Domarens jävsituation

Om ni är jävig att döma i en viss serie eller ett visst lag, så meddelaom detta via TASO. Kom ihåg att uppdatera uppgifterna när lagets tävling/serie byts.

Tex. om ni spelar eller fungerar som tränare skall ni meddela i vilket lag.