Helsinki - 7v7 Mestaruus: Tulokset

7v7 Mestaruus 2019

7v7 Mestaruus
25.9.2019 klo 18:15
7v7 Mestaruus
23.9.2019 klo 21:15
7v7 Mestaruus
Horace Horace 5 - 2 SWAPPIE SWAPPIE
23.9.2019 klo 20:30
7v7 Mestaruus
23.9.2019 klo 19:30
7v7 Mestaruus
Flamengo Flamengo 0 - 3 UHFC UHFC
23.9.2019 klo 19:00
7v7 Mestaruus
23.9.2019 klo 18:45
7v7 Mestaruus
Invictus Invictus 10 - 1 SKCB SKCB
23.9.2019 klo 18:00
7v7 Mestaruus
19.9.2019 klo 21:00
7v7 Mestaruus
19.9.2019 klo 20:15
7v7 Mestaruus
19.9.2019 klo 20:15
7v7 Mestaruus
SKCB SKCB 0 - 5 Horace Horace
17.9.2019 klo 18:45
7v7 Mestaruus
17.9.2019 klo 18:00
7v7 Mestaruus
16.9.2019 klo 21:00
7v7 Mestaruus
16.9.2019 klo 18:00
7v7 Mestaruus
12.9.2019 klo 20:15
7v7 Mestaruus
11.9.2019 klo 19:00
7v7 Mestaruus
11.9.2019 klo 18:15
7v7 Mestaruus
10.9.2019 klo 20:00
7v7 Mestaruus
9.9.2019 klo 21:00
7v7 Mestaruus
5.9.2019 klo 21:00
7v7 Mestaruus
2.9.2019 klo 21:00
7v7 Mestaruus
PK Luu PK Luu 0 - 1 Farssi Farssi
2.9.2019 klo 20:15
7v7 Mestaruus
2.9.2019 klo 19:30
7v7 Mestaruus
2.9.2019 klo 18:45
7v7 Mestaruus
2.9.2019 klo 18:45
7v7 Mestaruus
UHFC UHFC 4 - 0 Horace Horace
2.9.2019 klo 18:00
7v7 Mestaruus
2.9.2019 klo 18:00
7v7 Mestaruus
29.8.2019 klo 18:00
7v7 Mestaruus
27.8.2019 klo 20:15
7v7 Mestaruus
27.8.2019 klo 19:30
7v7 Mestaruus
26.8.2019 klo 21:15
7v7 Mestaruus
26.8.2019 klo 20:30
7v7 Mestaruus
PK Luu PK Luu 3 - 1 SKCB SKCB
26.8.2019 klo 19:45
7v7 Mestaruus
Invictus Invictus 2 - 3 UHFC UHFC
26.8.2019 klo 19:00
7v7 Mestaruus
22.8.2019 klo 21:00
7v7 Mestaruus
22.8.2019 klo 19:15
7v7 Mestaruus
SKCB SKCB 0 - 0 Farssi Farssi
20.8.2019 klo 20:45
7v7 Mestaruus
20.8.2019 klo 20:00
7v7 Mestaruus
SWAPPIE SWAPPIE 4 - 1 PK Luu PK Luu
19.8.2019 klo 21:00
7v7 Mestaruus
19.8.2019 klo 20:45
7v7 Mestaruus
19.8.2019 klo 20:15
7v7 Mestaruus
19.8.2019 klo 20:00
7v7 Mestaruus
15.8.2019 klo 20:45
7v7 Mestaruus
13.8.2019 klo 21:00
7v7 Mestaruus
13.8.2019 klo 20:15
7v7 Mestaruus
SKCB SKCB 0 - 6 SWAPPIE SWAPPIE
12.8.2019 klo 21:00
7v7 Mestaruus
PK Luu PK Luu 1 - 5 UHFC UHFC
12.8.2019 klo 20:15
7v7 Mestaruus
12.8.2019 klo 20:15
7v7 Mestaruus
12.8.2019 klo 19:30
7v7 Mestaruus
UHFC UHFC 5 - 1 SKCB SKCB
8.8.2019 klo 21:00

Sivut

Jaa: