Uusimaa - KKI 45 7v7: Ottelut

KKI 45 7v7
klo 18:00
KKI 45 7v7
klo 20:45
KKI 45 7v7
klo 21:00
KKI 45 7v7
26.9. 20:00
KKI 45 7v7
1.10. 20:00
KKI 45 7v7
1.10. 20:30
KKI 45 7v7
FCD FCD - EPS EPS
2.10. 20:00
KKI 45 7v7
3.10. 20:00
KKI 45 7v7
4.10. 19:30

Jaa: