toteaa päätöksessään, että pyrotekniikan käyttö jalkapallokatsomoissa muodostaa aina vakavan uhan ottelutapahtuman ja siihen osallistuvien henkilöiden turvallisuudelle. Pyroteknisiä tuotteita ei ole tarkoitettu käytettäväksi jalkapallo-otteluiden katsomoissa. Niiden lämpötila nousee jopa yli 1000 asteeseen ja ne altistavat ihmiset tuotteesta riippuen savulle, kirkkaalle valolle, kuumuudelle ja kovalle äänelle. Pyrotekniset tuotteet voivat aiheuttaa mm. kuulovaurioita, vakavia palovammoja, silmien kirvelyä ja hengitystieoireita. Ne voivat aiheuttaa myös esinevahinkoja. Pyroteknisten tuotteiden käyttöön on suhtauduttava vakavasti, ja niiden käytön estämiseksi on seurojen toimittava ennaltaehkäisevästi mm. turvatarkastuksin.

Edellä esitetyin tavoin ottelun järjestäjän vastuu sekä seurojen vastuu kannattajiensa käytöksestä on ankaraa vastuuta. Turvallisuusmääräyksissä ei ole tältä osin säädetty rangaistuksen alentamisesta seurojen mahdollisten häiriöitä ennaltaehkäisevien toimenpiteiden ja häiriöihin puuttumisen perusteella. Ne on kuitenkin otettava huomioon rangaistuksen mittaamisessa osana suhteellisuusperiaatetta.

Turvallisuusmääräysten sanamuodon mukaan kotijoukkueen rangaistuksen määrän vähentäminen edellyttää ”kaiken tarpeellisen” tekemistä. Sanamuotoa on tulkittava niin, että vaatimustaso rangaistuksen määrän vähentämisen mahdollistaville toimenpiteille on asetettu korkealle. Seuroilta ei kuitenkaan edellytetä aukottomia järjestelyitä, jotta rangaistuksen määrää voidaan vähentää. Kurinpitovaliokunta ja sen puheenjohtaja on ratkaisukäytännössään vähentänyt rangaistuksia pyroteknisten tuotteiden laukaisutapauksissa esimerkiksi, kun häiriöistä vastaavat kotijoukkueet ovat suorittaneet katsojille huolelliset sisääntulotarkastukset, löytäneet katsojilta kiellettyjä tuotteita sisääntulotarkastuksen yhteydessä ja poistaneet kyseiset henkilöt ottelutapahtumasta sekä etsineet katsomosta räjähteiden laukaisijoita.

FC Haka on vastineessaan esittänyt toimenpiteitä, joilla se on varautunut mahdollisiin järjestyshäiriöihin ottelussa ja pyrkinyt ennaltaehkäisemään niitä, sekä toimenpiteitä, joilla se on reagoinut häiriöihin. Järjestyshäiriöiden ennaltaehkäisemiseksi FC Haka on varautunut otteluun siten, että järjestyksenvalvojia on ollut paikalla runsaasti, ja turvallisuustarkastukset on tehty kaikille alueelle pyrkiville. FC Haka esittää epäilevänsä, että pyrotekniset tuotteet on kätketty stadionille ennen ottelua, sillä niitä ei ole löytynyt turvallisuustarkastuksissa. Järjestyshäiriöiden ilmetessä järjestyksenvalvojat ovat pyrkineet tunnistamaan pyroteknisten tuotteiden sytyttäjät sekä menneet heti tarkastamaan paloturvallisuustilanteen. Järjestyshäiriöiden ilmettyä FC Haka on lisännyt kannattajiensa tarkkailua, tehnyt ylimääräisiä turvallisuustarkastuksia kentän tiloihin sekä moittinut kannattajiaan heidän käyttäytymisestään. Näitä seikkoja on pidettävä rangaistusta lieventävinä.

Toisaalta FC Hakan epäily siitä, että pyrotekniset tuotteet olisi kätketty stadionille ennen ottelua, ei vähennä FC Hakan vastuuta niiden löytämisestä. FC Hakan mukaan katsomo on turvallisuustarkastettu ennen ottelua, mutta pyroteknisiä tuotteita ei ole löytynyt. FC Haka ei ole kyennyt estämään kannattajiensa pyroteknisten tuotteiden hallussapitoa ja sytyttämistä katsomossa käydystä dialogista huolimatta. Kurinpitovaliokunnan puheenjohtaja huomioi, että katsomossa sytytetyt pyrotekniset tuotteet eivät ole aiheuttaneet häiriötä ottelulle. Ottelussa ei ole tapahtunut muita järjestyshäiriöitä. FC Haka on myös osoittanut suhtautuvansa asiaan vakavasti mm. käymällä keskustelua kannattajiensa kanssa sekä tehostamalla turvallisuustarkastuksiaan.

Ottaen huomioon ottelutapahtuman järjestyshäiriöiden luonne, aikaisempi kurinpitovaliokunnan puheenjohtajan ratkaisukäytäntö sekä FC Hakan menettelyn moitittavuus ja tuottamuksen aste, kurinpitovaliokunnan puheenjohtaja pitää alennettua 700 euron sakkorangaistusta oikeasuhtaisena seuraamuksena FC Hakan menettelystä.

Päätöslauselmassa kurinpitovaliokunnan puheenjohtaja määrää näin ollen FC Hakalle sakkoa 700 euroa.

Aikuisten sarjat

Seuraa meitä

Liity postituslistalle

Saat alennuksen Huuhkajien ja Helmareiden ottelulipuista. Lisäksi saat etuosto-oikeuden Huuhkajien ottelulippuihin sekä etuja Maajoukkueen verkkokauppaan.

Postituslistalle liittyminen

Pääyhteistyökumppanit