Coaching-ohjelma päätoimisille

Coaching valmennuksen tavoitteena on kehittää päätoimisen seuratyöntekijän työn hallintaa ja tukea työhyvinvointia. Valmennus tapahtuu seuran kanssa yhteistyössä niin, että ensimmäisellä ja viimeisellä tapaamisella ovat mukana osan aikaa myös seuran puheenjohtajat. Valmennuksen lähtökohtana on osallistujan omien taitojen kehittyminen ja itsensäjohtamisen vahvistuminen.

Ensimmäinen päätoimisten seuratyöntekijöiden työnhallintaan ja työhyvinvointiin suunnattu coaching-ohjelma vietiin läpi Uudenmaan ja Helsingin piireissä vuonna 2009. Yhteensä ohjelman on käynyt läpi 65 päätoimista seuratyöntekijää.

Koulutus koostuu viidestä 4-5h jaksosta iltapäivisin ja kouluttajina toimivat alan huippuammattilaiset Päivi Frantsi ja Satu Kaski. Palaute on ollut positiivista ja osallistujat ovat kokeneet  koulutuksen erittäin hyödylliseksi oman työn kehittämisessä. Kyseessä on ollut investointi sekä seuran että työntekijän tulevaisuuteen.

Uusi ohjelma käynnistyy 30.10.2018. Haku ohjelmaan on 15.8.-15.9. Hakemukset sähköpostilla taneli.haara(a)palloliitto.fi (nimi, seura, lyhyet perustelut).

Ohjelman lähtöhinta on 800€. Tuemme laatujärjestelmässä mukana olevia seuroja 50 % hinnasta, jolloin omavastuuksi seuralle jää vain 400€. Lisäksi ohjelmaan on valinnaisesti mahdollista liittää hyvinvointianalyysi (186€). 

Lisätiedot ohjelman sisällöstä ja tavoitteista. 

Mukaan ovat tervetulleita kaikki seuroissa päätoimisina työskentelevät (valmennuspäällikkö, junioripäällikkö, toiminnajohtaja, valmentaja, sihteeri, harrastemanageri jne.). Teemme lajien välistä yhteistyötä ja mahdollisesti ryhmään liittyy muös muiden lajien edustajia. 

Lisätietoa

Taneli Haara
taneli.haara(a)palloliitto.fi
040-8280746