Uusimaa - KKI 45 7v7: Ottelut

KKI 45 7v7
27.5. 18:00
KKI 45 7v7
EBK EBK - NuPS NuPS
27.5. 20:30
KKI 45 7v7
EPS EPS - KaPy KaPy
KKI 45 7v7
3.6. 18:00
KKI 45 7v7
KKI 45 7v7
KKI 45 7v7
KKI 45 7v7
EBK EBK - KaPy KaPy
11.6. 20:45
KKI 45 7v7
KKI 45 7v7
17.6. 18:00
KKI 45 7v7
EPS EPS - EBK EBK
17.6. 20:30

Jaa: