Takaisin
15.2.2019 klo 14.05

Seurayhteisöjen valmennusosaamisen kehittäminen Uudellamaalla

Jaa:

Seurojen Palloliiton viimeistely tapahtuu vuoden 2019 aikana. Valmennusosaamisen eri prosessit ja koulutukset on tavoitteena viedä tehokkaasti mahdollisimman lähelle pelaajien ja valmentajien arkea.

Suomen Palloliitto on aloittanut omalta osaltaan laatujärjestelmän tason viisi kehitysohjelmaseuroille suunnatun seurayhteisön valmennusosaamisen kehittäjä – pilotin. Ohjelmaan valittiin neljä seuraa: Ilves, FC Inter, HJK ja SJK. KuPS:n kanssa suunnitelmaa syvennetään vielä kevään aikana alueellisen koulutusvastuun toteuttamisesta alueen seuroissa.

FC Honka ja FC Lahti ovat Uudenmaan piirin tukemana mukana seurayhteisöjen valmennusosaamisen kehittäjä-piloteissa.

Miksi FC Lahti ja FC Honka?
Kuten johdannossa mainittiin, Palloliiton pilottiprojektiin on valittu mukaan 4+1 Veikkausliigaseuraa. Uudenmaan piirin tukemassa pilotissa pyritään tekemään asiat linjassa Palloliiton kanssa, joten on luontevaa, että pilottiin valittiin ydinseuraksi mukaan kaksi alueen Veikkausliigaseuraa, jotka ovat sitoutuneet tavoitteisiin ja toimintamalliin. Varsinkin FC Lahdella on jo olemassa laaja yhteistyöseuraverkosto, jolloin voidaan hyödyntää valmiita rakenteita. FC Honka on aloittanut oman verkostonsa rakentamisen ja etenee siinä samalla kun pilottikin.

Mistä rahoitus tulee?
Uudenmaan piirille on vuosien mittaan kertynyt omaa pääomaa, jota pyritään käyttämään ennen piirin purkautumista piirin seurojen hyväksi. Oma pääoma on kertynyt positiivisista tilinpäätöksistä, vaikkakin viime vuosina on tehty suunnitelmallisesti negatiivista tulosta ja tuettu hinnoittelulla seurojen osallistumista piirin tapahtumiin. Piirihallitus on valmistellut koko viime vuoden periaatteita, joilla pääomaa puretaan. Jäsenseurat hyväksyivät periaatteet ja tuen kohteet yksimielisesti syksyn 2018 piirikokouksessa. Periaatteet voi tiivistää seuraavasti:

  • Varat käytetään suomalaisen jalkapallon strategian mukaisesti. Tämän strategiakauden yksi pääpainopiste on valmentajakoulutus, jota pilottiprojektilla tuetaan.
  • Pitkäkestoinen vaikuttavuus. Panostamalla valmennuskoulutukseen takaamme lapsille ja nuorille osaavan ja koulutetun valmentajan. Tällä tavoin varmistetaan pysyvyys ja jatkuvuus.
  • Seuranta ja raportointi: Tuen käyttöä seurataan tarkasti ja tukea saavat seurat ovat velvoitettuja raportoimaan säännöllisesti tuen käytöstä ja saavutetuista tuloksista.

Mitä muuta tuetaan kuin valmennuskoulutuksen pilottiprojektia?
Piirihallituksen esityksestä vuoden 2018 syyskokous hyväksyi pilottiprojektin lisäksi seuratoimintaan suunnatun tuen toiminnanjohtajien osaamisen kehittämiseen sekä uusien toimiannanjohtajien palkkatukeen. Osaamisen kehittämistuki on jo julkistettu ja avattu haettavaksi ja palkkatuki avataan kevään aikana. Sekä pilottiprojektia että toiminnanjohtajien tukea pyritään jatkamaan vuosille 2020-21, sen mukaan kuin pääomat riittävät.

Miten pilottiprojekti tukee seurayhteisön valmentajien kehittymistä?
Pilottiprojektissa palkataan ydinseuraan seurayhteisön valmennusosaamisen kehittäjä, joka ottaa kokonaisvastuun seurayhteisön valmentajien kehittämisestä ja alemman tason koulutuksista Futisvalmentajan startista ikäluokkavalmennukseen ja jatkossa C-tasolle asti. Lisäksi kehittäjän tehtäviin kuuluu vastata yhteisön valmentajien koulutusrekisteristä, organisoida valmentajaverkoston toimintaa ja järjestää yhteisiä tapaamisia ja tietoiskuja. Lisäksi kehittäjä on mukana koordinoimassa seurayhteisön Huuhkaja- ja Helmaritoimintaa.

Mitä osallistuminen koulutusyhteisöön maksaa?
Seurayhteisöön osallistuvien seurojen rahoitusmalli perustuu siihen, että maksamalla pelaajamäärään sidotun vuosimaksun, seura saa kaikki palvelut ja etukäteen määrätyn määrän koulutusta. Lisäkoulutus hinnoitellaan erikseen, mutta määritellään siten, että kouluttaminen on edullisempaa kuin tällä hetkellä ja kannustaa kouluttamaan valmentajia. Tarkkaa hintaa ei ole vielä määritetty.

Miten ne seurat, jotka eivät ole mukana seurayhteisöissä, saavat valmentajakoulutusta?
Jokaiselle seuralle annetaan mahdollisuus liittyä haluamaansa seurayhteisöön. Niille seuroille, jotka haluavat jäädä seurayhteisöjen ulkopuolelle, taataan nykymallin mukaisesti vastaava koulutustaso ja saatavuus. Seurayhteisön ulkopuolinen koulutus on vähemmän tuettua, joten hintataso on korkeampi. Jotkin Uudenmaan piirin seurat ovat yhteistyössä HJK:n kanssa, joten he saavat Palloliiton tukea sitä kautta.

Miten valmennusosaamisen kehittäjä valitaan?
Ydinseuralla on vapaat kädet valita tehtävään haluamansa henkilö joko kohdennetulla rekrytoinnilla tai avoimella haulla. Olennaista on, että henkilö täyttää tehtävälle asetetut vaatimukset.

Mitä tapahtuu, kun pilottiprojekti on ohi?
Palloliiton tavoitteena on rakentaa koko maahan kattava koulutusyhteistyöseuraverkosto, joten tarkoitus on, että jatkossakin Palloliitto suuntaa varoja tähän toimintaan, riippuen tietysti pilottiprojektien tuloksista. Uudenmaan piiri voi sitoutua rahoitukseen enintään kahdeksi vuodeksi, koska piiri purkautuu Seurojen Palloliitto – päätösten seurauksena.

- "Jokaisella lapsella ja nuorella on osaava ja koulutettu valmentaja” -unelma vaatii koko suomalaisen jalkapalloperheen yhteistä ponnistelua. Ilman samansuuntaista toimintaa ja suurta panostamista valmennusosaamisen kehittämiseen emme voi haaveilla visiostamme. Tämä vaatii vahvaa resurssien suuntaamista valmentajien kouluttamiseen, jolla takaamme sen, että mahdollisimman moni pelaaja pääsee tavoittelemaan omaa huippuaan mahdollisimman pitkään, toteaa Palloliiton urheilutoimenjohtaja Hannu Tihinen.

Pääuutinen Palloliiton sivuilla: https://www.palloliitto.fi/jalkapallouutiset/seurayhteison-valmennusosaamisen-kehittaja-pilotit-kaynnistyvat

Lisätietoa:      Valmennuskoulutuspäällikkö Mikko Eskelinen, mikko.eskelinen@palloliitto.fi
Piirijohtaja Matti Räisänen, matti.raisanen@palloliitto.fi